กรมธนารักษ์เปิดจำหน่าย-จ่ายแลกเหรียญ WIPO

กรมธนารักษ์เปิดจำหน่าย-จ่ายแลกเหรียญ WIPO

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2553) ณ กรมธนารักษ์ ดร.มั่น  พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวการเปิดจำหน่าย - จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization - WIPO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือ WIPO Global Leader Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ดร.มั่น พัธโนทัย กล่าวว่า การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการส่งเสริม การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางไปทั่วโลก อาทิ กังหันชัยพัฒนา โครงการแกล้งดิน และเทคโนโลยีการทำฝนเทียม รวมทั้งที่ผ่านมามีการจดสิทธิบัตร จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตลอดจนพระองค์ยังทรงเป็นศิลปินที่มีผลงานมากมาย อาทิ งานศิลปกรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย บทเพลง และวรรณกรรม อันสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และทรงเป็นแบบอย่างให้นักประดิษฐ์ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการคิด ค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ


ดร.มั่น กล่าวต่ออีกว่า การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน ครั้งนี้ หรือเหรียญ WIPO กรมธนารักษ์ได้ใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเทคนิคพิเศษ เพื่อให้เหรียญกษาปณ์มีความสวยงามโดดเด่นสมพระเกียรติ และควรค่าแก่การเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งลวดลายที่ปรากฎบนหน้าเหรียญ บางส่วนจะมีความวาว แต่ส่วนพื้นจะด้านและคมชัด โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแต่ละชนิดจะมีลวดลายเดียวกันคือ ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง


ส่วนด้านหลัง กลางเหรียญมีข้อความว่า “AWARDED TO HIS MAJESTY King Bhumibol Adulyadej BANGKOK 2008” และข้อความบอกราคาว่า “๑๖,๐๐๐ บาท” “๘๐๐ บาท” หรือ “๒๐ บาท” ตามแต่ชนิดราคา
โดยเบื้องบนข้อความมีรูปด้านหน้าของเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายในวงขอบเหรียญ
มีข้อความว่า “รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พุทธศักราช ๒๕๕๑”
-2-
สำหรับ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก WIPO มีทั้งหมด 3 ชนิด คือ ทองคำขัดเงา เงินขัดเงา และโลหะสีขาว โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกประเภททองคำขัดเงา ผลิตจากทองคำบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 15 กรัม พร้อมกล่อง จำหน่ายราคาเหรียญละ 25,000 บาท เหรียญเงินขัดเงา ผลิตจากเงินบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 22 กรัม พร้อมกล่อง จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,400 บาท และเหรียญโลหะสีขาว ทองแดงผสมนิกเกิล น้ำหนัก 15 กรัม จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท เปิดจำหน่าย-จ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป ที่หน่วยงานสังกัดกรมธนารักษ์ในส่วนกลาง และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ และสามารถสั่งจองในระบบ e-Catalog ทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2224 4976, 0 2618 6340, 0 2278 5139, 0 2278 5641 ในวัน เวลาราชการ

Advertisement Replay Ad
5 นิสัยใช้เงินชวนทรัพย์จาง

5 นิสัยใช้เงินชวนทรัพย์จาง

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

TMB - Buy : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB

TMB - Buy : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB

TMB - Hold : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - TMB

TMB - Hold : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - TMB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 19 มกราคม 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 19 มกราคม 2561

AT THE Market (#ATM) : 19/01/2018

AT THE Market (#ATM) : 19/01/2018

CMO - Buy : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) - CMO

CMO - Buy : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) - CMO

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

TMB - Buy : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB

TMB - Buy : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK

KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK

BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BAY - Sell : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY

BAY - Sell : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY

BAY - Hold : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY

BAY - Hold : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 19 ม.ค. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 19 ม.ค. 2018

LH - Hold : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - LH

LH - Hold : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - LH

Market Talks : 19/01/2018

Market Talks : 19/01/2018

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์