ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างรัฐวิสาหกิจ35แห่ง ขั้นต่ำ9,040บ. สูงสุด142,830บ.

ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างรัฐวิสาหกิจ35แห่ง ขั้นต่ำ9,040บ. สูงสุด142,830บ.

ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างรัฐวิสาหกิจ35แห่ง ขั้นต่ำ9,040บ. สูงสุด142,830บ.

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 25 พ.ค. แหล่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ในการปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจนั้น ในภาพรวมการปรับขึ้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจในแต่ละแห่ง และเป็นอำนาจการพิจารณาคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงแรงงาน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรัฐวิสาหกิจนั้นได้มีการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (โครงสร้าง 58 ขั้น) 35 แห่ง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอไปตั้งแต่ช่วงต้นปี 2558 ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างเงินเดือนก่อน พร้อมๆ กับการเสนอปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการ แต่ของรัฐวิสาหกิจมีผลบังคับใช้ไปก่อน เนื่องจากขั้นตอนในการพิจาณรากฎหมายต่างกัน

ทั้งนี้ การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (โครงสร้าง 58 ขั้น) 35 แห่ง เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ โดยมติมีสาระสำคัญคือ จากเดิมทีมีอัตราจ้างขั้นต่ำ 5,780-9,040 บาท ให้เริ่มมีอัตราขั้นต่ำที่ 9,040 บาท พร้อมปรับอัตราขั้นสูงสุด จากเดิมได้รับ 113,520 บาท ให้เพิ่มขั้นอีก 6.5 ขั้น โดยมีค่าจ้างอัตรา 142,830 บาท เป็นขั้นเงินเดือนสูงสุด


สำหรับการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจ มีดังนี้

กลุ่มที่ 1
รัฐวิสาหกิจที่สามารถดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เองได้ เมื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบแล้ว

1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
6. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
9. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
10. บริษัท. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 2
รัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างเป็นของตนเอง

1. การไฟฟ้านครหลวง
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5. บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
7. บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
8. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
10. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
11. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
12. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
13. ธนาคารออมสิน
14. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
15. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
16. บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
17. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลุ่มที่ 3
รัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน 58 ขั้น ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
1. โรงงานยาสูบ
2. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3. การประปานครหลวง
4. การประปาส่วนภูมิภาค
5. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย
8. องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ
9. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
10. การเคหะแห่งชาติ
11. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12. สำนักงานธนานุเคราะห์
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
14. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
15. องค์การสวนยาง
16. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
17. องค์การสะพานปลา
18. องค์การตลาด
19. องค์การคลังสินค้า
20. โรงพิมพ์ตำรวจ
21. โรงงานไพ่
22. องค์การสุรา
23. องค์การเภสัชกรรม
24. บริษัท ขนส่ง จำกัด
25. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
26. การกีฬาแห่งประเทศไทย
27. องค์การสวนสัตว์
28. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
29. สถาบันการบินพลเรือน
30. องค์การสวนพฤกศาสตร์
31. องค์การจัดการน้ำเสีย
32. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
33. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
34. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
35. บริษัท รถไฟฟ้า รฟท จำกัด

Advertisement Replay Ad
EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์