เศรษฐีหนองคาย ผุดโรงแรม-รีสอร์ตจิ๋ว บุกทำเลฮอต"ริมโขง"ราคาที่ดินพุ่งไร่ละ40ล้าน!

เศรษฐีหนองคาย ผุดโรงแรม-รีสอร์ตจิ๋ว บุกทำเลฮอต"ริมโขง"ราคาที่ดินพุ่งไร่ละ40ล้าน!

เศรษฐีหนองคาย ผุดโรงแรม-รีสอร์ตจิ๋ว บุกทำเลฮอต"ริมโขง"ราคาที่ดินพุ่งไร่ละ40ล้าน!

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

เศรษฐีเมืองหนองคายแห่สร้างโรงแรมขนาดเล็ก-รีสอร์ต ขนาดไม่เกิน 50 ห้องรับเปิด AEC-ท่องเที่ยวโต ดันพุ่งไม่หยุด โซนติดแม่น้ำโขงราคากระฉูดทะลุไร่ละ 30-40 ล้านบาท ขณะที่สถิติคนเดินทางผ่านเข้า-ออกด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง5.2 ล้านคน รถยนต์กว่า 1 ล้านคัน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีการประกาศรวมตัวกันเป็น AEC ในปลายปี 2558 จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ติดกับ สปป.ลาวที่เป็นประตูสู่อาเซียน ก็มีการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลุ่มทุนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ต่างแห่มาลงทุนในจังหวัดหนองคาย ส่งผลให้ราคาที่ดินบ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถิติคนเดินทางผ่านเข้า-ออกด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย ในปีงบประมาณ 2557 สูงถึง 5.2 ล้านคน รถยนต์กว่า 1 ล้านคัน

มีโรงแรม 126 แห่ง 3,000 ห้อง

จากการที่มีคนเข้ามาในจังหวัดหนองคายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ที่พักโดยเฉพาะโรงแรมและรีสอร์ตขนาดเล็กเริ่มผุดขึ้นในจังหวัดหนองคายมากขึ้นทุกปีเช่นกัน จากข้อมูลโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ของปกครองจังหวัดหนองคาย พบว่าขณะนี้จังหวัดหนองคาย มีโรงแรมและรีสอร์ตทั้งหมด 126 แห่ง จำนวนห้องพัก 3,123 ห้องอำเภอที่มีโรงแรมและรีสอร์ตมากที่สุด คือ อำเภอเมืองหนองคาย มีถึง 83 แห่ง จำนวนห้องพัก 2,495 ห้อง

ขณะที่นักลงทุนหรือผู้รับใบอนุญาตจะเป็นนักธุรกิจในจังหวัดหนองคายเอง บางรายก็ประกอบธุรกิจด้านที่พักหรือหอพักมาก่อนบางรายประกอบธุรกิจจำหน่ายรถจักรยาน-ยนต์ ในขณะที่หลายรายเป็นผู้ประกอบการค้าชายแดน โดยส่วนใหญ่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการตั้งแต่ในช่วงปี 2554-2556 เช่น ปี 2554 จำนวน 48 แห่ง ปี 2555 จำนวน 30 แห่ง ปี 2556 จำนวน 13 แห่ง และปี 2557-ปัจจุบัน (30 เมษายน 2558) มีมากถึง 35 แห่ง นอกจากนี้ยังพบว่าขณะนี้ได้มีการขออนุญาตเพื่อก่อสร้างอีกหลายแห่ง

ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมและรีสอร์ตขนาดเล็ก โดยแยกเป็นขนาดห้องพักไม่เกิน30 ห้อง มีจำนวน 95 แห่ง ห้องพัก 30-49 ห้องจำนวน 14 แห่ง ห้องพัก 50-69 ห้อง จำนวน 10 แห่ง และห้องพัก 70 ห้องขึ้นไป มีเพียง 7 แห่ง ราคาห้องพักจะอยู่ระหว่าง 400-600 บาท/คืน

สำหรับทำเลที่ได้รับความสนใจลงทุนก่อสร้างโรงแรมในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ คือ พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เนื่องจากลูกค้าจะเลือกเข้าพักเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งอัตราการเข้าพักในโรงแรมขนาดเล็กที่อยู่ริมแม่น้ำโขงจะเต็มเกือบทุกวัน จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายมีการซื้อที่ดินขยายโรงแรมเพิ่มเติมแม้ว่าราคาที่ดินจะสูงเกินจริงมาก โดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณริมถนนพนังชลประทานหนองคาย-ท่าบ่อ ตรงข้ามสถานีรถไฟหนองคายเดิม จะมีโรงแรมขนาดเล็กที่เปิดให้บริการแล้ว รวมไปถึงที่กำลังก่อสร้างจำนวนหลายแห่งอยู่ติดกัน

นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดหนองคาย เปิดเผย"ประชาชาติธุรกิจ" เกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดหนองคายว่า มีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ในปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็มีการขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นหลายรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดับเล็ก-ระดับกลางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองคายและผ่านเข้า-ออกจังหวัดหนองคายเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกันจังหวัดหนองคายได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและจะมีโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่อนาคตก็จะมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลให้จังหวัดหนองคาย

แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆค่อนข้างมากจึงมีการขยายตัวในทุกด้านอย่างรวดเร็ว ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ก็สูงกว่าราคาประเมินมาก โดยเฉพาะราคาที่ดินขณะนี้สูงมาก ล่าสุดที่ดินริมแม่น้ำโขงที่เหมาะในการก่อสร้างโรงแรมหรือที่พักสูงถึง 30-40 ล้านบาท/ไร่

 

ห่วงเรื่องมาตรฐานโรงแรม

ด้านนายอนุชิต สกุลคู นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า การแห่ลงทุนโรงแรม รีสอร์ต น่าจะเกิดจากการเติบโตของจังหวัดหนองคายในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบกับใกล้เปิด AEC ในปลายปี 2558 ทำให้มีนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดหนองคายเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นความสำคัญของโรงแรมหรือรีสอร์ตที่จะรองรับ แต่ตนก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของมาตรฐานของโรงแรมหรือรีสอร์ต ที่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ผู้ใช้บริการประทับใจ แล้วกลับมาใช้บริการอีกครั้งเนื่องจากโรงแรมและรีสอร์ตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก และเกิดขึ้นกระจายไปทั้งจังหวัด

"เจ้าของส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจในท้องถิ่นของหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง หลายแห่งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่ต้องการใช้บริการ ขณะนี้พบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 50% ถือว่าเพียงพอที่จะรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่จะเข้ามาในจังหวัดหนองคายได้อีกมาก"

นายอนุชิตกล่าวอีกว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย รวมไปถึง สปป.ลาว เติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งปีหลังนี้คาดว่าจะโตขึ้น 20-30% เนื่องจากจะมีการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวกันของสมาชิกในสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เข้าออกหนองคาย5.2ล้านคน

นายอัสนี เรืองบุญ นายด่านศุลกากรหนองคาย เปิดเผยถึงสถิติรถยนต์และผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ว่า ขณะนี้มีชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เพิ่มมากขึ้นทั้งตัวบุคคลและยานพาหนะ ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีรถยนต์บรรทุกสินค้า รถเปล่า รถยนต์โดยสาร และรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านเข้า-ออกด่านสูงถึง 1,080,100 คัน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ถึง 68,709 คัน

ส่วนผู้โดยสาร รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้า-ออก มีสูงถึง 5,155,973 คนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ถึง 368,986 คน และในปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2557-30 เม.ย. 2558) มีรถยนต์ผ่านเข้า-ออกแล้วถึง 675,428 คันและมีคนผ่านเข้า-ออกแล้วถึง 3,207,372 คน คาดว่าในปีงบประมาณ 2558 ทั้งรถยนต์และคนจะผ่านเข้า-ออกเพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2557 อย่างแน่นอน

Advertisement Replay Ad
7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์