ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ ทำยังไง และย้ายไปที่ไหนดี ?

ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ ทำยังไง และย้ายไปที่ไหนดี ?

ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ ทำยังไง และย้ายไปที่ไหนดี ?

Money Hub

สนับสนุนเนื้อหา

การย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “การ” คือการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อนำไปปลดภาระหนี้เงินกู้ที่ค้างอยู่อันเก่า ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง ต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูง คุณไม่สามารถผ่อนชำระได้อีกต่อไป จึงเลือกการรีไฟแนนซ์ เพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำลง ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง หรือระยะเวลาเป็นหนี้นานขึ้น โดยอาจจะขอกู้จากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิมหรือเป็นสถาบันการเงินรายใหม่ก็ได้ 

ซึ่งการรีไฟแนนซ์จะเป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด ก็ต่อเมื่อมีการเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมดกับ หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้ หรือพูดง่าย ๆ คือเมื่อทำการรีไฟแนนซ์มาแล้วหนี้สินสามารถลดลงจากเดิมได้นั่นเอง

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์

1. ก่อนที่คุณจะทำการปิดบัญชีสินเชื่อเดิม เพื่อนำรถไปทำการขอสินเชื่อใหม่ (รีไฟแนนซ์) คุณจะต้องคำนวณว่า ดอกเบี้ยคงเหลือตามสัญญากู้เดิม เมื่อนำมาหักส่วนต่างกับดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากการกู้ใหม่ ถือว่าคุ้มค่าหรือไม่

2. เมื่อคุณมั่นใจแล้วว่า สามารถวางแผนในการผ่อนชำระค่างวด ได้จนครบสัญญา คุณก็สามารถติดต่อกับธนาคารต่างๆ ได้ทันที ทุกวันทำการ ไม่ว่าคุณจะทำการรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิม หรือสถาบันการเงินใหม่ คุณก็สามารถเจรจาต่อรองเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือเรียกร้องข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้นั่นเอง

3. หากคุณต้องการปิดยอดบัญชีจากสถาบันการเงินที่กู้เดิม ว่าต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไร คุณจะต้องขอส่วนลดด้วย เพราะตามกฎหมาย ทางไฟแนนซ์ กรณีที่คุณสามารถปิดบัญชีก่อน ครบอายุสัญญาเช่าซื้อ ต้องลดดอกเบี้ย ที่เหลืออยู่ให้ครึ่งหนึ่ง

4. หลังจากทราบยอดแล้ว คุณสามารถสอบถามยอดรีไฟแนนซ์กับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อเปรียบเทียบยอดรีไฟแนนซ์ที่ได้ หัก ยอดบัญชีที่สถาบันการเงินไฟแนนซ์เดิม หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้ามีเงินเหลือคุณก็สามารถทำได้ หรือถ้ายอดไม่พอ ขาดเล็กน้อย คุณอาจจะเพิ่มเข้าไปได้เช่นเดียวกัน แต่คุณจะต้องลองเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับก่อน

5. หากคุณต้องการทำรีไฟแนนซ์ คุณจะต้องส่งเอกสารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ว่าต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ ให้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตบูโรของคุณ เป็นตัวช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ เมื่อทราบผล คุณจะได้รับทำการปิดบัญชีและรับเงินส่วนที่เหลือจากสถาบันการเงินใหม่ทันทีในวันนั้น โดยไม่ต้องรอเล่มออกมาจากไฟแนนซ์เดิม

6. เมื่อคุณได้รับเล่มมาแล้ว คุณจะได้ส่งให้กับสถาบันการเงินใหม่ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอน จากนั้นสถาบันการเงินใหม่จะโทรหาคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ต่อไป ในการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ ก็ถือว่าสิ้นสุด


แนะนำสถาบันการเงินที่รับรีไฟแนนซ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (คาร์ ฟอร์ แคช)

รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน) รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว) ให้วงเงินสุงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 72 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น ในวงเงินเดียวกัน พร้อมบริการจาก คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการคุณถึงบ้าน

หมายเหตุ *สงวนสิทธิ์มอบข้อเสนอเฉพาะแก่ลูกค้าที่ขอสินเชื่อออนไลน์ ที่ได้รับการอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อย โดยข้อเสนอตั้งหลัก 60 วัน จะมีผลนับจากวันที่ทำสัญญา
**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระและผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจาก ยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนรถ รวมทั้งรายได้ และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
(หมดเขต 30 กันยายน 2559)

อัตราดอกเบี้ยของ คาร์ ฟอร์ แคช

เงื่อนไข :
- ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่ใช้ในการคำนาณเช่าซื้อเป็น “อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่”
- อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้ ขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีรถ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
- ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ดังกล่าวเป็นคราวๆตามที่เห็นสมควร
เพียงคุณมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี ก็สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
หมายเหตุ : ข้อมูลเรานำมาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารฯ)


ธนาคารกรสิกรไทย (สินเชื่อรถช่วยได้)

สินเชื่อรถช่วยได้ของกสิกรไทย เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินไปชำระหนี้ค้างกับสถาบันการเงินเดิม ไม่ได้รับรีไฟแนนซ์ แต่เป็นการนำรถไปแลกเงิน เพื่อจะมาชำระหนี้อันเดิมของคุณ วงเงินกู้สุงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ อนุมัติผลภายใน 1 วัน คุณจะได้รับเงินภายใน 1 วัน หลังจากที่ได้ทำการโอนรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 72 เดือน อายุรถสูงสุด 17 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีอายุ 20 – 70 ปี
- มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล
- รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทสำหรับต่างจังหวัด
- มีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1. ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือติดต่อเพื่อเซ็นต์สัญญาได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย (ทุกสาขา) ใกล้บ้านท่าน
2. แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซด์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3. ติดต่อที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เบอร์โทร 02-6969999


อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อสำหรับสินเชื่อรถได้กสิกรไทย (อัพเดท 5 สิงหาคม 59)

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ (อัพเดท 5 สิงหาคม 59)


หมายเหตุ : สำหรับสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยแบบปกติ (Flat Interest Rate) จะเปลี่ยนแปลงตาม อายุของรถยนต์ และระยะเวลาการผ่อนชำระ สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก MOR ขึ้นอยู่กับประกาศของธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ขอสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งสำหรับสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ เป็นไปตามประกาศของบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทย
(ข้อมูลเรานำมาจากธนาคารกสิกรไทยโดยตรงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารฯ)

สนับสนุนเนื้อหาโดย MoneyHub

Advertisement Replay Ad
'เฟสบุ๊ก' ประกาศให้ผู้ใช้งานจัดอันดับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

'เฟสบุ๊ก' ประกาศให้ผู้ใช้งานจัดอันดับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

เหตุผลที่ธุรกิจต้องใช้ Live Streaming

เหตุผลที่ธุรกิจต้องใช้ Live Streaming

ธุรกิจยาหม่องกับเสื้อยืด โตหรือตัน?

ธุรกิจยาหม่องกับเสื้อยืด โตหรือตัน?

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

'ปากีสถาน' เร่งแปรรูปสายการบินแห่งชาติภายในปีนี้

'ปากีสถาน' เร่งแปรรูปสายการบินแห่งชาติภายในปีนี้

เปิดยุทธศาสตร์สมาร์ทโฟน Huawei ปี 2018 และความร่วมมือครั้งสำคัญกับ JOOX

เปิดยุทธศาสตร์สมาร์ทโฟน Huawei ปี 2018 และความร่วมมือครั้งสำคัญกับ JOOX

เปิดหน้ากาก 'วอริกซ์' ยักษ์เล็กหน้าใหม่ชุดกีฬาไทย

เปิดหน้ากาก 'วอริกซ์' ยักษ์เล็กหน้าใหม่ชุดกีฬาไทย

กรณีใดบ้างที่ ประกันภัยรถชั้น 1 ไม่คุ้มครอง

กรณีใดบ้างที่ ประกันภัยรถชั้น 1 ไม่คุ้มครอง

4 วิธีรับมือเมื่อเฟสบุ๊กปรับการโชว์ผล News Feed ใหม่

4 วิธีรับมือเมื่อเฟสบุ๊กปรับการโชว์ผล News Feed ใหม่

‘โบอิง’ เผยยอดส่งมอบเครื่องบินปี 2560 ทุบสถิติ

‘โบอิง’ เผยยอดส่งมอบเครื่องบินปี 2560 ทุบสถิติ

ซัมซุงคาดกำไรไตรมาส 4 ปีก่อน ทะลุ 14,000 ล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ซัมซุงคาดกำไรไตรมาส 4 ปีก่อน ทะลุ 14,000 ล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์