ครึ่งทาง ผังเมืองรวม กทม. นักธุรกิจแนะรื้อ FAR-OSR-คุมค้าปลีก

ครึ่งทาง ผังเมืองรวม กทม. นักธุรกิจแนะรื้อ FAR-OSR-คุมค้าปลีก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4082

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันผ่านการบังคับใช้มาครึ่งทางแล้ว หลังประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 นับถอยหลังไปเหลือเวลาอีก 2 ปีเศษ จะครบกำหนดหมดอายุวันที่ 15 พฤษภาคม 2554

เพื่อเตรียมการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทางสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัด โปรแกรมโรดโชว์รับฟังเสียงสะท้อนและ ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ กทม.เปิดเวทีให้ภาคธุรกิจต่างๆ มีส่วนร่วมปรับปรุงผังเมืองรวมด้วย ตามตารางเวลาในเดือนกรกฎาคมนี้ กทม.จะสรุปรายละเอียดทั้งหมดเพื่อประมวลยกร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ต่อไป

สำหรับแผนการโรดโชว์มีกำหนด 3 เดือนเต็ม (มกราคม-มีนาคม 2552) โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มพื้นที่ปริมณฑล 6 จังหวัด มีสมุทรสาคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง บอกว่า เสียงสะท้อนของจังหวัดปริมณฑลอยากให้ กทม.วางผังเมืองให้เชื่อมโยงกับพื้นที่ เพราะที่ผ่านมาได้รับผลกระทบมากจากการคุมการใช้พื้นที่ของผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ทำให้มีที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมไปสร้างในพื้นที่ชานเมืองจำนวนมาก เพราะบางจังหวัดผังเมืองขาดอายุไม่สามารถควบคุมการใช้ที่ดินได้

ล่าสุดเป็นกลุ่มผู้ประกอบการจากภาคอสังหาฯ และพาณิชยกรรม ต่างส่งเสียงสะท้อนถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจจากการบังคับใช้ผังเมืองรวมฉบับปัจจุบัน

เสนอรื้อเกณฑ์ FAR-OSR

สมเชาว์ ตัณฑเทิดธรรม นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บอกว่า อยากให้เปิดการพัฒนาพื้นที่ สีแดง มากขึ้นเพราะมีข้อจำกัดอยู่ เช่น ขนาดถนน ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวบางแห่งเมื่อมีถนนตัดใหม่เข้าไปยังพัฒนาได้มากกว่าเสียอีก นั่นเท่ากับการวางผังเมืองไม่ได้ช่วยอะไร นอกจากนี้ ภาครัฐและเอกชนควรประสานการทำงานร่วมกันมากขึ้น เช่น โครงข่ายรถไฟฟ้าภาครัฐขีดไว้แต่ทำไม่ได้จริงอย่างที่แผนวางไว้ มีปัญหาที่ตามมาคือเอกชนพัฒนาที่ดินได้ยากเพราะแนวไม่แน่นอน รวมทั้งเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รกร้างเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น

อิสระ บุญยัง อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า จากข้อบังคับของผังเมืองเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) และอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) เป็นอุปสรรคในการพัฒนาโครงการ เพราะทำให้ต้นทุน ก่อสร้างใจกลางเมืองเพิ่มขึ้น บีบผู้ประกอบการไปสร้างที่อยู่อาศัยย่านชานเมืองแทน ทางสมาคมเห็นว่าควรจะทบทวนใหม่ เพราะบ้านราคาระดับกลาง-ล่างไม่มีขายในเขตตัวเมือง เนื่องจากข้อจำกัดที่มากเกินไป และเสนอประเด็น ระบบโบนัส ให้พัฒนาที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ให้เพิ่มจากรัศมี 500 เมตร เป็น 1,000 เมตร

นอกจากนี้ เรียกร้องให้ทบทวนพื้นที่ สีเหลืองบริเวณ ย.1-ย.2 เปิดให้สร้าง ทาวน์เฮาส์ได้ ปัญหาคือปัจจุบันสร้างได้แต่บ้านเดี่ยว 100 ตารางวา, ลดขนาดบ้านเดี่ยวพื้นที่สีเขียวและเขียวลายบังคับสร้างบ้าน 100 และ 1,000 ตารางวา เหลือ 50-70 ตารางวาตามกฎหมายจัดสรร และเปิดพื้นที่ ฟลัดเวย์ ให้พัฒนาได้มากขึ้น

สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ หลายบริเวณจะกลายเป็นพื้นที่สำคัญ อาทิ ย่านมักกะสัน เมื่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เปิดใช้ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และสนามบินสุวรรณภูมิ สิ่งที่ต้องทำคือให้เสริม โครงข่ายสาธารณูปโภคเข้าไปเพื่อรับมือการจราจรหนาแน่น เช่น ไรท์เรล รถไฟฟ้า พร้อมปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดรับกับปริมาณคนที่จะย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

คุมค้าปลีก กระทบรายกลาง-ย่อย

ฟากผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชยกรรม มุ่งเน้นไปที่ค้าปลีก-ค้าส่งเป็นส่วนใหญ่ พบว่าปัญหาอุปสรรคจะคล้ายกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถขยายธุรกิจได้เพราะติดข้อกฎหมายผังเมืองและข้อบัญญัติต่างๆ ของ กทม.

ธนภณ ตังคณานันท นายกสมาคม ผู้ค้าปลีกไทย สะท้อนปัญหาว่า ผังเมืองปัจจุบันคุมเข้มกว่าผังที่ผ่านมา มีการแบ่งย่อยการใช้ประโยชน์ที่ดินมากเกินไป ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แทนที่จะอยู่ใกล้ชุมชนที่มีการเติบโตขึ้น เช่น ถนนนวมินทร์ รามอินทรา เป็นต้น ติดกฎหมายผังเมืองที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ สีเหลือง สร้างได้ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

อีกปัญหาคือข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง ค้าปลีก-ค่าส่ง พ.ศ.2548 ให้สร้างไม่เกิน 300 ตารางเมตร ทำให้มีซูเปอร์มาร์เก็ต ในห้างขนาดใหญ่ไม่ได้ รวมถึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเพราะต้องเว้นที่ว่างหน้าอาคารเพิ่มขนาดที่จอดรถและห้องน้ำ เป็นต้น

อยากให้ทบทวนกฎหมายที่ใช้อยู่ให้สร้างห้างขนาดใหญ่ในพื้นที่สีเหลืองได้ เพราะชุมชนขยายตัว ขณะที่พื้นที่สีแดงและน้ำตาลที่ให้สร้างได้อยู่ในเมืองเกิดปัญหาจราจรตามมาและต้นทุนสูงขึ้นเป็น 2 เท่าเพราะราคาที่ดินแพง

สันติชัย สารถวัลย์แพศย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ฝากให้ กทม.นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลักและดูแลผู้ประกอบการรายย่อย กำหนดแต่ละพื้นที่ว่าให้สร้างได้กี่แห่งสำหรับรายใหญ่และรายย่อย

ชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ อยากให้กำหนดแคแร็กเตอร์ของแต่ละโซนให้ชัดเจนว่าเป็นอะไร เช่น ราชประสงค์เป็นแหล่งช็อปปิ้ง เป็นต้น เพื่อเพิ่มเสน่ห์ของกรุงเทพฯให้น่าอยู่

กทม.ปูดพื้นที่พัฒนาใช้ไปแค่ 3.49%

ส่วน ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งหอการค้าไทย ฟบอกว่า ประเด็น FAR ควรเพิ่มอีก 7-8 เท่า ควบคู่กับลด OSR ลงเพื่อลดต้นทุนก่อสร้าง เพราะที่ผ่านมาไม่คุ้มค่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดง

ขณะที่ ผอ.สำนักผังเมือง ออกมาขานรับว่า ข้อเสนอแนะทั้งหมดสามารถทำได้ แต่ต้องพิจารณาอีกครั้งจะผ่อนปรนได้แค่ไหน เพราะต้องดูนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าฯ กทม.ควบคุมไปด้วย

พร้อมระบุว่าพื้นที่การพัฒนายังเหลืออีกมากกว่า 90% จากการเก็บข้อมูลการใช้พื้นที่ตามผังเมืองปัจจุบันตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2549-31 ธันวาคม 2551 จากพื้นที่ทั้งหมด 1,490,204,954.88 ตารางเมตร ใช้ไปแค่ 7,240,539.32 ตารางเมตร หรือ 3.49% เท่านั้น ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะยังมีพื้นที่รอการพัฒนาอีกมาก หน้า 8

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์