จับตาสินค้าเกษตรปี 57 ไก่เนื้อ ทุเรียนสดใส-ยางวูบ

จับตาสินค้าเกษตรปี 57 ไก่เนื้อ ทุเรียนสดใส-ยางวูบ

จับตาสินค้าเกษตรปี 57 ไก่เนื้อ ทุเรียนสดใส-ยางวูบ

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

สศก.เปิดโผสินค้าเกษตรน่าจับตาปี 57 สถานการณ์ยางพารายังวิตก เผยรายชื่อ 6 สินค้าเฝ้าระวัง ขณะที่ไก่เนื้อและทุเรียนอนาคตสดใส

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลวิเคราะห์แนวโน้มตลาดผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ปี 2557 ว่ามีกลุ่มสินค้าน่าจับตาจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสินค้าสดใส ประกอบด้วย ไก่เนื้อ และ ทุเรียน 2.กลุ่มสินค้าน่าเป็นห่วง ได้แก่ ยางพารา และ 3.กลุ่มสินค้าเฝ้าระวัง ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน สุกร และ กุ้งขาวแวนนาไม

สำหรับไก่เนื้อ สศก.คาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.35 เทียบกับปริมาณของปี 2556 โดยตลาดมีแนวโน้มที่ดีในประเทศญี่ปุ่นซึ่งอนุญาตให้ไทยส่งไก่สดไปจำหน่ายได้เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา และกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งไทยกำลังเจรจาเขตการค้าเสรี ( FTA ) เพิ่มโควต้าส่งไก่สดอยู่ รวมถึงแนวโน้มในประเทศเกาหลีใต้และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งเป็นเป้าหมายการตลาด

ด้านทุเรียน คาดว่าปี 2557 นี้จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.49 โดยผลผลิตจะออกมากในเดือน พ.ค. – มิ.ย. แม้ปริมาณส่งออกต่างประเทศจะหดตัวลง แต่มูลค่าจะสูงขึ้นตามราคาทุเรียน รวมถึงปริมาณการบริโภคภายในที่จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 9.59

ส่วนกลุ่มสินค้าน่าเป็นห่วง คือ ยางพารา นั้น สศก.คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 3.95 ล้านตัน เพิ่มจากปี 56 ร้อยละ 4.5 เพราะพื้นที่กรีดยางส่วนใหญ่อยู่ในช่วงให้ผลผลิตสูงและมีการเปิดกรีดหน้ายางใหม่มากขึ้น ส่วนตลาดส่งออกคาดว่าจะส่งออกได้ 3.7 ล้านตัน แต่ราคาจะปรับลดลงอีกเพราะสต๊อกยางล้นตลาดและราคายางคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ถูกกว่าของไทย

ส่วนกลุ่มสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง 6 ชนิด นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง กล่าวถึงสถานการณ์กุ้งขาวแวนนาไมซึ่งกำลังมีปัญหาผลผลิตลดลง เพราะถึงแม้ว่าราคาจะจูงใจให้เกษตรกรลงกุ้งเพิ่มแต่การเลี้ยงยังประสบปัญหาโรคตายด่วน (EMS) อยู่ ซึ่งหวังว่าปี 57 นี้จะสามารถกระตุ้นให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 แสนตัน

รวมถึงปัญหาตลาดส่งออกกุ้งของไทยปี 57 อยู่ในภาวะแข่งขันรุนแรง เพราะสิทธิ GSP ของไทยกับสหภาพยุโรปเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อสิ้นปี 56 และปัญหาอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งไทยถูกเพ่งเล็งเรื่องใช้แรงงานเด็กและค้ามนุษย์จนถูกจัดให้อยู่ในบัญชี Tier 2 Watch List ดังนั้น ราคากุ้งที่เกษตรกรขายได้จึงจะปรับตัวลดลงเพราะผู้ประกอบการแปรรูปไม่กล้าสต๊อกกุ้งจำนวนมากและหันไปซื้อกุ้งจากต่างประเทศมาแปรรูปแทน

ส่วนข้าวนาปรัง ผลวิเคราะห์ของสศก.รายงานว่า ผลผลิตข้าวนาปรังไทยจะลดลง แต่มีแนวโน้มส่งออกปริมาณข้าวมากขึ้นประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร จากความต้องการของตลาดที่ยังต้องการข้าวอยู่และราคาข้าวไทยลดต่ำลง แต่เนื่องจากปริมาณผลผลิตของคู่แข่งสำคัญ คือ เวียดนามจะออกสู่ตลาดมากขึ้น ดังนั้นราคาข้าวคาดว่าจะลดลงอีก

ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนมิ.ย. จะให้ผลผลิตรวมเพิ่มมากขึ้นเพราะสภาพอากาศอำนวย แต่ตลาดส่งออกจะหดตัวลงเพราะเมื่อปี 56 มีการส่งออกไปมากจากมาตรการส่งเสริมและแทรกแซงราคาตลาด อย่างไรก็ตาม การบริโภคภายในจะเพิ่มขึ้นเพราะผู้ประกอบการปศุสัตว์ต้องการสินค้า

อ้อยโรงงาน จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 เทียบกับปริมาณในปี 56 เนื่องจากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกอ้อย และพืชอื่น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปรับราคาลง ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยมากขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 56/57 ในอัตรา 900บาท/ตัน ที่ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยที่ 54 บาท/1 หน่วย ซี.ซี.เอส/เมตริกตัน

ทางด้านปาล์มน้ำมัน ผลผลิตโดยรวมที่จะออกสู่ตลาดปี 57 จะเพิ่มขึ้นเพราะปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่เมื่อปี 54 เริ่มให้ผลผลิต และคาดว่าการส่งออกปาล์มน้ำมันจะลดน้อยลง โดยผลผลิตจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบทำไบโอดีเซลในประเทศมากขึ้นแทน

หมู ปี 57 นี้คาดว่าจะมีหมูออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.61 เพราะราคาที่จูงใจและราคาอาหารสัตว์ที่ลดต่ำลงทำให้เกษตรกรที่มีศักยภาพขยายการผลิต โดยเนื้อหมูแปรรูปจะส่งออกได้มากขึ้น และหมูมีชีวิตที่ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะหมูประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

Advertisement Replay Ad
บอลโลกประชารัฐกับกฎ Must Have ที่ทำคนไทย (เกือบ) อดดูถ่ายทอดสด

บอลโลกประชารัฐกับกฎ Must Have ที่ทำคนไทย (เกือบ) อดดูถ่ายทอดสด

มูลค่า ‘NETFLIX’ ทะลุแสนล้านดอลลาร์

มูลค่า ‘NETFLIX’ ทะลุแสนล้านดอลลาร์

ยุโรปเร่งดึงนักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม

ยุโรปเร่งดึงนักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม

‘Amazon’ เปิดตัวร้านสะดวกซื้อไร้แคชเชียร์แห่งแรก

‘Amazon’ เปิดตัวร้านสะดวกซื้อไร้แคชเชียร์แห่งแรก

ลุ้นมธุสร 'ล่า' กำไรให้ช่องวัน 31

ลุ้นมธุสร 'ล่า' กำไรให้ช่องวัน 31

ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมปี 61 ง่ายนิดเดียว

ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมปี 61 ง่ายนิดเดียว

ตั้งธุรกิจใหม่ปี 60 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตั้งธุรกิจใหม่ปี 60 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

'เฟสบุ๊ก' ประกาศให้ผู้ใช้งานจัดอันดับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

'เฟสบุ๊ก' ประกาศให้ผู้ใช้งานจัดอันดับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

ธุรกิจยาหม่องกับเสื้อยืด โตหรือตัน?

ธุรกิจยาหม่องกับเสื้อยืด โตหรือตัน?

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

อย่ารอช้า! ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

อย่ารอช้า! ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์