"เหล้า-บุหรี่"แห่ปรับราคา รีดภาษีบาปเข้ากองทุนกีฬาฯ มีผลแล้ว บุหรี่ขึ้น1-2บาท เหล้า-เบียร์5-10บาท

"เหล้า-บุหรี่"แห่ปรับราคา รีดภาษีบาปเข้ากองทุนกีฬาฯ มีผลแล้ว บุหรี่ขึ้น1-2บาท เหล้า-เบียร์5-10บาท

"เหล้า-บุหรี่"แห่ปรับราคา รีดภาษีบาปเข้ากองทุนกีฬาฯ มีผลแล้ว บุหรี่ขึ้น1-2บาท เหล้า-เบียร์5-10บาท

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

รีดภาษีบาปเข้ากองทุนพัฒนากีฬามีผลแล้ว ส่งผล"เหล้า-เบียร์-บุหรี่"ขยับยกแผง เล็งเก็บเพิ่มอีกรอบของกระทรวงศึกษาฯ โปะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้

รีดบาปเข้ากองทุนพัฒนากีฬาฯ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงกรณีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกีฬาแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ ต้องมีการจัดเก็บเงินจากสินค้าในกลุ่มสุรา เบียร์ ยาสูบ เข้ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในสัดส่วน 2% จากฐานภาษีสรรพสามิตของสินค้าทั้ง 3 ชนิด ว่าการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนากีฬาฯจะเริ่มทันทีวันที่ 27 มีนาคม เป็นการเก็บจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าว คาดว่าจะเป็นเงินปีละกว่า 3,000 ล้านบาท การเก็บเข้ากองทุนไม่กระทบต่อภาษีของกรมที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการเก็บเงินเข้ากองทุนจะคิดจากฐานของภาษีบาปจัดเก็บได้แต่ละปีในอัตรา 2% เป็นการเก็บเพิ่มจากผู้ประกอบการ สมมุติว่าภาษีปีนี้เก็บได้ 100 บาท ต้องเก็บเงินเข้ากองทุนจากผู้ประกอบการ 2 บาท ส่วนจะมีผลทำให้สินค้าดังกล่าวปรับขึ้นหรือไม่นั้น คงเป็นเรื่องของผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายต้องพิจารณาเอง เพราะสินค้าดังกล่าวไม่ได้เป็นสินค้าควบคุม เป็นอำนาจผู้ประกอบการพิจารณาเองว่าจะผลักภาระไปยังผู้บริโภคหรือไม่

"เหล้า-เบียร์-ยาสูบ"ขยับยกแผง

รายงานข่าวจากวงการค้าปลีกค้าส่งแจ้งว่า ขณะนี้ทั้งผู้ผลิตเหล้า บุหรี่ เบียร์ ในไทยและนำเข้าต่าง ระบุว่าจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบุหรี่นั้นทั้งผู้นำเข้าและผู้ผลิตในไทยเตรียมปรับขึ้นสินค้าวันที่ 27 มีนาคมนี้ อัตรา 2% ปัจจุบันบุหรี่ขายอยู่มีราคาเฉลี่ย 30-40 บาท น่าจะต้องปรับขึ้นประมาณ 80 สตางค์-1 บาทต่อซอง ส่วนเบียร์ขายเฉลี่ยอยู่ 50-60 บาทต่อกระป๋องหรือขวด ปรับขึ้น 1-1.20 บาทต่อขวดหรือกระป๋อง ส่วนเหล้าถ้ามีราคา 100 บาท ปรับขึ้น 2 บาท แต่ละยี่ห้ออาจขึ้นไม่เท่ากัน เพราะต้องพิจารณาถึงภาวะแข่งขันด้วย ถ้าไม่สามารถขึ้นได้ทันที อาจจะขึ้นในช่วงที่มีโอกาส เพราะผู้ผลิตเองไม่อยากแบกภาระตรงนี้ไว้ ปัจจุบันผู้ผลิตเหล้า บุหรี่ เบียร์ ส่งเงินเข้ากองทุน สสส.ปีละ 3,000 ล้านบาท และไทยพีบีเอสปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท ถ้ารวมกองทุนกีฬาฯอีก 3,000 ล้านบาท ทำให้ต้องส่งเงินประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี ถือเป็นเงินที่สูงมาก และไม่มั่นใจว่าเงินดังกล่าวนำไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะบางองค์กรถ้าดูย้อนหลัง 5 ปี ได้รับเงินถึง 17,000 ล้านบาท แต่ยังตรวจสอบได้ยากว่านำไปใช้อะไรบ้าง และถูกต้องหรือไม่ และนอกจากกองทุนกีฬาฯแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันร่าง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ก่อนหน้านี้กองทุนดังกล่าวคาดว่าจะมีรายได้จากภาษีบาปประมาณ 1.5% คิดเป็นรายได้ 2,000-3,000 ล้านบาท

บุหรี่ขึ้นทันทีซองละ1-2บาท

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กล่าวว่า โรงงานยาสูบประกาศขึ้นราคายาสูบไปแล้วประมาณ 1-2 บาทต่อซอง ใน 3 ยี่ห้อ มีผลวันที่ 27 มีนาคมทันที ปรับขึ้นกับกลุ่มเอเยนต์ และไม่สามารถขึ้นราคาได้ทั้งหมดทุกยี่ห้อ เพราะต้องคำนึงถึงการแข่งขันทางการตลาดด้วย คาดว่าจะมีผลกระทบต่อยอดขายลดลงประมาณ 30% ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า กระทบกำไรปีนี้ประมาณ 10-20% รู้สึกหนักใจมาก เพราะถ้ารวมการจ่ายเงินให้กองทุนกีฬาฯในครั้งนี้ โรงงานต้องจ่ายเงินให้กับกองทุนในลักษณะนี้ถึงปีละถึง 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นของ สสส. 1,000 ล้านบาท กองทุนกีฬาแห่งละ 1,000 ล้านบาท และไทยพีบีเอส 600-700 ล้านบาท

แหล่งข่าวจาก ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ผู้นำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ กล่าวว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าให้สอดคล้องกับเงินที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนกีฬา ขณะนี้กำลังพิจารณาปรับขึ้น รวมถึงช่วงเวลาว่าจะเป็นเมื่อใด บริษัทมีความเห็นเหมือนกันกับกระทรวงการคลัง มองว่าไม่ควรเรียกเก็บเงินในลักษณะนี้เข้ากองทุนกีฬา เนื่องจากขัดต่อวินัยทางการเงินการคลัง การใช้เงินนอกงบประมาณทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเงินดังกล่าวถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่

"ไฮเนเก้น"รอหารือก่อนปรับ

นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบียร์ไฮเนเก้น กล่าวว่า การเก็บภาษีของแต่ละยี่ห้อหรือสินค้าจะเก็บไม่เหมือนกัน ดังนั้น ราคาขายปลีกก็จะปรับขึ้นไม่เท่ากัน แต่คาดว่าราคาขายปลีกจะปรับขึ้นไม่มาก เพราะเก็บเพิ่มแค่ 2% ของภาษีสรรพสามิตที่แต่ละบริษัทต้องจ่าย ราคาขายปลีกสุราเบียร์จะปรับขึ้นเมื่อไหร่ ยังตอบได้ไม่แน่ชัด บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการปรึกษากันภายใน สำหรับภาษีสรรพสามิตที่บริษัทจ่าย ตอนนี้ฐานการเก็บภาษีมาจากราคาขายส่งช่วงสุดท้าย ต้องไปดูว่าจะตั้งราคาขายส่งเท่าไหร่ เพื่อคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายได้ถูก คงใช้เวลาสักพักหนึ่ง เพื่อเตรียมการ คาดว่าการปรับขึ้นราคาสุราเบียร์รอบนี้จะไม่กระทบกับปริมาณการขายมากนัก เพราะราคาไม่ได้ปรับขึ้นมาก

เหล้า-เบียร์ขึ้นขวดละ5-10บาท

นายธนากร คุปตจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) ในฐานะประธานสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเทศไทย กล่าวว่า การเก็บภาษีดังกล่าวจะเรียกเก็บจากราคาขายส่งช่วงสุดท้าย แน่นอนว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องผลักภาระภาษีดังกล่าวให้ผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายบางส่วน คาดว่าราคาสุราและเบียร์จะปรับขึ้นเฉลี่ยขวดละ 5-10 บาท ส่วนยี่ห้อใดและประเภทใดจะปรับขึ้นเท่าใดนั้นไม่สามารถระบุได้ เพราะขึ้นอยู่กับอัตราภาษีสรรพสามิตที่สินค้าชนิดนั้นจ่ายอยู่ สมาคมยินดีปฏิบัติตามกฎหมาย แต่การที่ภาครัฐประกาศกฎหมายโดยไม่สอบถามความคิดเห็นจากภาคเอกชน บริษัทบางแห่งไม่ได้เตรียมแผนปรับโครงสร้างภาษีภายในไว้ ทำให้ต้องผลักภาระให้ผู้บริโภค หากยังมีกฎหมายในลักษณะนี้ออกมาซ้ำ เกรงว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยจะมีศักยภาพแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้น้อย และกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าแอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้มีคู่แข่งนอกระบบ เช่น สินค้าหนีภาษี สินค้าปลอม สินค้าเลียนแบบเกิดขึ้นในระบบมากขึ้น ทางบริษัทเตรียมแผนปรับโครงสร้างภาษีของปี 2558 ไว้แล้ว คาดว่าจะปรับขึ้นราคาในปีนี้

นายฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างหารือการปรับโครงสร้างราคาเครื่องดื่ม คาดว่าจะได้รับความชัดเจนภายในวันที่ 30 มีนาคมนี้ การไม่ปรับราคาสินค้าขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุด แต่อัตราการเก็บภาษีเข้ากองทุนที่ 2% นั้น หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าอัตราการเก็บจะสูงกว่า 2% เพราะมีสูตรการคิดคำนวณภาษีที่ซับซ้อน

Advertisement Replay Ad
'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์