ครม.กำชับคค.แก้ปมการบิน-งดเก็บค่าทางพิเศษ10-19เมย.

ครม.กำชับคค.แก้ปมการบิน-งดเก็บค่าทางพิเศษ10-19เมย.

ครม.กำชับคค.แก้ปมการบิน-งดเก็บค่าทางพิเศษ10-19เมย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.สรรเสริญ เผย ที่ประชุม ครม. กำชับกระทรวงคมนาคม แก้ปัญหาคุณภาพสายการบินของไทย ภายใน 1 เดือน ผ่านอำนาจมาตรา 44 พร้อมเห็นชอบงดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 10-19 เมษายนนี้

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเร่งรัด
การแก้ปัญหาคุณภาพของสายการบิน หลังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ส่งสัญญาณลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรมการบินพลเรือนของไทย และนำไปสู่การจำกัดเที่ยวบินเพิ่มของสายการบินไทย ในเส้นทางบินสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้สั่งกำชับกระทรวงคมนาคม เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนงานทุกด้านให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน จากกำหนดเดิมตามเงื่อนไข ICAO ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามปกติต้องใช้เวลานานนับปี อาจไม่ทันตามข้อกำหนดต้องแก้ไขภายใน 90 วัน ตามเงื่อนไขของ ICAO นายกรัฐมนตรี จึงตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วย เพื่อปรับโครงสร้างกรมการบินพลเรือน อัตรากำลังพล อำนาจหน้าที่ งบประมาณ ระเบียบกฎหมาย จากนั้น จะส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงกับญี่ปุ่น และเกาหลี เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาของไทย รวมทั้งเจรจากับจีน เพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นเดียวกับ 2 ประเทศ นอกจากนี้จะเชิญหน่วยงานควบคุมการบินของสหภาพยุโรป (Europain Aviation Safety Agency : EASA) เข้ามาตรวจสภาพเครื่องบินของไทย และให้ความช่วยเหลือด้านมาตรฐานการบินของไทย

พร้อมจะเสนอการตั้งสถาบันการบินพลเรือนแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรอิสระ และจัดตั้งกรมการขนส่งทางอากาศ เพื่อแยกการดูแลสนามบินในภาคปฏิบัติ และการออกใบอนุญาตออกจากกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นกับสายการบินของไทยมากขึ้น

 

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว ในเส้นทางพิเศษบูรพาวิถี สายบางนา-ชลบุรี ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ รวมถึงเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 กรุงเทพ-ชลบุรี โดยจะยกเว้นให้ประชาชนที่ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 24.00 น.

พร้อมกันนี้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมเตรียมเพิ่มรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 36,332 เที่ยว รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำนวน 42 เที่ยว และระหว่างจังหวัดเตรียมเพิ่มเที่ยวบินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวสน 290 เที่ยว

 

กพ.ตั้งทีมร่วม 7 สายการบินแก้มาตรฐานการบิน

นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยภายหลังจากที่ 7 สายการบินของไทยเข้าพบหลังจากได้รับกระทบจากการประกาศของกรมการบินพลเรือนญี่ปุ่น หรือ JCAB ว่า สายการบินทั้ง 7 บริษัทได้แก่ นกสกู๊ต การบินไทย ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และเจ็ทเอเชีย เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตั้งทีมไทยแลนด์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับกรมการบินพลเรือน โดยทั้ง 7 สายการบินจะคอยสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ที่ออกมาจากหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมและกรมการบินพลเรือน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการสายการบินก็จะประสานงานไปองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศให้เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยของแต่ละสายการบิน โดยไม่ต้องรอการแก้ไขของกรมการบินพลเรือน

ทั้งนี้ หากประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามที่ ICAO ต้องการภายในระยะเวลา 8 เดือนจะส่งผลให้ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการแบบเช่าเหมาลำ หรือชาร์เตอร์ไฟล์ เส้นทางไป-กลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่น จะได้รับผลกระทบมากกว่า 1.2 แสนคน แบ่งเป็นผู้โดยสารในช่วงเดือนเมษายนประมาณ 7 หมื่นคน และช่วงพฤษภาคม ประมาณ 5 หมื่นคน ด้านมาตรการเยียวยาทางสายการบินได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการโอนผู้โดยสารกระจายไปยังเส้นทางบินประจำแทน หากยังมีความต้องการเดินทางอยู่

กรมการบินพลเรือน พร้อมทบทวนบทบาทโครงสร้างองค์กรใหม่ให้ทันสมัย

นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า หลังจากนี้ กรมการบินพลเรือนของไทย จะต้องเร่งจัดหาบุคลากรให้ได้ภายใน 2 เดือน เพื่อให้เข้ามาบริหารจัดการ และทบทวนบทบาทโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้มีความทันสมัยควบคู่กับการเพิ่มกำลังคน และแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น นอกจากนี้จะต้องมีการอัพเดตแผนปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหาของกรมการบินพลเรือน อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการสายการบินระหว่างประเทศ ที่อยู่ระหว่างการขอใบรับรองผู้ดำเนินการทางอากาศ หรือ Aoc ประมาณ 23 สายการบิน ที่จะถูกระงับการออกใบอนุญาตออกไปก่อน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรฐานองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานไอเคโอ

อย่างไรก็ตาม ด้านผู้ประกอบการสายการบินภาคเอกชน เปิดเผยว่า ทาง JCAB จะยอมงดมาตรการก่อนหน้านี้ ที่ประกาศไม่อนุญาตให้สายการบินเช่าเหมาลำของไทย ทำการบินเข้าประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการห้ามเปลี่ยนขนาดเครื่องบิน หรือ เปิดจุดบินใหม่ในญี่ปุ่น โดยจะงดเว้นให้เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม นี้ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงวันหยุดยาว และมีคนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น เป็นจำนวนมาก โดย JCAB เตรียมเดินทางมายังกรมการบินพลเรือน ในวันที่ 2 เมษายน นี้ เพื่อจะให้มีการเซ็นข้อตกลง หรือ MOU ร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว

 

Advertisement Replay Ad
'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

เลี้ยงลูกจนโตใช้เงินเท่าไหร่

เลี้ยงลูกจนโตใช้เงินเท่าไหร่

กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

5 เหตุผลผลักดัน 'Bitcoin' มีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์

5 เหตุผลผลักดัน 'Bitcoin' มีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

ตลาดจีนหนุนส่งเสริม! ยอดขายรถ ‘โฟล์กสวาเกน’ ปี 2560 สูงทุบสถิติเป็นประวัติการณ์

ตลาดจีนหนุนส่งเสริม! ยอดขายรถ ‘โฟล์กสวาเกน’ ปี 2560 สูงทุบสถิติเป็นประวัติการณ์

'ปากีสถาน' เร่งแปรรูปสายการบินแห่งชาติภายในปีนี้

'ปากีสถาน' เร่งแปรรูปสายการบินแห่งชาติภายในปีนี้

'Mark Zuckerberg' แจงเหตุผลทำไมต้องรื้อโครงสร้าง News Feed

'Mark Zuckerberg' แจงเหตุผลทำไมต้องรื้อโครงสร้าง News Feed

เริ่มแล้ววันนี้! กู้ซื้อบ้านสวัสดิการคนจนดอกเบี้ยปีละ 2.75%

เริ่มแล้ววันนี้! กู้ซื้อบ้านสวัสดิการคนจนดอกเบี้ยปีละ 2.75%

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์