กรุงเทพฯครองแชมป์กู้เงิน นนทบุรี-ปากน้ำรวยเงินออม

กรุงเทพฯครองแชมป์กู้เงิน นนทบุรี-ปากน้ำรวยเงินออม

กรุงเทพฯครองแชมป์กู้เงิน นนทบุรี-ปากน้ำรวยเงินออม

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ธปท.เปิด ข้อมูลเงินฝากเผย 5 อันดับแรก กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี ขณะที่แม่ฮ่องสอนฝากน้อยสุด ส่วนนนทบุรีครองแชมป์มีเงินออมสูงสุด ชี้มีเงินฝากมากกว่าสินเชื่อถึง 2.27 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับตัวเลขเงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเป็นเงินรับฝากทุกประเภททั้งของสถาบันการเงินที่รับฝากจากประชาชน และสถาบันการเงินอื่น ๆ

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ก.พ. 57 พบว่าเงินฝากรวมทั้งระบบอยู่ที่ 11.256 ล้านล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 10.202 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10.3% 

หากจำแนกเป็นรายจังหวัดพบว่า 5 อันดับแรกที่มีจำนวนเงินฝากมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ที่มีเงินฝากถึง 6.92 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 6.46 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.3% และจังหวัดที่มีเงินฝากอันดับต่อไป ได้แก่ นนทบุรี 382,072 ล้านบาท, สมุทรปราการ 381,098 ล้านบาท, ชลบุรี 354,676 ล้านบาท, ปทุมธานี 265,168 ล้านบาท และเชียงใหม่ 194,394 ล้านบาท 

สำหรับจังหวัดที่มีเงินฝากน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเงินฝากเพียง 4,601 ล้านบาท อันดับต่อมาคือบึงกาฬ 4,838 ล้านบาท, อำนาจเจริญ 5,825 ล้านบาท, หนองบัวลำภู 7,477 ล้านบาท และน่าน 8,215 ล้านบาท

 

ขณะเดียวกัน "กรุงเทพฯ" ก็เป็นจังหวัดที่มีการกู้สินเชื่อสูงสุดถึง 8.35 ล้านล้านบาท ถือเป็นจังหวัดที่มีหนี้สูงสุด ทำให้การออมติดลบ 1.43 ล้านล้านบาท โดยจังหวัดที่มีเงินฝากน้อยกว่าสินเชื่อสูงสุด 5 อันดับแรก คือกรุงเทพฯ ตามมาด้วย "ภูเก็ต" มียอดเงินฝาก 114,449 ล้านบาท ยอดสินเชื่อ 187,689 ล้านบาท ทำให้การออมติดลบ 73,240 ล้านบาท รองลงมาคือขอนแก่น -49,640 ล้านบาท, อุบลราชธานี -28,378 ล้านบาท และอุดรธานี -25,926 ล้านบาท 

ส่วนจังหวัดที่มีเงินฝากมากกว่าเงินกู้มากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ "นนทบุรี" มีเงินฝากมากกว่าสินเชื่ออยู่ที่ 2.27 แสนล้านบาท หมายความว่าเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีการออมเงินในรูปแบบเงินฝากมากที่สุดของประเทศ ตามมาด้วยสมุทรปราการ โดยมีเงินฝากมากกว่าสินเชื่ออยู่ที่ 1.81 แสนล้านบาท รองลงมาคือปทุมธานี เงินฝากมากกว่าสินเชื่อ 1.14 แสนล้านบาท, ชลบุรี 50,692 ล้านบาท และนครปฐม 44,972 ล้านบาท 

นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า หากดูอัตราการออมต่อรายได้หลังหักภาษีของภาคครัวเรือนไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไม่มาก อยู่ที่ประมาณ 8% ของรายได้ คือถ้าครอบครัวมีรายได้หลังหักภาษี 100 บาท บริโภคประมาณ 92 บาท เหลือออม 8 บาท ดังนั้น พฤติกรรมการออมในภาพรวม ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่รูปแบบการออมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยปัจจุบันช่องทางการออมที่หลากหลายรูปแบบมากกว่าในอดีต ทำให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น เช่น การซื้อพันธบัตร (หุ้นกู้) ออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

ทำประกันชีวิต และซื้อสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การออมของประชาชนไม่ควรพิจารณาจากตัวเลขเงินฝากเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ผู้ออมมีแนวโน้มที่จะโยกย้ายเงินออมบางส่วนไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก

โฆษก ธปท.กล่าวว่า จากข้อมูลจังหวัดที่มีเงินออมมากที่สุด ได้แก่กรุงเทพมหานคร เพราะกรุงเทพฯเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ดังนั้น ปริมาณเงินฝากทั้งของประชาชนและภาคธุรกิจในเขตกรุงเทพฯค่อนข้างมาก แต่เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ พบว่ากรุงเทพฯมีเงินฝากติดลบมากที่สุดเช่นกัน

นายกฤษณ์ จันทโนทก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเงินฝาก การลงทุนประกันภัยและธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า จากกระแสการกระจายความเจริญสู่ต่างจังหวัดแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจังหวัดในเขตปริมณฑลและแถบภาคตะวันออกมีพื้นที่ใกล้กับกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีนิคมอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก ทำให้ความมั่งคั่งในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น สะท้อนผ่านตัวเลขการฝากเงินที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดในกรุงเทพฯเริ่มอิ่มตัว หนี้ครัวเรือนก็สูง ถ้าเทียบกับต่างจังหวัด จึงเป็นสาเหตุหลักที่หลายแบงก์เริ่มออกไปขยายงานในต่างจังหวัดมากขึ้น

ขณะที่นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลยุทธ์เครือข่ายและผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ปัจจัยการออมผ่านเงินฝากของลูกค้าจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ลูกค้าจะดู 2 เรื่องหลัก คือปัจจัยอัตราผลตอบแทนที่ได้รับสอดคล้องไปกับระยะเวลาการฝากสั้น-ยาว ซึ่งผู้บริโภคมักจะตัดสินใจตามแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก และปัจจัยเรื่องแนวโน้มความต้องการใช้เงินในอนาคตจะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจว่าควรจะเลือกฝากเงินประเภทไหน เป็นระยะเวลาเท่าใด และมากหรือน้อย 

สำหรับพฤติกรรมการออมของลูกค้าในแต่ละพื้นที่นั้น นายชัยณรงค์อธิบายว่า ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายและพื้นที่ เป็นต้น ยกตัวอย่างกรณีกรุงเทพฯ แม้ว่าผู้บริโภคจะมีฐานรายได้โดยเฉลี่ยสูงกว่าต่างจังหวัด แต่สัดส่วนการออมอาจจะไม่ได้สูงมากนัก เพราะด้วยปัจจัยค่าครองชีพที่สูง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคเน้นการจับจ่ายใช้สอย

 

 

Advertisement Replay Ad
เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์