เงินฝาก 5 รมต.จำนำข้าว"นิวัฒน์ธำรง"เยอะสุด "ยิ่งลักษณ์" 17 บัญชี 10 ล.

เงินฝาก 5 รมต.จำนำข้าว"นิวัฒน์ธำรง"เยอะสุด "ยิ่งลักษณ์" 17 บัญชี 10 ล.

เงินฝาก 5 รมต.จำนำข้าว"นิวัฒน์ธำรง"เยอะสุด "ยิ่งลักษณ์" 17 บัญชี 10 ล.

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

บัญชีเงินฝากล่าสุด "ยิ่งลักษณ์ - 4 รัฐมนตรี" เอี่ยวโครงการรับจำนำข้าว ก่อนถูก ป.ป.ช. ตั้งอนุฯสอบทรัพย์สินเชิงลึก "นิวัฒน์ธำรง" เยอะสุดอีกแล้ว 27 บัญชี 66 ล้านบาท "ปู" 17 บัญชี 10 ล้านบาท "บุญทรง" น้อยสุด 7 บัญชี 1.8 ล้านบาท

นอกเหนือจากที่ดินหลายสิบแปลง มูลค่ารวมกันหลายร้อยล้านบาทในบัญชีทรัพย์สินของบรรดา 4 รัฐมนตรี คือ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ นายยรรยง พวงราช และนายภูมิ สาระผล ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งคณะอนุฯไต่สวนเชิงลึก ร่วมกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อยู่ในขณะนี้

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของรัฐมนตรีทั้ง 4 คน และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ตามที่แจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พบรายละเอียดดังนี้

1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.กลาโหม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า มีเงินฝากทั้งหมด 17 บัญชี (รวมของนายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามีนอกสมรส) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,933,087 บาท แบ่งเป็นของน.ส.ยิ่งลักษณ์ 13 บัญชี มูลค่า 5,291,619 บาท ของนายอนุสรณ์ 4 บัญชี มูลค่า 5,641,468 บาท

 

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุว่า ในบัญชีเงินฝากลำดับที่ 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาซอยอารี มียอดเดิมตามบัญชีเงินฝากจำนวน 50,553,213 บาท แต่ยอดเงินดังกล่าวไม่มีส่วนเงินฝากของผู้ยื่น แต่เป็นเงินที่ผู้ยื่นครอบครองในส่วนที่เหลือจากการขายหุ้น SHIN (บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น) ตามข้อเท็จจริงในคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วินิจฉัยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี พี่ชายน.ส.ยิ่งลักษณ์) ยังคงถือไว้ซึ่งหุ้น SHIN จำนวนที่ขายให้ผู้ยื่นไปแล้วอยู่ และผู้ยื่นเคยแจ้งข้อเท็จจริงในการครอบครองไว้ จำนวนประมาณ 77 ล้านบาท

และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ผู้ยื่นได้ยืมเงินฝากในบัญชีดังกล่าวในส่วนของพ.ต.ท.ทักษิณ ไปจำนวน 27 ล้านบาท เพื่อนำไปรวมกับเงินของผู้ยื่น ชำระค่าที่ดินโฉนดเลขที่ 115536 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เนื้อที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา มูลค่า 52 ล้านบาท ตามที่พ.ต.ท.ทักษิณ ได้อนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถยืมเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่มีดอกเบี้ย

ซึ่งผู้ยื่นได้ทำบันทึกรับสภาพหนี้ ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ศาลฎีกาฯวินิจฉัยไว้ ผู้ยื่นจึงไม่ได้นำเงินที่เหลือจากการขายหุ้น SHIN (บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น) จำนวน 50,553,213 บาท รวมเป็นทรัพย์สินเงินฝากของผู้ยื่น แต่ได้แจ้งการครอบครองให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบ

2.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า มีเงินฝากทั้งหมด 27 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 66,909,714 บาท แบ่งเป็นของนายนิวัฒน์ธำรง มูลค่า 4,919,512 บาท ของคู่สมรส มูลค่า 61,990,202 บาท

 

 

3.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า มีเงินฝากทั้งหมด 7 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814,011 บาท แบ่งเป็นของนายบุญทรง มูลค่า 291,157 บาท ของคู่สมรส มูลค่า 1,522,854 บาท

 

 

 

4.นายยรรยง พวงราช อดีตรมช.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ระบุว่า มีเงินฝากทั้งหมด 25 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,095,719 บาท แบ่งเป็นของนายยรรยง 12 บัญชี 7,091,595 บาท ของคู่สมรส 13 บัญชี 1,004,124 บาท

 

5.นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์

แจ้งกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ระบุว่า มีเงินฝากทั้งหมด 14 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,756,116 บาท แบ่งเป็นของนายภูมิ มูลค่า 4,221,425 บาท ของคู่สมรส 2,534,691 บาท

 

เท่ากับว่า นายนิวัฒน์ธำรงมีบัญชีเงินฝากมากที่สุด 27 บัญชี (รวมคู่สมรส) มูลค่ารวม 66,909,714 บาท รองลงมาเป็นนายยรรยง มีบัญชีเงินฝาก 25 บัญชี (รวมคู่สมรส) มูลค่ารวม 8,095,719 บาท

ขณะที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีบัญชีเงินฝากทั้งหมด 17 บัญชี (รวมของนายอนุสรณ์) มูลค่ารวม 10,933,087 บาท รองลงมาเป็นนายภูมิ มีบัญชีเงินฝาก 14 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวม 6,756,116 บาท และนายบุญทรง มีบัญชีเงินฝากน้อยที่สุดเพียง 7 บัญชี (รวมของคู่สมรส) มูลค่ารวม 1,814,011 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก www.isranews.org

 

Advertisement Replay Ad
ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์