ผลธัญญะพร้อมเทรดตลาดmai9 ธ.ค.นี้

ผลธัญญะพร้อมเทรดตลาดmai9 ธ.ค.นี้

          นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เริ่มซื้อขายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า \"PHOL\" PHOL ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้นำตลาดสินค้าอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมครบวงจร ภายใต้ตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักกว่า 40 ตราสินค้า และมีสินค้ากว่า 3,000 รายการ บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับ 23 ตราสินค้า โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวให้กับตราสินค้า “King” และ “Microguard” นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตนเอง ได้แก่ “ENV-SAFE” และ “Synos” (ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ PHOL) PHOL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 135 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 95 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO: Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2553 จำนวน 40 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.60 บาท รวมมูลค่าการระดมทุนเท่ากับ 144 ล้านบาท เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปลงทุนในธุรกิจบริการจำหน่ายน้ำ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ ณ ราคา IPO PHOL มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 13.98 เท่า โดยคำนวณกำไรต่อหุ้นโดยใช้ผลรวมกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด (1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 135 ล้านหุ้น คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.26 บาท (ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ PHOL) PHOL มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PHOL 3 รายแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มคุณชวลิต หวังธำรง ถือหุ้น 46.45% กลุ่มคุณธีรเดช จารุตั้งตรง ถือหุ้น 20.09% บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด ถือหุ้น 1.48% ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.pdgth.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th   

Advertisement Replay Ad
TK - Hold : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TK - Hold : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

Sector Report - Banking Sector : 22/02/2018

Sector Report - Banking Sector : 22/02/2018

TK - Buy : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TK - Buy : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

RS - T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

RS - T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

DRT - Buy : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - DRT

DRT - Buy : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - DRT

CPN - Buy : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

CPN - Buy : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

AIT - Hold : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

AIT - Hold : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 22 กุมภาพันธ์ 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 22 กุมภาพันธ์ 2561

AT THE Market (#ATM) : 22/02/2018

AT THE Market (#ATM) : 22/02/2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 ก.พ. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 ก.พ. 2018

Equity Talks : 22/02/2018

Equity Talks : 22/02/2018

AMANAH - Buy : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - AMANAH

AMANAH - Buy : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - AMANAH

TKN - บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง - TKN

TKN - บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง - TKN

Thailand economy : 22/02/2018

Thailand economy : 22/02/2018

RATCH - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - RATCH

RATCH - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - RATCH

RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - MONO

MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - MONO

TOA - บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - TOA

TOA - บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - TOA

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์