หนุนแบงก์ใช้ดอกเบี้ยะBIBOR ธปท.ดันสุดตัวระบุอ้างอิงเงินบาท ประชาชนได้ประโยชน์คุ้มกว่าMLR

หนุนแบงก์ใช้ดอกเบี้ยะBIBOR ธปท.ดันสุดตัวระบุอ้างอิงเงินบาท ประชาชนได้ประโยชน์คุ้มกว่าMLR

แบงก์ชาติหนุนแบงก์พาณิชย์ ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง BIBOR แทน MLR ระบุข้อดีอ้างอิงเงินบาทภายในประเทศ เตรียมเดินหน้าผลักดันด้วยการส่งเสริมการออกบัตรเงินฝาก FRN จ่ายผลตอบแทนอิง BIBOR พร้อมขอความร่วมมือแบงก์พาณิชย์ ให้กำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลูกค้าโดยอิงBIBOR เผยข้อดี-เสียอัตราดอกเบี้ย THBFIX แม้จะสะท้อนภาวะตลาดการเงินดีกว่า MLR แต่ยังมีความผันผวนสูง

หลังจากที่สมาคมธนาคารไทยพยายามหาแนวทางในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ที่จะนำมาใช้ทดแทนอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีแบบมีระยะเวลา (MLR) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของการปล่อยสินเชื่อ และบวกส่วนต่าง เพิ่มตามความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย เช่นเดียวกับหลักการที่ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนำมาใช้ปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุที่ได้มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากหลายฝ่ายต่างเห็นว่า ในช่วงที่ผ่านระบบการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ด้วยการอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงได้มากนัก

**MLR ไม่สะท้อนความเป็นจริง

เพราะแม้ว่าธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะอ้างอิง MLR ในการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำจากลูกค้า แต่ในความจริงจะมีอัตราดอกเบี้ย MLR - สำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีอำนาจต่อรองสูง และที่สำคัญแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีทิศทางขาลง แต่อัตราดอกเบี้ยMLRก็ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้การคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงมากนัก

ดังนั้นจึงได้เริ่มมีการพูดถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมอ้างอิงการกู้ยืมเงินบาท (THBFIX : Thai Baht Interest Rate Fixing) เพราะเห็นว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถปรับขึ้น - ลงตามภาวะตลาดเงิน ซึ่งเป็นผลดีต่อลูกค้ามากกว่า อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลายฝ่ายจะเห็นว่า อัตราดอกเบี้ย THBFIX จะสามารถสะท้อนภาวะตลาดการเงินได้ดีกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR แต่ในความเป็นจริงอีกด้านของอัตราดอกเบี้ย THBFIX ค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงในช่วงที่เศรษฐกิจไม่นิ่ง เนื่องจาก THBFIX เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงการกู้ยืมเงินบาท โดยอ้างอิงจากธุรกรรมสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ฉะนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวน ตลาดมีความต้องการถือครองเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯจำนวนมาก ก็จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย THBFIX ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นจึงมีความพยายามจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต้องการผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ไทยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบ BIBOR หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพฯ เนื่องจากไม่มีความผันผวน เพราะเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเงินบาทภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับที่นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง (ตำแหน่งก่อนจะมีการปรับโยกย้ายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552) เคยให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ไม่ค่อยสะท้อนความเป็นจริงในตลาดเท่าที่ควร แม้ว่าในทางทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย MLR จะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพราะแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีทิศทางขาลง แต่จะพบว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ที่ธนาคารพาณิชย์คิดจากลูกค้ายังอยู่ในระดับสูง

*ธปท.ดึงแบงก์ยึด BIBOR

แต่หากธนาคารพาณิชย์ปรับมาใช้อัตราดอกเบี้ย THBFIX คงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก เมื่อเทียบกับ BIBOR เพราะอัตราดอกเบี้ย THBFIX ค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงตามความต้องการถือครองค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่อัตราดอกเบี้ย BIBOR ค่อนข้างนิ่ง เพราะเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเงินบาทภายในประเทศเท่านั้น ฉะนั้นธนาคารพาณิชย์ควรจะหันมาใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR มากกว่า แต่ในช่วงที่ผ่านมาปริมาณธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย BIBOR ยังมีค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งธปท.ก็คงจะเดินหน้าผลักดันให้มีการใช้มากขึ้นในอนาคต

สำหรับสาเหตุที่อัตราดอกเบี้ย BIBOR ยังไม่เป็นที่นิยมมาก แม้ว่าจะไม่มีความผันผวนตามคำยืนยันของแบงก์ชาติ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะธนาคารพาณิชย์ยังมีทางอื่น ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ซึ่งน.ส.สุภารัตน์ เตชะเกษม เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส สำนักตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง ธปท.ชี้ให้เห็นว่า การกู้ยืมระหว่างกันของธนาคารพาณิชย์ด้วยการอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย BIBOR ยังไม่เป็นที่นิยม เพราะธนาคารพาณิชย์ยังมีทางเลือกอื่นที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม MLR ที่ธนาคารพาณิชย์สามารถกำหนดได้เองภายใต้ต้นทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แต่หากดูประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ การใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR น่าจะดีกว่า เพราะการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง BIBOR จะมีการกำหนดตามช่วงเวลา ทั้งแบบ 3 เดือน , 6 เดือน และ 12 เดือน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย MLR จะเป็นอัตราเดียว ไม่มีการแบ่งเป็นช่วงเวลาเช่นเดียวกับ BIBOR ดังนั้นธปท.คงจะมีการผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์หันมาใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR มากขึ้นในอนาคต ด้วยการส่งเสริมการออกพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) ที่คิดผลตอบแทนอิงกับ BIBOR ควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจากลูกค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบ BIBOR

ถามว่าตอนนี้ตลาดไทยตัวเลขอะไรที่จะสะท้อนดอกเบี้ยในอนาคต มันยังไม่ค่อยมีอะไรเหมาะสมเท่าไหร่ บอกได้คร่าวๆ จะบอกว่าแป๊บๆ 0.25% หรือ 0.50% ยังไม่มี เพราะเรายังไม่มีเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้น แต่เมืองนอกเขาจะมี เฟดฟันด์ ฟิวเจอร์ มีอะไรที่จะบอกได้เป๊ะๆเลย แต่เราไม่มี นางสาวสุภารัตน์กล่าวย้ำ

ทั้งหมดคงสะท้อนให้เห็นได้บ้างว่า อย่างน้อยอัตราดอกเบี้ย MLR คงไม่เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบันแล้ว แต่การที่จะผลักดันให้ BIBOR ขึ้นมาแทนที่ MLR ที่ถูกใช้มากกว่า 10 ปีนั้น ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ซึ่งงานนี้แบงก์ชาติในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลคงต้องเร่งมือหามาตรการกระตุ้นอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในระยะยาวต่อไป

Advertisement Replay Ad
เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์