บลจ.กรุงไทยควักกว่า1,200ล้านจ่ายปันผล5กองทุนอสังหาฯ

บลจ.กรุงไทยควักกว่า1,200ล้านจ่ายปันผล5กองทุนอสังหาฯ

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 5 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.4131 บาทต่อหน่วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2026 บาทต่อหน่วย พร้อมลดทุนจดทะเบียนในอัตรา 0.004 บาทต่อหน่วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์ (TRIF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.131 บาทต่อหน่วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ (TCIF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.177 บาทต่อหน่วย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ (THIF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.126 บาทต่อหน่วย   โดยทั้ง 5 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2558  ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 และประกาศจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15  มิถุนายน 2558 ส่วนกองทุน CPTGF  จ่ายเงินลดทุนในวันที่ 16 มิถุนายน 2558   ทั้งนี้ 5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนTTLPF จ่ายเงินปันผล จำนวนกว่า 74 ล้านบาท กองทุน CPTGF จ่ายเงินปันผลจำนวนกว่า 195 ล้านบาท กองทุน TRIF  จ่ายเงินปันผลจำนวนกว่า 208 ล้านบาท กองทุน TCIF จ่ายเงินปันผลจำนวนกว่า 391 ล้านบาท และกองทุน THIF จ่ายเงินปันผลจำนวนกว่า 330 ล้านบาท   กองทุน TTLPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงการตลาดไทลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารบางส่วน เป็นเวลา 20 ปี   ในโครงการ ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 21 อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร พร้อมทั้งสาธารณูปโภค งานระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ     ทั้งนี้ กองทุนมีจำนวนผู้เช่าหลายรายทั้งโครงการ และมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,782  ล้านบาท  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล  4 ครั้งต่อปี   กองทุน CPTGF ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน และอาคารประเภทสำนักงานและศูนย์การค้า เป็นระยะเวลา 30 ปี  ใน 3 ทำเล  โดยมีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 131,915 ตารางเมตร ได้แก่ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน ทาวน์)  และอาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) โดยมีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 131,915  ตารางเมตร กองทุนมีมูลค่าโครงการประมาณ 9,815.05 ล้านบาท ผู้เช่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง มีความหลากหลายในประเภทของธุรกิจ ทั้งบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลและกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลทุกๆไตรมาส   กองทุน TRIF มีนโยบายลงทุน (freehold) ในศูนย์การค้าจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โครงการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ โครงการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ โครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ โครงการตะวันนา และโครงการโอ.พี.เพลส โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง   กองทุน TCIF มีนโยบายลงทุน (Freehold) ในอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์  อาคารเอ็มไพร์ อาคารไซเบอร์ เวิร์ลด   และอาคาร 208 และสิทธิการเช่าในที่ดิน สำหรับอาคารแอทธินี โดยมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 25,000 ล้านบาท และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละ2 ครั้ง   กองทุน THIF ลงทุนในโรงแรม จำนวน 12 แห่ง ตั้งอยู่ทั้งในในกรุงเทพและต่างจังหวัด ประกอบด้วย 1)โรงแรม อิมพีเรียล สมุย บีช รีสอร์ท 2)โรงแรม อิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์  บีช รีสอร์ท 3)โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 4)โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต 5)โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก  6)โรงแรม บันยันทรี สมุย 7)โรงแรมวนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย 8) โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 9)โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน กรุงเทพ 10)โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 11)โรงแรม โอกูระ เพรสทีส กรุงเทพ และ 12)โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ   กองทุนนี้เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ดี มีศักยภาพในการเจริญเติบโตของรายได้ในอนาคต  ด้วยทำเลที่ตั้งทั้งอยู่ใจกลางเมืองและเขตธุรกิจในกรุงเทพ และรวมถึงต่างจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยโดยกองทุนนี้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

Advertisement Replay Ad
Dual Momentum Model : 22/02/2018

Dual Momentum Model : 22/02/2018

TK - Hold : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TK - Hold : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

Sector Report - Banking Sector : 22/02/2018

Sector Report - Banking Sector : 22/02/2018

TK - Buy : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TK - Buy : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

RS - T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

RS - T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

DRT - Buy : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - DRT

DRT - Buy : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - DRT

CPN - Buy : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

CPN - Buy : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

AIT - Hold : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

AIT - Hold : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 22 กุมภาพันธ์ 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 22 กุมภาพันธ์ 2561

AT THE Market (#ATM) : 22/02/2018

AT THE Market (#ATM) : 22/02/2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 ก.พ. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 ก.พ. 2018

Equity Talks : 22/02/2018

Equity Talks : 22/02/2018

AMANAH - Buy : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - AMANAH

AMANAH - Buy : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - AMANAH

TKN - บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง - TKN

TKN - บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง - TKN

Thailand economy : 22/02/2018

Thailand economy : 22/02/2018

RATCH - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - RATCH

RATCH - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - RATCH

RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - MONO

MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - MONO

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์