กองทุนการออมแห่งชาติเปิดรับสมัครสมาชิก 8 พ.ค. ปีหน้า

กองทุนการออมแห่งชาติเปิดรับสมัครสมาชิก 8 พ.ค. ปีหน้า

กองทุนการออมแห่งชาติเปิดรับสมัครสมาชิก 8 พ.ค. ปีหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง เปิดตัว (กอช.)  ภายใต้สโลแกน “เกษียณสุขใจ   มีบำนาญใช้กับ กอช.” มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการออมเงินที่เหมาะสม และสร้างหลักประกันทางสังคมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

กรุงเทพฯ 1 ก.ค. - นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกองทุน การออมแห่งชาติในวาระแรก กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ ภาคสมัครใจ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีหลักประกันทางสังคมเพื่อการชราภาพ เพื่อให้มีรายได้หลังเกษียณในรูปบำนาญ และการเปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาติในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม เข้าใจหลักเกณฑ์ของกองทุน และเตรียมพร้อมในการเป็นสมาชิกและออมกับกองทุน เมื่อกองทุนเปิดรับสมาชิกตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติว่า   ประชากรวัยแรงงานอีก 35 ล้านคน หรือร้อยละ 53 ของประชากรทั้งประเทศ  ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้มีหลักประกันทางสังคมเพื่อการชราภาพอย่างเหมาะสม จึงได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการออมเงินของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยมีรัฐดูแลส่งเงินสมทบให้ สำหรับหลักเกณฑ์การออมเงินกับกองทุน ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 15 – 60 ปี ไม่เป็นสมาชิกกองทุนอื่นใดที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน โดยสมาชิกสะสมเงินเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี และรัฐบาลจะให้เงินสมทบตามช่วงอายุของสมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 100 โดยไม่เกินเงินสมทบสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ สมาชิกจะได้รับบำนาญรายเดือนจนตลอดชีวิตเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีเป็นต้นไปและมีเงินออมที่มากพอ ซึ่งสมาชิกที่ออมมาก ก็จะได้รับบำนาญมากตามไปด้วย และในกรณีที่สมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี จะมีสิทธินำเงินออมของตนออกมาใช้ก่อนได้ นอกจากนี้ หากสมาชิกมีความจำเป็นต้องลาออกจากกองทุน จะได้รับคืนเฉพาะเงินที่ได้ออมไว้ โดยไม่รวมเงินสมทบ อย่างไรก็ดีสมาชิกจะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนได้อีกตามความสมัครใจ และหากสมาชิกเสียชีวิต กองทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่สมาชิกได้แจ้งชื่อไว้หรือให้แก่ทายาทของสมาชิก

“สิทธิประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนให้สมาชิกได้รับดอกผลจาก  เงินออมไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับบำนาญจาก กอช. จะยังมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกด้วย และที่สำคัญ ในปีแรกที่กองทุนเปิดรับสมาชิก คือระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนด้วย

ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปประชาชนในภาคส่วนที่เป็นแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อการชราภาพ จะมีหลักประกันในชีวิตที่เกิดขึ้นจากการร่วมออมเงินกับภาครัฐ จึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลาย ร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อความมั่นคงในชีวิตของท่าน และกองทุนจะเป็นตัวจักรสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวได้อีกด้วย

 

Advertisement Replay Ad
PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

Dual Momentum Model : 20/02/2018

Dual Momentum Model : 20/02/2018

PSH - Hold : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

PSH - Hold : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

Sector Update - Commodities Update : 20/02/2018

Sector Update - Commodities Update : 20/02/2018

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 20 กุมภาพันธ์ 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 20 กุมภาพันธ์ 2561

PSH - Hold : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

PSH - Hold : บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

AT THE Market (#ATM) : 20/02/2018

AT THE Market (#ATM) : 20/02/2018

Sector Update - Thailand Banks : 20/02/2018

Sector Update - Thailand Banks : 20/02/2018

BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU

BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU

PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 ก.พ. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 ก.พ. 2018

Chart Insight Afternoon , 20 Feb 2018

Chart Insight Afternoon , 20 Feb 2018

PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

PSH - บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - PSH

EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - EGCO

MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) - MAJOR

MAJOR - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) - MAJOR

Thailand in focus : 20/02/2018

Thailand in focus : 20/02/2018

Industry Report - Transportation sector : 20/02/2018

Industry Report - Transportation sector : 20/02/2018

Thailand economy : 20/02/2018

Thailand economy : 20/02/2018

Weekly Update : Commodities Update : 20/02/2018

Weekly Update : Commodities Update : 20/02/2018

KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTC

KTC - บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTC

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์