หม่อมอุ๋ยเตือนรบ.เตรียมรับมือเครือข่ายฯปชช. ยกม.11 ร้องศาลบีบรง.ในมาบตาพุด ทำรายงานผลกระทบสุขภาพ

หม่อมอุ๋ยเตือนรบ.เตรียมรับมือเครือข่ายฯปชช. ยกม.11 ร้องศาลบีบรง.ในมาบตาพุด ทำรายงานผลกระทบสุขภาพ

อภิสิทธิ์ขอฝ่ายค้านช่วยคลอด กม.ลูกตามรัฐธรรมนูญ ม.67 คาดเสนอเข้าสภาปลาย ต.ค.นี้ หม่อมอุ๋ยคาดเครือข่าย ปชช.ตะวันออก ยกมาตรา 11 ร้องศาลให้ทำเอชไอเอ แนะรัฐบาลเตรียมรับมือ เร่งวางเกณฑ์-ตั้งคณะประเมินผลกระทบ ส.ส.ปชป.ระยองโยน รบ.เก่าล้มเหลว ทำชาวมาบตาพุดรับกรรม มาร์คขอฝ่ายค้านผ่านกม.ลูกม.67

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ในรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ถึงกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้ระงับโครงการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง 76 โครงการ วงเงินลงทุน 4 แสนล้านบาท เนื่องจากไม่ผ่านการสำรวจผลกระทบด้านสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว รัฐบาลมองว่าไม่เข้าข่ายมาตรา 67 วรรค 2 เพราะมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) พบว่าไม่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง บางโครงการมีผลลดมลพิษด้วยซ้ำ รัฐบาลจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งชั่วคราวของศาลปกครองแล้ว

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแนวกติกา กรณีที่โครงการต่างๆ เข้าข่ายมาตรา 67 วรรค 2 โดยจัดทำร่างกฎหมายเอาไว้แล้ว หากโครงการใดมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จะต้องจัดทำอีไอเอ และรายงานผลกระทบต่อสุขภาพ (เอชไอเอ) มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้มีองค์การอิสระ ประกอบด้วย องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการ มาให้ความเห็นก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ จะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้ ก่อนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาภายในปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน

ผมขอความร่วมมือจากฝ่ายค้านในการช่วยผลักดันกฎหมายนี้ไปแล้ว เพื่อให้มีกติกาที่ชัดเจน การดำเนินการต่างๆ จะได้ไม่หยุดชะงัก แต่ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย ก็จะอาศัยกฎหมายที่มีอยู่ออกระเบียบต่างๆ เพื่อล้อตามสาระของกฎหมายใหม่ไปก่อน พร้อมกันนี้จะทำความเข้าใจกับนักลงทุนต่างชาติว่าเป็นเรื่องการใช้อำนาจของศาล เชื่อว่าจะเข้าใจ นายกฯกล่าว

ส.ส.ระยองซัดรบ.เก่าทำล้มเหลว

นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง และในฐานะกรรมการบริหารพรรค กล่าวว่า ปัญหามาบตาพุดเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอดีต ที่ไม่ดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชน ทำให้ประชาชนไม่เชื่อใจหน่วยงานและอำนาจรัฐที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา ในฐานะ ส.ส.พื้นที่ เข้าใจรัฐบาลพยายามถึงที่สุด ในการประกาศเขตควบคุมมลพิษเพื่อดูแลประชาชน ขณะเดียวกันนายกฯก็ต้องปกป้องเศรษฐกิจของประเทศ ในการอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง เพราะ 76 โครงการที่ถูกระงับนั้น มีการขออนุญาตตามรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่เมื่อรัฐธรรมนูญปี 2550 มาประกาศใช้ภายหลังจึงเป็นปัญหา

จึงอยากเสนอไม่ให้ขยายโรงงานเพิ่มในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ตั้งองค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบผู้ที่ได้รับผลกระทบ และตรวจสอบสารพิษมาจากโรงงานจริงหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ มีแต่เพียงข่าวลือ โดยเฉพาะที่กรมอนามัยสรุปผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่ไม่ระบุว่าเกิดจากโรงงานหรือไม่ และใช้มาตรฐานเดียวกัน ควบคุมทุกพื้นที่ที่มีเขตอุตสาหกรรม เพราะขณะนี้ไม่สามารถพึ่งพาองค์กรจากภาครัฐได้ ที่สำคัญขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน ที่สร้างความล้มเหลวไว้เมื่อในอดีต นายสาธิตกล่าว

อุ๋ยเตือนระวังถูกร้องตามม.11

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คาดว่าฝ่ายเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ซึ่งฟ้องร้องศาลปกครองฯให้ระงับ 76 โครงการลงทุนที่มาบตาพุด อาจจะหยิบยกมาตรา 11 ขึ้นมาร้องต่อศาลอีกครั้ง เนื่องจากมาตราดังกล่าวเปิดช่องให้บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมิน และมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินเอชไอเอจากนโยบายสาธารณะ ขณะเดียวกันบุคคลหรือคณะบุคคลก็มีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลคำชี้แจงเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือดำเนินโครงการใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนได้

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า แม้กระทรวงอุตสาหกรรมจะประกาศบัญชีประเภทอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบรุนแรง อาจมีผลให้โครงการส่วนใหญ่พ้นจากการทำเอชไอเอก็ตาม แต่เป็นไปได้ที่อาจถูกหยิบยกมาตรา 11 ขอให้มีการทำเอชไอเอก็ได้ ดังนั้น รัฐบาลต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเอชไอเอ รวมถึงกำหนดคณะบุคคลที่จะเป็นผู้พิจารณาผลการประเมินในกรณีที่มีการร้องตามมาตรา 11 ไว้ด้วย

แนะเร่งรักษาความเชื่อมั่นนักลงทุน

ระหว่างนี้ควรเร่งดำเนินการเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยอาจผ่อนผันให้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จหรือโครงการที่เตรียมการก่อนการผลิตจริง ควรได้รับอนุญาตให้ดำเนินต่อไปได้เพื่อไม่ให้เสียเวลา เพราะกว่าจะทำการศึกษาเพื่อประเมินเอชไอเอ ตามมาตรา 67 หรือตามมาตรา 11 ต้องใช้เวลาพอสมควรม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 12 ตุลาคม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จะหารือมาตรการทางออกกรณีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Advertisement Replay Ad
'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์