กองทุนหมู่บ้านอัดสินเชื่อ4หมื่นล้าน หนุนหมู่บ้านชั้นดีรับซื้อหนี้จากสมาชิก แก้นอกระบบ

กองทุนหมู่บ้านอัดสินเชื่อ4หมื่นล้าน หนุนหมู่บ้านชั้นดีรับซื้อหนี้จากสมาชิก แก้นอกระบบ

กองทุนหมู่บ้านอัดสินเชื่อ4หมื่นล้าน หนุนหมู่บ้านชั้นดีรับซื้อหนี้จากสมาชิก แก้นอกระบบ

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนหมู่บ้านอัดสินเชื่อ 40,000 ล้านบาท สนับสนุนหมู่บ้านชั้นดีไปรับซื้อหนี้จากสมาชิกหมู่บ้าน หวังแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.)เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(กทบ.)ที่มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้พิจารณามาตรการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือการให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในชั้นดี คือชั้นเอและบี จากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)แห่งละ 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 40,000 ล้านบาท ระยะเวลาการขอสินเชื่อ2 ปี เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนำไปรับซื้อหนี้จากสมาชิกในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้เสนออัตราดอกเบี้ยในการให้สินเชื่อครั้งนี้อยู่ที่ไม่เกิน 5 % ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้จะเห็นด้วยกับโครงการ แต่อัตราดอกเบี้ยที่เสนอมาไม่เกิน 5% นั้นเป็นช่วงที่กว้างเกินไป ควรกำหนดให้ชัดเจน เช่น คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 3% เป็นต้น และถ้าคิดเต็มอัตรา 5% ก็ไม่ได้แตกต่างจากดอกเบี้ยที่ให้สินเชื่อทั่วไปมากนัก ซึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านนำไปรับซื้อหนี้นอกระบบจากสมาชิก จะทำให้สมาชิกแบกรับภาระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงอยู่ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเท่าใดนัก ดังนั้นจึงให้กระทรวงการคลังกลับไปพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมใหม่อีกครั้ง ซึ่งกระทรวงการคลังได้รับที่จะไปหารือกับธนาคารออมสิน และ(ธ.ก.ส.)ใหม่เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมต่อไป

“นายสุวพันธุ์ และ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้หารือนอกรอบกันก่อนหน้านี้ โดยมีความเห็นร่วมกันที่จะให้การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านที่จัดอยู่ในชั้นเกรดเอและเกรดบี ที่ถือว่าเป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง เข้ามาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านทั้งการส่งเสริมอาชีพให้เกิดการลงทุน แก้ปัญหาความเดือดร้อนเช่น ภัยแล้ง ทำให้กระทบต่อรายได้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ถ้านำเงินสินเชื่อจากธ.ก.ส.และธนาคารออมสิน 40,000 ล้านบาทไปแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจะช่วยชาวบ้านได้มาก และตรงกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ทำให้ชาวบ้านมีปัญหาหนี้นอกระบบ สำหรับกองทุนหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชั้นเกรดเอและบีนั้นมีประมาณ 70% ของจำนวนกองทุนหมู่บ้าน 79,000 แห่ง”นายนทีกล่าว

ขณะเดียวกันยังได้หารือกันถึงเรื่องการย้ายเงินกองทุนหมู่บ้านที่ฝากกับธนาคารออมสินและธ.ก.ส.ในช่วงแรกที่ดำเนินการ ที่ทั้ง 2 ธนาคารนี้เป็นผู้ปล่อยเงินให้กองทุนหมู่บ้าน ให้ย้ายสลับกันได้ หรือย้ายไปยังธนาคารที่ 3 ได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ และการกู้เงินต่อยอดโครงการของกองทุนหมูบ้าน จะได้ไปกู้กับธนาคารอื่นได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างธนาคารในการเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ไม่ต้องผูกขาดกับธนาคารออมสินหรือธ.ก.ส.เหมือนเดิม ซึ่งส่วนนี้ทางสทบ.ต้องไปพิจารณาร่วมกับทางธนาคารทั้งธ.ก.ส.และออมสินว่าจะมีปัญหาเรื่องการจัดการฐานข้อมูลหรือไม่

สำหรับความคืบหน้าการโอนเงินเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาทระยะที่ 3 ล่าสุดได้โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 152 แห่งวงเงิน 152 ล้านบาท และโอนเงินเข้ากองทุนสำหรับชุมชุนและหมู่บ้านตั้งใหม่อีก 5 แห่ง รวม 5 ล้านบาท รวมทั้งได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนหรือเอสเอ็มแอล จำนวน 13 แห่ง วงเงินงบประมาณ 5.3ล้านบาท โดยมีหมู่บ้านและชุมชนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 แห่งละ 1 ล้านบาท เหลืออยู่อีก 19,825 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีจำนวน 3,300 แห่งที่คาดว่าน่าจะได้รับการโอนเงินเพิ่มทุนอย่างแน่นอนเมื่อได้รับการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน

ส่วนกองทุนหมู่บ้านที่เหลืออีกประมาณ 16,000 แห่ง ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินและธ.ก.ส.ไปดูข้อมูลว่า เป็นส่วนของลูกค้าธ.ก.ส.และธนาคารออมสินจำนวนเท่าใดและให้ทำแผนประกอบด้วยว่า ถ้าจะเพิ่มทุนจะต้องให้ดำเนินการอะไรบ้าง โดยจะมีการออกแบบสำรวจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ จะออกสำรวจเป็นรายกองทุน และคาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้จะได้ข้อสรุป และน่าจะโอนเงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 ได้เพิ่มอีกประมาณ 10,000 แห่งภายในไม่เกินต้นปี 2559

Advertisement Replay Ad
'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

เลี้ยงลูกจนโตใช้เงินเท่าไหร่

เลี้ยงลูกจนโตใช้เงินเท่าไหร่

กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

5 เหตุผลผลักดัน 'Bitcoin' มีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์

5 เหตุผลผลักดัน 'Bitcoin' มีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

ตลาดจีนหนุนส่งเสริม! ยอดขายรถ ‘โฟล์กสวาเกน’ ปี 2560 สูงทุบสถิติเป็นประวัติการณ์

ตลาดจีนหนุนส่งเสริม! ยอดขายรถ ‘โฟล์กสวาเกน’ ปี 2560 สูงทุบสถิติเป็นประวัติการณ์

'ปากีสถาน' เร่งแปรรูปสายการบินแห่งชาติภายในปีนี้

'ปากีสถาน' เร่งแปรรูปสายการบินแห่งชาติภายในปีนี้

'Mark Zuckerberg' แจงเหตุผลทำไมต้องรื้อโครงสร้าง News Feed

'Mark Zuckerberg' แจงเหตุผลทำไมต้องรื้อโครงสร้าง News Feed

เริ่มแล้ววันนี้! กู้ซื้อบ้านสวัสดิการคนจนดอกเบี้ยปีละ 2.75%

เริ่มแล้ววันนี้! กู้ซื้อบ้านสวัสดิการคนจนดอกเบี้ยปีละ 2.75%

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์