ทีดีอาร์ไอ อ้างวิจัยล่าสุด แฉโกงข้าว มโหฬาร1.1แสนล้าน

ทีดีอาร์ไอ อ้างวิจัยล่าสุด แฉโกงข้าว มโหฬาร1.1แสนล้าน

ทีดีอาร์ไอ อ้างวิจัยล่าสุด แฉโกงข้าว มโหฬาร1.1แสนล้าน

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา


@ เผยทีดีอาร์ไอไม่ใช่ข้อมูลหลัก

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า จากการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ละเลยหน้าที่ทำให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว โดยใช้ผลวิจัยของทีดีอาร์ไอนั้น ได้รับการชี้แจงว่า ป.ป.ช.นำผลวิจัยของทีดีอาร์ไอเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีมาใช้โดยบทวิจัยดังกล่าว ป.ป.ช.เป็นผู้ว่าจ้าง

ทีดีอาร์ไอให้จัดทำ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิธีช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่จำเป็นต้องแทรกแซงตลาดโดยตรงและลดการทุจริตทำได้อย่างไร

"ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่า นำบทวิจัยไปอ้างอิงว่ามีงานวิจัยที่แสดงถึงแนวทางในการป้องกันการทุจริตโครงการรับจำนำพืชผลการเกษตร และได้นำผลวิจัยไปเตือนรัฐบาลแล้ว ไม่ใช่เป็นข้อมูลหลักในการสอบสวนการทุจริต ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จึงไม่ได้ส่งรายงานฉบับเต็มไปให้ หากต้องการสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ" นายนิพนธ์กล่าว

@ เล็งเปิดวิจัยจำนำข้าวรบ.ปู

นายนิพนธ์กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะเปิดเผยบทวิจัยการทุจริตโครงการจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งไม่เกี่ยวกับสำนวนของ ป.ป.ช. โดยตนจัดทำรายงานโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การคอร์รัปชั่นกรณีการศึกษา : โครงการรับจํานําข้าวทุกเมล็ด" ศึกษาพฤติกรรมการทุจริต และประมาณการมูลค่าการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าว โดยยังไม่นับรวมการทุจริตที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนอื่นๆ จากโครงการรับจำนำข้าวตลอด 5 ฤดูกาลผลิตของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา หรือฤดูการผลิตปี 2554/55-2556/57 ซึ่งรัฐบาลรับซื้อข้าวจากชาวนารวมประมาณ 54 ล้านตัน ใช้เงินนอกงบประมาณ ด้วยการกู้จากสถาบันการเงินของรัฐ ไม่ได้ผ่านรัฐสภา รวมตลอดโครงการรวมประมาณ 985,000 ล้านบาท

นายนิพนธ์กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกศึกษาเฉพาะการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าว เพราะรัฐบาลเป็นระบายข้าวที่มีอยู่ในมือได้ทั้งหมด ต่างจากขั้นตอนการรับข้าวเข้าสู่โครงการที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมหาศาล ทั้งชาวนา โรงสี และโกดัง หากดูจากราคาข้าวสารในประเทศสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ใกล้เคียงกับราคาข้าวสารของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทั้งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาที่สูงมาก ซึ่งนั่นหมายความว่ามีการระบายข้าวออกจากสต๊อกเพื่อรักษาระดับราคาข้าวสารในประเทศไม่ให้แพง เพราะหากราคาข้าวสารแพงคนในเมืองก็จะไม่พอใจ และเป็นอุปสรรคทางการเมืองของรัฐบาลได้

@ แฉมูลค่าทุจริตกว่าแสนล้าน

นายนิพนธ์กล่าวว่า มูลค่าการทุจริตในการระบายข้าวที่คำนวณจากแบบจำลอง คิดเป็นเงินรวมประมาณ 111,000 ล้านบาท จาก 4 วิธีการทุจริตในการระบายข้าวรัฐออกไปในราคาต่ำ แบ่งเป็น 1.การทุจริตจากการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 7.8 ล้านตัน คิดเป็นเงิน 45,094 ล้านบาท วิธีการขายข้าวนี้รัฐได้เปิดขายโดยให้ผู้ซื้อเป็นฝ่ายเสนอราคา แต่รัฐบาลไม่บอกว่า ขายให้ใคร ในราคาและปริมาณเท่าใด เมื่อตรวจสอบดูก็จะพบว่ามีนายหน้าบางรายเท่านั้นที่สามารถเข้าไปซื้อข้าวจากรัฐได้

นายนิพนธ์กล่าวว่า 2.การทุจริตจากการเลือกขายข้าวให้พ่อค้าพรรคพวกที่เสนอซื้อข้าวของรัฐในราคาต่ำ รวมประมาณ 4 ล้านตัน เป็นเงิน 21,512 ล้านบาท 3.การทุจริตจากโครงการข้าวธงฟ้าและข้าวถุงถูกใจ 1.1 ล้านตัน เป็นเงิน 12,267 ล้านบาท และ 4.ปัญหาข้าวหาย 2.9 ล้านตัน ซึ่งปัญหานี้เกิดจากผู้มีอิทธิพลทางการเมืองใช้อำนาจนำข้าวเปลือกหรือข้าวสารจากโรงสีในโครงการไปขายให้ผู้ส่งออกข้าวนึ่งและพ่อค้าข้าวถุง แล้วหาข้าวราคาต่ำมาส่งคืนโกดังในภายหลัง ผลการคำนวณพบว่า มูลค่าทุจริตส่วนนี้เท่ากับ 25,616 ล้านบาท

@ แฉนักการเมืองได้8.4หมื่นล.

นายนิพนธ์กล่าวว่า การคำนวณผลลัพธ์ของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในราคาสูง ว่ามีผลได้หรือผลเสียต่อสังคมมากว่ากันนั้น พบว่า ผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในสังคม จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 5 ฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 540,000 ล้านบาท แบ่งเป็นชาวนาได้ประมาณ 297,000 ล้านบาท แต่ผู้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นชาวนาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผู้บริโภคได้ประโยชน์ประมาณ 138,000 ล้านบาท พ่อค้าพรรคพวกนักการเมืองได้ประโยชน์ ประมาณ 84,000 ล้านบาท โรงสีได้ประโยชน์ประมาณ 54,000 ล้านบาท โกดังเก็บข้าวได้ประโยชน์ประมาณ 9,600 ล้านบาท และผู้สำรวจคุณภาพข้าว (เซอร์เวเยอร์) ได้ประโยชน์ 2,200 ล้านบาท

นายนิพนธ์กล่าวว่า เมื่อนำผลประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมด 540,000 ล้านบาท มาหักลบกับต้นทุนของที่สังคมไทยต้องจ่ายไปจากการทำโครงการนี้ 4 ข้อ คือ 1.รัฐขาดทุนจากการซื้อข้าว 2.การส่งออกข้าวของประเทศไทยลดลง 3.การนำข้าวทั่วประเทศที่ผลิตได้ไปเก็บไว้ให้เน่าเสียในโกดัง และ 4.การผลิตข้าวในปริมาณมากเกินความจำเป็น ชาวนาใช้ปุ๋ยมากขึ้น ต้องใช้น้ำเกินความจำเป็นทั้งที่น้ำมีต้นทุนทำอย่างอื่นได้ เม็ดเงินสินเชื่อจากธนาคารอาจมีประโยชน์หากปล่อยกู้ประเภทอื่น แทนที่การปล่อยกู้ไปสร้างโกดังเก็บข้าว โรงสีเพิ่มกำลังการผลิตมาอยู่ที่ปีละ 100 ล้านตัน ทั้งที่ประเทศไทยผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 35 ล้านตันเท่านั้น ทำให้ตัวเลขจากผลการศึกษาพบว่า สังคมไทยขาดทุนจากการจัดทำโครงการรับจำนำข้าวรวมประมาณ 120,000 ล้านบาท และนี่คือความสูญเสียของสังคม

นายนิพนธ์กล่าวว่า ในอนาคตหากมีการเลือกตั้งแล้ว มองว่าโครงการนโยบายประชานิยมในลักษณะนี้ยังมีโอกาสกลับมาแน่ เพราะมีหลายกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินมหาศาลที่รั่วไหลออกมาจากโครงการ ดังนั้นจะต้องออกแบบประเทศเพื่อป้องกันปัญหา ในทางปฏิบัติควรมีกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลที่จะใช้นโยบายประชานิยม จัดทำพระราชบัญญัติตั้งงบประมาณพิเศษ เป็นรายปี เพื่อรายงานสถานะการใช้เงินของแผ่นดิน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

Advertisement Replay Ad
"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์