มาตรฐานไอเอสโอ โมเดลของความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานไอเอสโอ โมเดลของความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานต่างๆ การนำมาตรฐานไอเอสโอ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่ง ในการดำเนินธุรกิจเวลานี้ ที่จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดความโปร่งใส หรือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้มากน้อยเพียงใด ยิ่งสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้ออกมาเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกดดันให้หน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การนำมาตรฐานไอเอสโอมาใช้ในการกำกับดูแลกิจการนั้น จึงเป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งว่า หน่วยงานนั้นๆ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของสากลได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่า กลุ่มปตท.ได้นำมาตรฐานไอเอสโอ มาใช้ในการกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และก้าวขึ้นสู่การเป็นองค์กรสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ภายใต้การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2552 นี้ จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่ ปตท.สามารถคว้าใบรับรองระบบจัดการตามมาตรฐานไอเอสโอได้จำนวนมากที่สุดในประเทศ 3 มาตรฐาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ตั้งขึ้นมา เพื่อประเมินผลการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ทุกๆปี ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ และจะต่ออายุให้กับใบรับรองนั้นทุกๆ 3 ปี

โดยมาตรฐานที่ว่านั้น ได้แก่ มาตรฐาน มอก.18001/OHSAS 180001 ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่นับเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์และคุณค่าต่อลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ปตท. มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สำหรับมาตรฐานนี้หน่วยงาน ปตท.ได้คว้าใบรับรองมาจำนวน 21 แห่ง ได้แก่ คลังปิโตรเลียมบางจาก,คลังน้ำมันภูเก็ต, คลังน้ำมันพระโขนง, คลังน้ำมันพิษณุโลก, คลังน้ำมันสระบุรี, คลังปิโตรเลียมสงขลา, คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์, คลังน้ำมันลำลูกกา, คลังน้ำมันปากพนัง, คลังน้ำมันอุดรธานี, คลังน้ำมันเด่นชัย, คลังปิโตรเลียมขอนแก่น, คลังน้ำมันเชียงใหม่, คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ, คลังก๊าซเขาบ่อยา, คลังปิโตรเลียมลำปาง, คลังน้ำมันศรีราชา, คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี, คลังน้ำมันอุบลราชธานี และสายงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และฝ่ายปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

ส่วนมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 คว้ามาได้จำนวน 8 ขอบข่าย ได้แก่ ขอบข่ายคลังน้ำมัน, ขอบข่ายคลังก๊าซ, ขอบข่ายสถานีเติมน้ำมันอากาศยาน, ขอบข่ายสถานีบริการน้ำมัน, ขอบข่ายส่วนปฏิบัติการหล่อลื่น, สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีและฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล, ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายบริหารสำนักงาน และแผนกบริการเดินทางและยานพาหนะ

ขณะที่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140001 คว้ามาได้จำนวน 4 ขอบข่าย ได้แก่ ขอบข่ายคลังน้ำมัน, ขอบข่ายฝ่ายคลังปิโตรเลียมตะวันออก, ขอบข่ายคลังปิโตรเลียม และสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีและฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล

นอกจากนี้ จากการที่ปตท. มุ่งมั่นดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานภายใต้มาตรฐานสากลตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ควบคู่กับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โดยนอกจากมาตรฐานระบบการจัดการไอเอสโอและมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปตท. ยังผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสากลของประเทศญี่ปุ่น TPM (Total Productive Management) จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance และสามารถคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552 ได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จากกระทรวงแรงงาน อีกด้วย

ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การนำมาตรฐานไอเอสโอมาใช้กับการดำเนินงานขององค์กร จึงเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่า ปตท.ได้เข้าไปมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยดีเสมอมา เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ อยู่คู่กับสังคมได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

Advertisement Replay Ad
ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์