มะละกอแขกดำศรีสะเกษ…พืชเศรษฐกิจทำเงิน สู่วิถีมั่นคง

มะละกอแขกดำศรีสะเกษ…พืชเศรษฐกิจทำเงิน สู่วิถีมั่นคง

มะละกอแขกดำศรีสะเกษ…พืชเศรษฐกิจทำเงิน สู่วิถีมั่นคง

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

มะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ กินดิบหรือสุกก็อร่อย มีลักษณะเด่นคือต้นเตี้ย ติดดอกติดผลเร็ว ให้ผลดก มีความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์สูง เป็นพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ทำการศึกษาวิจัยและปรับปรุงกระทั่งได้พันธุ์ดีมีคุณภาพ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียง เลือกนำไปเป็นพันธุ์ปลูกในเชิงการค้าอย่างแพร่หลาย ทำให้มีรายได้มั่นคง เป็นหนึ่งพืชสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ วันนี้จึงนำเรื่อง มะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ…พืช

เศรษฐกิจทำเงิน สู่วิถีมั่นคง มาบอกเล่าสู่กัน


คุณธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เล่าให้ฟังว่า มะละกอ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นพืชที่ชอบดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสูง ดินมีค่าความเป็นกรด เป็นด่าง ที่ pH 5.5-6.5 อุณหภูมิที่เหมาะสม 21-31 องศาเซลเซียส ฤดูแล้งต้องมีน้ำเพียงพอ ไม่ชอบน้ำขังแฉะ เพราะจะเป็นสาเหตุของโรคโคนเน่าและรากเน่าตาย

พันธุ์มะละกอที่นิยมปลูกคือ พันธุ์แขกดำศรีสะเกษ แขกนวล และ โกโก้ เมื่อสุกเนื้อสีแดง พันธุ์สายน้ำผึ้ง เมื่อสุกเนื้อสีเหลือง มะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ บริโภคผลดิบและสุกได้รสชาติอร่อย จึงนิยมปลูกในเชิงการค้า

มะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ มีที่มาจากการศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้รวบรวมพันธุ์มะละกอแขกดำจากจังหวัดราชบุรี และนครราชสีมา ปลูกในระหว่าง ปี 2527-2533 เพื่อศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีผลผลิตสูงและคุณภาพดี โดยวิธี pure line และได้กำหนดมาตรฐานการคัดเลือกพันธุ์ไว้ดังนี้

1. รูปร่างผลกลม ยาว ไม่บิดเบี้ยว

2. ผลดิบสีเขียวเข้ม ผิวเรียบ ไม่มีร่องรอยการเข้าทำลายของโรคแมลง

3. ช่องว่างภายในผลแคบน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณ

4. ความหนาเนื้อ มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์

5. ผลสุกเนื้อในสีแดงอมส้ม รสหวาน ปริมาณ soluble solid มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์

จากการศึกษาและคัดเลือกพันธุ์มะละกอ จนถึงชั่วที่ 4 ในปี พ.ศ. 2533 ทำให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะดี จำนวน 7 สายพันธุ์ จึงได้สร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอสายพันธุ์คัด ในขณะเดียวกันได้คัดเลือกพันธุ์ไว้เป็นแม่พันธุ์ในชั่วที่ 5 โดยวิธี mass selection ด้วย แล้วได้ศึกษาปฏิกิริยาต่อโรคจุดวงแหวน ทดสอบผลผลิตและคุณภาพของมะละกอแขกดำสายพันธุ์คัดในไร่เกษตรกร และวันที่ 24 สิงหาคม 2537 กรมวิชาการเกษตร ได้แนะนำพันธุ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ Carica papaya L. ชื่อสามัญ Papaya Papaw ชื่อ พันธุ์แขกดำศรีสะเกษ

คุณปราณี เถาว์โท เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เล่าให้ฟังว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมแปลงพันธุ์ ซึ่งก่อนปลูกและผลิตมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ ได้เตรียมต้นกล้าด้วยการเพาะเมล็ดในถุงพลาสติก 4x6 นิ้ว นำวัสดุเพาะที่มีดินร่วน 3 ส่วน ปุ๋ยคอกแห้ง 1 ส่วน และเถ้าแกลบ 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้ากันใส่ในถุงเพาะ หยอดเมล็ดพันธุ์ ถุงละ 3 เมล็ด กดให้ลึกลงไปประมาณ 0.5 เซนติเมตร รดน้ำให้พอชุ่มทุกวัน จากนั้น 10-14 วัน เมล็ดจะงอก ควรพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เมื่อต้นกล้าอายุ 45-50 วัน จึงย้ายกล้าไปปลูก

การเตรียมแปลงปลูก ไถพรวนย่อยดินให้ร่วน ปลูกระยะห่าง 2x2 เมตร หรือ 2x2.5 เมตร ขุดหลุมปลูกกว้าง ยาว และลึก ด้านละ 50 เซนติเมตร นำดินบนผสมกับปุ๋ยคอกแห้ง 5-10 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยร็อกฟอสเฟต 150-200 กรัม ต่อหลุม และใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ในอัตรา 20 กรัม ต่อหลุม แล้วนำต้นกล้าลงปลูก หลุมละ 2-3 ต้น เมื่อต้นมะละกอแสดงเพศแล้วได้ถอนแยกให้เหลือต้นกะเทยไว้ 1 ต้น ต่อหลุม

การให้น้ำ หลังปลูกควรให้น้ำพอชุ่มทุกวัน และในช่วงมะละกอออกดอกและติดผล จะต้องให้ได้รับน้ำเพียงพอ เพราะถ้าปล่อยให้ขาดน้ำจะทำให้ดอกร่วงและการพัฒนาของผลได้ไม่สมบูรณ์

การใส่ปุ๋ย ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หลังปลูก 3-4 ครั้ง ต่อปี ในอัตรา 5-15 กิโลกรัม ต่อต้น เมื่ออายุ 1-3 เดือน ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ในอัตรา 50 กรัม ต่อต้น เดือนละครั้ง เมื่ออายุ 3-6 เดือน ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ในอัตรา 100 กรัม ต่อต้น ทุกเดือน เมื่ออายุ 6-12 เดือน ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 13-13-21 ในอัตรา 200 กรัม ต่อต้น ทุก 2 เดือน และอายุมากกว่า 12 เดือน ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 และ 13-13-21 โดยใส่สลับกัน ครั้งละ 200 กรัม ต่อต้น ทุก 2 เดือน

การขยายพันธุ์ ควรเก็บเมล็ดพันธุ์จากต้นมะละกอเพศกะเทยที่ให้ผลผลิตสูง ผลโต ผลยาว เมื่อนำไปปลูกจะได้ต้นกล้าที่เป็นต้นกะเทยต่อต้นตัวเมีย ในสัดส่วน 2 : 1 ในกรณีที่ต้องการพันธุ์แท้ควรช่วยผสมเกสรโดยใช้ถุงคลุมดอกกะเทยก่อนดอกบาน เมื่อดอกบานให้ใช้เกสรตัวผู้ในต้นเดียวกันหรือพันธุ์เดียวกัน ป้ายที่เกสรตัวเมีย แล้วใช้ถุงคลุมอีกครั้ง หลังจากนั้นประมาณ 7 วัน จึงถอดถุงคลุมออก ถ้าต้องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ ควรล้างเนื้อเยื่อให้สะอาด นำไปผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้ง บรรจุเก็บไว้ในถุงพลาสติกปิดให้แน่น นำไปเก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่ผัก

การเก็บเกี่ยว เมื่อต้นมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ อายุ 5-6 เดือน ก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้ ถ้าต้องการบริโภคผลดิบ ให้เก็บเกี่ยวเมื่อผิวเปลือกสีเขียวเข้ม แต่ถ้าบริโภคผลสุก ให้เก็บเกี่ยวเมื่อสีผิวเปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวอ่อน หรือมีแต้มสีเหลืองที่บริเวณปลายผล หรือในระยะต้นมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ อายุราว 8 เดือน

จากเรื่อง มะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ...พืชเศรษฐกิจทำเงิน สู่วิถีมั่นคง เป็นพืชที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีในทุกภูมิภาค ทุกครัวเรือนนิยมบริโภค เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียงปลูกในเชิงการค้า ทำให้ได้เงินแสนบาท เป็นการยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปราณี เถาว์โท ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โทร. (045) 814-581 หรือ คุณสุรชัย เติบสูงเนิน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. (045) 616-829 ก็ได้เช่นกันครับ

โดย พัฒนา นรมาศ

Advertisement Replay Ad
สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์