ธ.ก.ส.ภาคใต้ระทึกพิษราคายางรูด ชาวสวนตังค์หมดหยุดชำระหนี้-เงินฝากลด900ล.

ธ.ก.ส.ภาคใต้ระทึกพิษราคายางรูด ชาวสวนตังค์หมดหยุดชำระหนี้-เงินฝากลด900ล.

ธ.ก.ส.ภาคใต้ระทึกพิษราคายางรูด ชาวสวนตังค์หมดหยุดชำระหนี้-เงินฝากลด900ล.

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ผลกระทบราคายางตกต่ำขยายวงกว้าง ภาคใต้ตอนบนระทึก ชาวสวนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ ลามฉุดเงินฝากลด 900 ล้าน ชี้เป็นภาวะที่ไม่ปกติขณะที่ยอดชำระหนี้รอบเดือนกันยายนนี้ส่อเค้าไม่เป็นไปตามเป้า พร้อมชะลอการปล่อยสินเชื่อลูกค้าใหม่

นายเกษม มะนะโส ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบกับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของ ธ.ก.ส.ในภาคใต้ โดยมีสัดส่วนถึง 75%

ทั้งนี้ ภาคใต้จะได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรภาคใต้ และในช่วงที่ราคายางพาราสูง เกษตรกรมีการลงทุนทั้งในและนอกภาคเกษตร รวมไปถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งการซื้อบ้านและสร้างบ้าน เมื่อราคายางตกต่ำจึงส่งผลกระทบถึงการดำรงชีพ การชำระหนี้ ธ.ก.ส.จึงได้รับผลกระทบตามไปด้วย

"ภาวะราคายางในปัจจุบันทำให้เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้ ธ.ก.ส.ได้ตามปกติ และยังกระทบถึงเงินออมของเกษตรกรอีกด้วย เกษตรกรเริ่มนำเงินออมออกมาใช้ โดยมีตัวเลขเงินฝากของภาคใต้ตอนบนลดลงประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ปกติเพราะยอดเงินฝากมีแต่จะเพิ่มขึ้น"

สำหรับภาคใต้ตอนบนมียอดเงินฝากและสินเชื่อในสัดส่วน 1:1 หรือประมาณ 58,000 : 58,000 ล้านบาท และทาง ธ.ก.ส. มีเป้าหมายเพิ่มยอดเงินฝากในปี 2557 นี้ จำนวน 4,400 ล้านบาท แต่ตัวเลขล่าสุดพบว่าเงินฝากเริ่มลดลง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเกษตรกรนำเงินออมออกมาใช้จ่ายกันแล้ว

ในส่วนของการชำระหนี้ ธ.ก.ส.ของเกษตรกรในรอบเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าอัตราการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนในรอบเดือนกันยายนที่จะถึงนี้มีแนวโน้มว่าการชำระหนี้จะลดลงต่ำกว่าเดือนมิถุนายน โดยในรอบเดือนกันยายนมียอดเงินต้นที่เกษตรกรต้องชำระหนี้ ธ.ก.ส. 6 จังหวัด ประมาณ 3,000 ล้านบาท

ขณะนี้เข้าสู่ปลายเดือนสิงหาคมแล้ว มีการชำระหนี้เพียง 20% เท่านั้น ซึ่งในภาวะราคายางปกติในช่วงเวลานี้จะมียอดชำระหนี้แล้วประมาณ 40% และยอดชำระหนี้ของเกษตรกรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 92% โดยมีบางสาขาที่เกษตรกรสามารถชำระหนี้ได้ถึง 100% ส่วนในปีนี้คาดการณ์ว่าเกษตรกรจะชำระหนี้ได้ประมาณ 80-85% ซึ่งถือว่าต่ำมาก ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

นายเกษม เปิดเผยถึงมาตรการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ว่ามี 3 แนวทาง คือ กรณีที่ 1 การผ่อนผันการชำระหนี้ โดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยปรับ 3% กรณีที่ 2 เกษตรกรยังพอมีรายได้อยู่บ้าง แต่ไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ครบทั้งจำนวน สามารถชำระเงินกู้ไม่ครบจำนวนได้ โดยชำระดอกเบี้ยทั้งหมด พร้อมเงินต้นจำนวนหนึ่ง และขยายเวลาชำระเงินต้นที่เหลือให้อีก 1 ปี หรือชำระดอกเบี้ยทั้งหมด โดยไม่ชำระเงินต้นและไม่มีดอกเบี้ยปรับ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

กรณีที่ 3 ลูกค้าที่มีภาระหนัก ไม่สามารถชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น หรือดอกเบี้ยเงินหมุนเวียน ทาง ธ.ก.ส.จะพิจารณาทบทวนรายได้ของลูกค้าตามความเป็นจริงในปัจจุบัน และคำนวณความสามารถในการชำระหนี้ต่อปี ก่อนจะทำสัญญาฟื้นฟูการประกอบอาชีพ เพื่อขยายเวลาให้ลูกค้าตามขีดความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง

ในส่วนของลูกค้าใหม่มีการชะลอการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากทิศทางราคายางยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ประกอบกับมีแนวทางในการลดพื้นที่ปลูกยาง เพื่อผลักดันให้ราคามีเสถียรภาพ ทำให้การปล่อยสินเชื่อของ ธ.ก.ส.ชะลอตัวลง

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในระยะยาวมี 2 แนวทางคือ 1. ส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือสถาบันเกษตรกรอื่นๆ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้อขายยางพารา เพื่อให้เกิดการซื้อขายในตลาด และให้ตลาดสามารถเดินต่อไปได้ วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2557-31 สิงหาคม 2558 หากทำให้สามารถยกระดับราคายางพาราขึ้นมาได้ อาจมีการขยายโครงการไปสู่ปีที่ 2

แนวทางที่ 2 คือการส่งเสริมการแปรรูป เนื่องจากยางพารามีการซื้อขายเป็นวัตถุดิบซึ่งมีราคาต่ำ จึงส่งเสริมให้มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีวงเงินให้กับสถาบันเกษตรกร 5,000 ล้านบาท เริ่มโครงการ 1 กันยายน 2557-31 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว เนื่องจากการแปรรูปยางพาราต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงให้ระยะเวลาถึง 10 ปี

นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดในการลดพื้นที่การปลูกยาง โดยส่งเสริมให้มีการโค่นยางเก่า แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นจำนวนเท่าไร ในกรณีที่เกษตรกรขอสงเคราะห์ปลูกยางใหม่ อาจต้องมีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เพื่อให้ราคายางมีเสถียรภาพในอนาคต

ด้านนายพนัส แพชนะ ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่เคลื่อนไหวในขณะนี้ต้องการให้ภาครัฐรับทราบปัญหา และหันมาให้ความสนใจปัญหาของชาวสวนยางมากขึ้น อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการนำผู้ซื้อยางรายใหญ่ของประเทศจีน มาซื้อยางในตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตรง ซึ่งจะทำให้ราคายางขยับขึ้นมาได้ 3-4 บาท/กิโลกรัม โดยจะใช้เวลาในการประสานงานราว 3 สัปดาห์

Advertisement Replay Ad
กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์