มีหนาว!แค่โกดังเดียว สตง.ตรวจพบสต๊อกข้าว ไม่ใช่ข้าวใหม่

มีหนาว!แค่โกดังเดียว สตง.ตรวจพบสต๊อกข้าว ไม่ใช่ข้าวใหม่

มีหนาว!แค่โกดังเดียว สตง.ตรวจพบสต๊อกข้าว ไม่ใช่ข้าวใหม่

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สตง.จับมือสภาหอการค้าไทย เร่งทำความจริงให้ปรากฏ สต๊อกข้าว 18 ล้านตัน มีครบจริงหรือไม่ - คุณภาพเป็นอย่างไร สุ่มตรวจคุณภาพข้าว เบื้องต้นพบ มีลักษณะไม่ใช่ข้าวใหม่ ขณะที่ดร.นิพนธ์ แนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีรัฐบาลให้เร็ว เลือกตั้งรณรงค์ “2 ไม่เอา”  ไม่เอาจำนำข้าว –ไม่เอาพรรคการเมืองที่ทุจริต

วันที่ 8 เมษายน คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาเรื่อง   “โครงการจำนำข้าวกับเกษตรกร กรณีศึกษา : นโยบาย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข” ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายสัก กอแสงเรือง  ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวเปิดงาน

นายไสว จิตเพียร  ประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศนั้น ขณะนี้ได้มีการฟ้องเป็นคดีทางปกครอง เอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 12 ราย   เช่น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) กระทรวงพาณิชย์  ฯลฯ โดยฟ้องแล้วเป็นคดี 4 – 5 หมื่นคดี ซึ่งในคำฟ้องระบุให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับจำนำข้าวต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ชาวนาด้วย

ขณะที่เกษตรกรที่มีปัญหา นายไสว กล่าวว่า ได้แยกออกเป็น 3 กลุ่ม 1.เกษตรกรที่นำข้าวไปกองไว้ที่ท่าข้าว ไม่มีใบประทวน มีแต่ใบรับข้าว 2.มีใบประทวน แต่ยังไม่ได้นำข้าวไปจำนำ 3.มีใบประทวน นำข้าวเข้าโครงการจำนำแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน  

ด้านดร.นิพนธ์ พัวพงศกร  นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงการที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวให้ชาวนา มีสัญญาณมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 จนกระทั่งมาผิดชำระหนี้ชาวนาจริงๆ ปลายตุลาคม 2556

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดร.นิพนธ์ เสนอให้ 1.ต้องมีรัฐบาลเร็วที่สุด 2.หากมีการเลือกตั้ง ต้องรณรงค์ “2 ไม่เอา” คือไม่เอาโครงการจำนำข้าว และไม่เอาพรรคการเมืองที่ทุจริตโครงการจำนำข้าว 3.กดดันให้รัฐบาลเปิดเผยสต๊อกข้าว และประกาศไม่ขายข้าวคุณภาพเลว เชื่อมั่นว่า ราคาข้าวในตลาดจะไม่ลงไปกว่านี้อีกแล้ว 4.กดดันให้รัฐบาลหยุดการระบายข้าวผ่านนายหน้าที่มีอิทธิพล และ5.รวมกันต่อต้านการทุจริตจากโครงการจำนำข้าว

ส่วนระยะกลาง ต้องแก้ไขกฎหมายวิธีการงบประมาณกันนักการเมืองถลุงเงิน ทำนโยบายประชานิยมไม่ว่ากันแต่การใช้เงินต้องผ่านรัฐสภา ให้รัฐสภาพิจารณาพร้อมกับงบประมาณประจำปี ไม่ว่าจะเป็นเงินนอกงบประมาณ เงินกู้  ทุกบาททุกสตางค์ จากนั้นก็จำกัดการช่วยเหลือชาวนา เน้นชาวนาที่ยากจนจริง  

ขณะที่ระยะยาว นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ เสนอให้ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ลดจำนวนเกษตรกรลงให้ได้ เพิ่มรายได้ต่อหัวของเกษตรกร  ขยายฟาร์มของครัวเรือน ลงทุนปรับปรุงที่ดิน  มีการกองทุนการออมสำหรับเกษตรกรที่แก่ตัว รวมถึงการว่าจ้างให้เกษตรกรในเขตพื้นที่สูง ดูแลป่าต้นน้ำในราคาที่สมน้ำสมเนื้อ  เป็นต้น

ขณะที่นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว โดยยืนยันว่า เป็นหน้าที่ของสตง.ในการตรวจสอบการรับ จ่าย รักษาเงิน ทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าเป็นเงินแผ่นดินหรือเงินกู้ก็ตาม ซึ่งมีการตรวจสอบมาตั้งแต่สมัยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2545-2546 แล้ว กระทั่งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ โครงการประกันรายได้ก็มีการตรวจสอบเช่นกัน

“มาสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ โครงการจำนำข้าวไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลทักษิณ สตง.มีการวิเคราะห์ตั้งแต่ขั้นเริ่มกระบวนการรับจำนำจนถึงขั้นสุดท้ายว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง โดยแจ้งไปตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2554 ให้รัฐบาลหามาตรการควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินอย่างไร” นายประจักษ์ กล่าว และว่า ข้อเสนอล่าสุดที่สตง.มีไปถึงรัฐบาล คือให้ยุติโครงการจำนำข้าว พร้อมกับให้มีการปิดบัญชีทุกฤดูกาล รวมถึงการวางแผนระบายข้าวออกไป โดยไม่ให้กระทบตลาด

นายประจักษ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้สตง.กำลังหาวิธี ให้มีข้อมูลที่ปรากฏข้อเท็จจริง สต๊อกข้าว 18 ล้านตัน มีครบจริงหรือไม่ และคุณภาพเป็นอย่างไร โดยสตง.ได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าไทย ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจร่วมกันทุกครั้ง มีการสุ่มตัวอย่างรอบกองข้าว เจาะกองข้าว

“หลังสุ่มตรวจข้าวแล้ว มีการแบ่งข้าวออกเป็น 4 ส่วน 1.ให้เซอร์เวเยอร์ 2.อคส. อตก. 3. หอการค้าไทย และกรมการข้าว เพื่อตรวจสอบดูว่า คุณภาพข้าวเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เบื้องต้นพบว่า มีลักษณะไม่ใช่ข้าวใหม่ นี่แค่โกดังเดียวที่ผลออกมา แต่ผลการตรวจสอบสุดท้ายจะเป็นเช่นไร จะมีการแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา

สามารถติดตามอ่านข่าวต่อได้ที่ http://isranews.org/thaireform-news-economics/item/28506-rice080457.html

Advertisement Replay Ad
ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์