ตลท.เพิกถอนหน่วยลงทุนRKGBซื้อขายวันสุดท้าย5ก.ค.

ตลท.เพิกถอนหน่วยลงทุนRKGBซื้อขายวันสุดท้าย5ก.ค.

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานว่า ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) ในฐานะผู้จัดการกองทุนโครงการกองทุนเปิดรวงข้าว โกลบัล บาลานซ์ (RKGB)           ได้ขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของ RKGBจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บัดนี้ KAssetได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจแล้ว           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนของ RKGB จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยหลักทรัพย์ของ RKGBจะในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554

Advertisement Replay Ad
Dual Momentum Model : 22/01/2018

Dual Momentum Model : 22/01/2018

Dual Momentum Model : 22/01/2018

Dual Momentum Model : 22/01/2018

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 22 มกราคม 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 22 มกราคม 2561

THANI - SELL : บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง : THANI

THANI - SELL : บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง : THANI

PT - BUY : บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี - PT

PT - BUY : บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี - PT

KPP - HOLD : ธนาคารเกียรตินาคิน- KPP

KPP - HOLD : ธนาคารเกียรตินาคิน- KPP

KPP - HOLD : ธนาคารเกียรตินาคิน- KPP

KPP - HOLD : ธนาคารเกียรตินาคิน- KPP

TCAP - SELL : บมจ. ทุนธนชาติ - TCAP

TCAP - SELL : บมจ. ทุนธนชาติ - TCAP

M - BUY : บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์  กรุ๊ป - M

M - BUY : บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป - M

KBANK - Buy : Kasikorn Bank - KBANK

KBANK - Buy : Kasikorn Bank - KBANK

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 ม.ค. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 ม.ค. 2018

THANI - HOLD : บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง - THANI

THANI - HOLD : บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง - THANI

TCAP - BUY : บมจ. ทุนธนชาติ - TCAP

TCAP - BUY : บมจ. ทุนธนชาติ - TCAP

KBANK - Buy : Kasikorn Bank - KBANK

KBANK - Buy : Kasikorn Bank - KBANK

Chart Insight Afternoon ,22 Jan 2018

Chart Insight Afternoon ,22 Jan 2018

Traders Spectrum : 22/1/2018

Traders Spectrum : 22/1/2018

Daily Trading Focus : 22/01/2018

Daily Trading Focus : 22/01/2018

Daily Strategy : 22/01/2018

Daily Strategy : 22/01/2018

TECHNICAL EXPRESS : 22/1/2018

TECHNICAL EXPRESS : 22/1/2018

BAFS - BUY : Bangkok Aviation Fuel Services - BAFS

BAFS - BUY : Bangkok Aviation Fuel Services - BAFS

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์