เปิดบัญชีเงินเดือนใหม่ทหาร!จอมพลสูงสุด 7.6 หมื่น ตั้งแท่นใช้1 เม.ย.58

เปิดบัญชีเงินเดือนใหม่ทหาร!จอมพลสูงสุด 7.6 หมื่น ตั้งแท่นใช้1 เม.ย.58

เปิดบัญชีเงินเดือนใหม่ทหาร!จอมพลสูงสุด 7.6 หมื่น ตั้งแท่นใช้1 เม.ย.58

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิสราได้รายงานพิเศษเกี่ยวกับบัญชีลับ การปรับฐานอัตราเงินเดือนใหม่ของกองทัพโดยมีรายละเอียดดังนี้

"เอ็กซ์คลูซีฟ" เปิดบัญชีลับ! ปรับฐานอัตราใหม่กองทัพ "พลทหาร" ยอดทะลุ 1.6 หมื่น ชั้นประทวน 2.1 หมื่น จอมพลสูงสุด 7.6 หมื่น ตั้งแท่นเริ่มใช้ 1 เม.ย.58 นี้ 

จากกรณีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ออกมาระบุว่าได้ให้กรมบัญชีกลางเข้าไปตรวจสอบการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการทุกคน โดยผู้ที่มีรายได้น้อยจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และจะมีการพิจารณาปรับค่าครองชีพจากเดือนละ 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท รวมถึงจะปรับขึ้นค่าเบี้ยเลี้ยงภาคสนามสำหรับทหาร และเบี้ยเลี้ยงออกนอกสถานที่ของข้าราชการทั่วไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวไม่สามารถปรับขึ้นได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แต่น่าจะเริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เนื่องจากมีกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณา สำหรับวงเงินที่คาดว่าต้องใช้ในการดำเนินการหากมีการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตรา 8 เปอร์เซ็นต์ จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ขณะนี้ในส่วนของกองทัพได้จัดทำบัญชีการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558 ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยในส่วนของระดับ พ.1 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 1,469 บาท จากของเก่า 1,360 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 6,534 บาท จากของเก่า 6,050 บาท

ระดับ พ. 2 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 5,260 บาท จากของเก่า 4,870 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 16,513 บาท จากของเก่า 15,290 บาท

ระดับ ป.1 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 5,260 บาท เป็น 4,870 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่ม เป็น 21,082 บาท จากของเก่า 19,520 บาท

ระดับ ป.2 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุดเป็น 7,711 บาท จากของเก่า 7,140 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น  25,272 บาท จากของเก่า 23,400 บาท

ระดับ ป.3 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 11,178 บาท จากของเก่า 10,350 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 29,189 บาท จากของเก่า 26,990 บาท

ระดับ น.1 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 6,988 บาท จากของเก่า 6,470 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 29,149 บาท จากของเก่า 26,990 บาท

ระดับ น.2 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 14,213 บาท จากของเก่า 13,160 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่ม เป็น 31,190 บาท จากของเก่า 28,880 บาท

ระดับ น.3 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 17,485 บาท จากของเก่า 16,190 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 38,038 บาท จากของเก่า 35,220 บาท

ระดับ น.4 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 21,449 บาท จากของเก่า 19,860 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 53,816 บาท จากของเก่า 49,830 บาท

ระดับ น.5 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด  เป็น 26,352 บาท จากของเก่า 24,400 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 57,326 บาท จากของเก่า 53,080 บาท

ระดับ น.6 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 32,378 บาท จากของเก่า 29,980 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น 67,760 บาท จากของเก่า 62,080 บาท

ระดับ น.7 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 37,897 บาท จากของเก่า 35,090 บาท ส่วนระดับสูงสุดปรับเพิ่มเป็น  72,965 บาท จากของเก่า 67,560 บาท

ระดับ น.8 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น  42,217 บาท จากของเก่า 39,090 บาท ส่วนระดับสูงสุด ปรับเพิ่มเป็น 72,965 บาท จากของเก่า 67,560 บาท

ระดับ น.9 ปรับเพิ่มระดับต่ำสุด เป็น 56,117 บาท จากของเก่า 51,960 บาท ส่วนระดับสูงสุด ปรับเพิ่มเป็น 76,604 บาท จากของเก่า 70,930 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 กำหนดตำแหน่งและระดับเงินเดือนของข้าราชการทหารไว้ดังนี้

(1) ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ. 1

(2) พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ. 2

(3) นายทหารประทวนยศตั้งแต่สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.1

(4) นายทหารประทวนยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตรา เงินเดือน จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ป.3 ถึง น.3

(5) นายทหารสัญญาบัตรยศร้อยตรี เรือตรีเรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.1 ถึง น.3

(6) นายทหารสัญญาบัตรยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.2 ถึง น.3

(7) นายทหารสัญญาบัตรยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.3 ถึง น.4

(8) นายทหารสัญญาบัตรยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.4 ถึง น.5

(9) นายทหารสัญญาบัตรยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา หรือ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.5 ถึง น.6

(10) นายทหารสัญญาบัตรยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.6

(11) นายทหารสัญญาบัตรยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.7

(12) นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.8

(13) นายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ให้ได้รับเงิน เดือนระดับ น.9

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก http://www.isranews.org

 

Advertisement Replay Ad
'คนขับแท็กซี่' เสี่ยงตกงาน! เหตุขาดแคลนรถใหม่มาจดทะเบียน

'คนขับแท็กซี่' เสี่ยงตกงาน! เหตุขาดแคลนรถใหม่มาจดทะเบียน

'ศรีสะเกษ' ป้องกันแชมป์โลกสำเร็จ ฟันค่าตัวร่วม 8 ล้าน พร้อมรับทรัพย์อีกเพียบ

'ศรีสะเกษ' ป้องกันแชมป์โลกสำเร็จ ฟันค่าตัวร่วม 8 ล้าน พร้อมรับทรัพย์อีกเพียบ

ละคร บุพเพสันนิวาส จะพา 'ช่อง 3' ย้อนยุคกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง?

ละคร บุพเพสันนิวาส จะพา 'ช่อง 3' ย้อนยุคกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง?

เครดิตบูโรเตือน 'หนี้เสียบัตรเครดิต' พุ่ง 50,000 ล้านบาท

เครดิตบูโรเตือน 'หนี้เสียบัตรเครดิต' พุ่ง 50,000 ล้านบาท

ลดค่าโดยสารเรือแสนแสบระยะละ 1 บาท มีผล 26 ก.พ.นี้

ลดค่าโดยสารเรือแสนแสบระยะละ 1 บาท มีผล 26 ก.พ.นี้

สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือ “ยุคดิจิทัล”

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือ “ยุคดิจิทัล”

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์