จุดพลุจ้างงาน4แสนคน รัฐลุยประมูล3ล้านล."วัสดุ-รับเหมา"คึก

จุดพลุจ้างงาน4แสนคน รัฐลุยประมูล3ล้านล."วัสดุ-รับเหมา"คึก

จุดพลุจ้างงาน4แสนคน รัฐลุยประมูล3ล้านล."วัสดุ-รับเหมา"คึก

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

"ประจิน" ลั่นได้ฤกษ์เปิดประมูลเมกะโปรเจ็กต์รถไฟฟ้าทางคู่ไฮสปีดเทรน มอเตอร์เวย์ สนามบิน 3 ล้านล้านบาท เดือน พ.ค.นี้ ปลุก ศก.ขับเคลื่อนทุกมิติ วัสดุก่อสร้าง-แรงงานรับข่าวดี ชี้ต้องการจ้าง 4 แสนตำแหน่ง วิศวกร-ช่างเทคนิค-แรงงานระดับล่าง รับเหมาขานรับตีปีกเตรียมรับเค้ก

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558-2565 ระยะเวลา 8 ปี ซึ่งจะมีการลงทุนครอบคลุมทั้งระบบถนน ราง น้ำ และอากาศ วงเงินลงทุนกว่า 3 ล้านล้านบาท แยกเป็นโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์กว่า 1.91 ล้านล้านบาท และการลงทุนของรถไฟไทย-จีน-ญี่ปุ่น จำนวน 3 เส้นทาง ซึ่งเป็นการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 1.1 ล้านล้านบาท จะเริ่มเปิดประมูลก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป จะเห็นผลด้านบวกต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมทันทีหลังจากเซ็นสัญญา เนื่องจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนจะเข้าประมูลงาน

กระตุ้นเศรษฐกิจทุกมิติ

"เมกะโปรเจ็กต์จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทุกมิติ กระจายไปสู่ภูมิภาค ชุมชน และอุตสาหกรรมครัวเรือน เพราะมีการสร้างงาน ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง จะทำให้การลงทุนต่าง ๆ ดีขึ้น เพราะโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการผู้รับเหมาหลักจะซับงานให้กับรับเหมาท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายงานและในท้องถิ่น จะไม่เกิดความเสี่ยงเรื่องแรงงาน เพราะกระจายงานไปทุกพื้นที่ อีกทั้งเกิดการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องตามมา เช่น ศูนย์ขนส่งสินค้า การพัฒนาเมืองและชุมชน"

สำหรับการประเมินความต้องการด้านแรงงานนั้น พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า อยู่ระหว่างประเมินรายละเอียดภาพรวมทั้งหมด แต่ละโครงการจะมีการใช้วัสดุก่อสร้าง 30-40% ค่าจ้างที่ปรึกษาประมาณ 3-5% ในส่วนของการจ้างงานมีส่วนของผู้บริหาร วิศวกร และเจ้าหน้าที่ประสานงาน 25-30% ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 30% และแรงงานก่อสร้าง 30%

"ที่กระทรวงแรงงานประเมินไว้คร่าว ๆ ใน 8 ปีจะมีการจ้างแรงงานประมาณ 4 แสนคน คาดว่าน่าจะใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่านั้น เนื่องจากยังมีโครงการรถไฟไทย-จีน และรถไฟไทย-ญี่ปุ่น และรถไฟความเร็วสูงเพิ่มอีก"

ไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

อย่างไรก็ตาม ปัญหาแรงงานขาดแคลนไม่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากงานมีการกระจายงานทุกพื้นที่ และมีบริษัทรับเหมาท้องถิ่นเข้ามาร่วมก่อสร้างด้วยอยู่แล้ว จะสามารถหาแรงงานในพื้นที่ที่ว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมมาก่อสร้างงานได้

ส่วนแรงงานฝีมือต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถพิเศษ ทางบริษัทรับเหมาต้องมีประจำการอยู่แล้ว หรือหากไม่มีก็ต้องเตรียมการจัดหา เช่น จากผู้ร่วมทุน จ้างเอาต์ซอร์ซ ซึ่งระดับนี้จะไม่ขาดแคลนเช่นเดียวกัน

"สำหรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท รัฐบาลคงยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นเพราะการจ้างงานแต่ละประเภทมีการจ้างในอัตราที่เกิน 300 บาทอยู่แล้ว เช่น แรงงานฝีมือ" พล.อ.อ.ประจินกล่าว

8 ปี จ้างงานกว่า 4.3 แสนคน

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ล่าสุด ทางกระทรวงแรงงานได้ทำการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการกำลังคน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 8 ปี วงเงินกว่า 3 ล้านล้านบาทของกระทรวงคมนาคม คาดว่าจะมีการจ้างงานประมาณ 436,960 คน แยกเป็นวิศวกร 17,811 คน ช่างเทคนิคและโฟร์แมน 30,872 คน และคนงานก่อสร้าง 388,277 คน เพื่อป้อนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า ทางคู่ มอเตอร์เวย์ ก่อสร้างถนน สนามบิน ท่าเรือและระบบป้องกันตลิ่งพัง

นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้คาดการณ์กำลังคนสำหรับการให้บริการภายหลังจากที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จและในระยะยาวหลังจากเปิดใช้บริการไปแล้ว ยังมีความต้องการกำลังคนอีกจำนวนมาก หากพิจารณาเฉพาะส่วนของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ 10 สายทาง ระยะทาง 464 กิโลเมตร มีความต้องการกำลังคนสำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการให้บริการประมาณ 11,700 คน แยกเป็นพนักงานปฏิบัติการในสถานี 7,000 คน คนขับรถไฟฟ้าประมาณ 1,500 คน วิศวกรบำรุงรักษา 900 คน และช่างเทคนิค 2,300 คน

ผลิต 2.5 หมื่นคนป้อนระบบราง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระบบรางเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ รวมถึงเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านระบบราง เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางมาตรฐาน ดาดว่าจะมีความต้องการอยู่ 2.5 หมื่นคน แยกเป็นวิศวกร 4,500 คน ช่างเทคนิค 9,100 คน และอื่น ๆ อีกกว่า 1 หมื่นคน

ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยหลัก 9 แห่งเร่งพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการแล้ว

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี 2559-2561 จะมีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ระดับอาชีวะ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกรวม 117,512 คน แยกเป็นปี 2559 จำนวน 39,516 คน ปี 2560 จำนวน 41,212 คน และปี 2561 จำนวน 36,784 คน จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับกับโครงการลงทุนจะเกิดขึ้นอีกมาก

3 บิ๊กรับเหมาเตรียมคนพร้อม

ด้านความเคลื่อนไหวของภาคเอกชน นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมพร้อมเรื่องแรงงานก่อสร้างไว้ล่วงหน้านานแล้ว ปัจจุบันมีแรงงานเป็นคนไทยประมาณ1 หมื่นคน และมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับโควตาจากกระทรวงแรงงานไว้ 8 พันคน ขณะนี้นำมาใช้อยู่ที่ประมาณ 4 พันคน คาดว่ายังเพียงพอที่จะรองรับงานก่อสร้างโครงการใหญ่ที่รัฐบาลจะเปิดประมูลได้แน่นอน

"ปีนี้จะโยกคนจากไซต์ก่อสร้างสายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) ที่เสร็จแล้วมายังไซต์รถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ที่บริษัทได้งานก่อสร้างด้วย จะช่วยให้แรงงานไม่ตึงมาก"

ช.การช่างเตรียมพร้อมรับมือ

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง เปิดเผยในทำนองเดียวกันว่า ได้เตรียมความพร้อมทั้งคนและเครื่องไว้พร้อมเข้าประมูลงานของรัฐบาลนานแล้ว และเกาะติดข่าวคราวความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด รอแค่ให้รัฐบาลเดินหน้าประมูลโครงการในส่วนงานก่อสร้างได้เตรียมเรื่องเทคโนโลยีและเทคนิคการก่อสร้างเป็นหลักทั้งการเตรียมการเรื่องเครื่องจักรกลและวัสดุก่อสร้าง ส่วนเรื่องแรงงานคิดว่ามีพอรองรับงานที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับงานโครงสร้างพื้นฐานในภาครัฐได้ให้ทางทีมงานก่อสร้างเป็นผู้จัดเตรียมแรงงาน โดยการจัดหาคนเข้ามาทำงาน คาดว่าแรงงานจะมารับงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นคนในประเทศ

ขณะที่นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย กรรมการ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น กล่าวว่า บริษัทพร้อมประมูลงานใหญ่ทั้งคนและเครื่องจักรที่จะใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรไว้แล้วหลังได้งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) อีกทั้งได้ลงทุนซื้อที่ดิน 1,800 ไร่ ที่ จ.สระบุรี ใกล้สถานีรถไฟ สร้างโรงงานหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่จะมาใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้าง พร้อมทั้งซื้อหัวรถจักรจากจีน 2 คัน และรถลาก 120 คัน เพื่อลากจูงชิ้นส่วนนี้มาที่สถานีบางซื่อซึ่งเป็นไซต์ก่อสร้างสายสีแดง

Advertisement Replay Ad
EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์