ครม.ลดหย่อนภาษีเขตศก.พิเศษ10ปี-เลิกพ.ร.บ.ขอทาน

ครม.ลดหย่อนภาษีเขตศก.พิเศษ10ปี-เลิกพ.ร.บ.ขอทาน

ครม.ลดหย่อนภาษีเขตศก.พิเศษ10ปี-เลิกพ.ร.บ.ขอทาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติคณะรัฐมนตรี ลดหย่อนภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 ปี พร้อมให้ไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์การการค้าโลก พร้อมเห็นชอบร่างเอกสารถกสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา - ยกเลิกพ.ร.บ.ขอทาน พ.ศ. 2484

ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่า ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอในที่ประชุม ครม. ถึงการเสนอร่างกฎหมายกฤษฎีกาการลดอัตราภาษีรัษฎากร หรือ การลดอัตราภาษีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุน โดยจะปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ ร้อยละ 10 จาก ร้อยละ 20 เป็นเวลา 10 รอบบัญชี

โดยบริษัทที่จะได้รับการลดภาษีนั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดเป็นห้างหุ้นส่วนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น และจะต้องจดแจ้งใช้สิทธิก่อนปี 2560 นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวจะต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีนิติบุคคลอื่น และยกเว้นภาษีเอสเอ็มอีด้วย ที่ ประชุม ครม. ยังได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ภายใต้องค์กรการค้าโลกหรือ GPA เพื่อขยายขอบเขตการค้าระหว่งประเทศให้กว้างขวางมากขึ้น และมีความโปร่งใสในกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ครม.เห็นชอบร่างเอกสารถกสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา 

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา ครั้งที่ 26 ได้แก่ ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่างปฏิญญาลังกาวีว่าด้วยแนวคิดทางสายกลาง โดยส่งเสริมแนวคิดทางสายกลางให้เป็นค่านิยมของอาเซียน เน้นเสรีภาพ ความมั่นคง และการพัฒนา ซึ่งทั้งสองปฏิญญาสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง


 

ครม.ยกเลิก พ.ร.บ.ขอทาน พ.ศ. 2484

ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการแก้ไขจัดระเบียบขอทาน ยกเลิก พ.ร.บ. ขอทาน พ.ศ. 2484 ทั้งนี้ มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ห้ามมิให้บุคคลใดทำการขอทาน พร้อมการระบุลักษณะผู้ที่เป็นขอทาน อาทิ การกระทำที่ให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สินให้โดยไม่ได้มีการทำงานตอบแทนหรือด้วยทรัพย์สินใด การกระทำได้ให้ผู้อื่นเกิดความสงสารโดยไม่ได้มีการทำงานตอบแทนหรือด้วยทรัพย์สินใด รวมถึงไม่ให้มีการแสดงในที่สาธารณะโดยขอรับทรัพย์สินตามผู้ฟังสมัครใจเป็นการขอทาน แต่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน ซึ่งการเล่นดนตรีในที่สาธารณะต้องมีการขออนุญาตก่อน และกฎกระทรวง ต้องมีการกำหนดพื้นที่ในการแสดงด้วย

นอกจากนี้ ยังกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ใช้บังคับ ขู่เข็ญ จ้างวาน ยุยงส่งเสริม กระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นขอทานหรือนำบุคคลอื่นเป็นประโยชน์ต่อการขอทานของตนด้วย

อย่างไรก็ตาม พม.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดการขอทานที่เป็นคนต่างด้าวให้ส่งกลับประเทศ ส่วนขอทานที่เป็นคนไทยให้พิจารณาดำเนินการฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองต่อไปได้

 

ครม. เห็นชอบกำหนดที่ตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบยกเลิกมติ ครม. วันที่ 10 ต.ค. 32 และมติ ครม. 22 ม.ค. 46 ในการตั้งโรงงานน้ำตาล ด้วยการยกเลิกข้อกำหนดให้โรงงานแห่งใหม่ตั้งห่างจากโรงงานเดิมระยะทางจากเดิม 80 กิโมเมตร ลดเหลือห่างออกไป 50 กิโมเมตร เพื่อต้องการส่งเสริมรับซื้ออ้อยจากการปลูกทดแทนการทำนาในพื้นที่ไม่เหมาะสม และต้องไม่รับเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาเดิมของโรงงานเดิม โดยให้เร่งรัดโครงการที่กำลังขออนุญาตให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว

Advertisement Replay Ad
เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

เลี้ยงลูกจนโตใช้เงินเท่าไหร่

เลี้ยงลูกจนโตใช้เงินเท่าไหร่

กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

5 เหตุผลผลักดัน 'Bitcoin' มีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์

5 เหตุผลผลักดัน 'Bitcoin' มีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

ตลาดจีนหนุนส่งเสริม! ยอดขายรถ ‘โฟล์กสวาเกน’ ปี 2560 สูงทุบสถิติเป็นประวัติการณ์

ตลาดจีนหนุนส่งเสริม! ยอดขายรถ ‘โฟล์กสวาเกน’ ปี 2560 สูงทุบสถิติเป็นประวัติการณ์

'ปากีสถาน' เร่งแปรรูปสายการบินแห่งชาติภายในปีนี้

'ปากีสถาน' เร่งแปรรูปสายการบินแห่งชาติภายในปีนี้

'Mark Zuckerberg' แจงเหตุผลทำไมต้องรื้อโครงสร้าง News Feed

'Mark Zuckerberg' แจงเหตุผลทำไมต้องรื้อโครงสร้าง News Feed

เริ่มแล้ววันนี้! กู้ซื้อบ้านสวัสดิการคนจนดอกเบี้ยปีละ 2.75%

เริ่มแล้ววันนี้! กู้ซื้อบ้านสวัสดิการคนจนดอกเบี้ยปีละ 2.75%

เปิดยุทธศาสตร์สมาร์ทโฟน Huawei ปี 2018 และความร่วมมือครั้งสำคัญกับ JOOX

เปิดยุทธศาสตร์สมาร์ทโฟน Huawei ปี 2018 และความร่วมมือครั้งสำคัญกับ JOOX

4 เคล็ดลับเลือกหุ้นโต 10 เท่า

4 เคล็ดลับเลือกหุ้นโต 10 เท่า

เปิดหน้ากาก 'วอริกซ์' ยักษ์เล็กหน้าใหม่ชุดกีฬาไทย

เปิดหน้ากาก 'วอริกซ์' ยักษ์เล็กหน้าใหม่ชุดกีฬาไทย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์