มั่นใจงบประมาณปี 52 ใช้หมดแน่ กรรมาธิการฯ ชี้ต้องปรับลดปี 53

มั่นใจงบประมาณปี 52 ใช้หมดแน่ กรรมาธิการฯ ชี้ต้องปรับลดปี 53

ไตรรงค์ จำใจหั่นงบประมาณปี 2553 บางกระทรวง อ้างรัฐบาลเก็บภาษีได้น้อย หวั่นหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถดูแลประชาชนได้ทั่วถึง ทำได้เพียงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้านการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ถกเข้ม แขวนงบโครงการธงฟ้า 85 ล้านบาทออกไปก่อน พร้อมส่งไม้ให้คณะอนุกมธ.พิจารณารายละเอียดเพื่อให้กรมการค้าภายในเสนอแผนงานที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจอีกครั้ง

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553ฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม เปิดเผยฐานเศรษฐกิจ กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตและติติงถึงการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯเนื่องจากรูปแบบและโครงสร้างของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2551 ไม่ได้แตกต่างไปจากรูปแบบและโครงสร้างในปี 2550 โดยเฉพาะข้อสังเกตถึงการจัดทำงบกลาง และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นที่รัฐบาลควรกำหนดมาตรฐาน วิธีการ และขั้นตอนให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินไม่เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งยังมีจำนวนค้างจ่ายอีกจำนวนมากว่า

ในที่ประชุม กมธ.มีการตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตเป็นวงกว้างว่า ก่อนหน้านี้มีการถามถึงเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่งก็มีการนำงบส่วนนี้มาชี้แจงให้ดูว่า ทุกปีก็เป็นอย่างนี้ จนถึงวันที่เข้ามาชี้แจง การจ่ายงบมันก็เหมือนกับปีก่อนๆ แต่เมื่อถึงวันสิ้นสุดการใช้งบประมาณปี 2552 (วันที่ 30 กันยายน 2552) ก็จะออกมาเท่าๆกัน หรืออาจจะห่างกันประมาณ 1-2% เท่านั้น

ในช่วง 3 เดือนที่เหลือนี้ งบประมาณปี 2552 จะถูกใช้หมดไปอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นงบผูกพันไว้หมดแล้ว เหลือแต่เบิกจ่ายแค่นั้น เราจะไปดูตัวเลขนั้นคงไม่ได้ เพราะมันรอการเบิกจ่ายซึ่งเขาต้องเบิก ทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้ของหลวงเขาเบิกแน่นอน ก่อนสิ้นปีงบประมาณเขาต้องเบิกหมด ต้องเข้าใจว่า งบมีหลายรายการ บางปีมีถึง 20 รายการ ซึ่งในจำนวนนี้มีที่แน่ๆอยู่ 8 รายการที่ต้องโอนให้กรมบัญชีกลางไปเลย เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าเพิ่มเงินเดือน เป็นต้น โดยสำนักงบประมาณไม่ต้องทำอะไรเลย ส่งไปให้เลย ส่วนที่เหลือนั้น สำนักงบประมาณต้องรับผิดชอบส่งตรงไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเหมือนกันทุกปี

นายไตรรงค์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดสรรงบประมาณปี 2553 นี้ กมธ.มีการตัดงบในบางกระทรวง กรม กอง และบางหน่วยงานลง เนื่องจากรัฐบาลเก็บเงินภาษีได้น้อยลง ต้องยอมรับว่าประเทศเราจนลง ทุกอย่างก็ต้องน้อยลง ในส่วนของเงินเดือนข้าราชการ ค่าเจ็บไข้ได้ป่วยคงไปปรับลดไม่ได้ ก็มีในส่วนของงานเร่งด่วน ฉุกเฉินที่ลดลง เพราะเก็บเงินภาษีได้น้อย ในส่วนนี้ก็ต้องน้อยลงมา ยังเป็นห่วงว่า ถ้าเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดอุทกภัยขึ้นมา จะมีเงินพอดูแลประชาชนไหม อย่างถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ อาทิ สึนามิถล่ม จะเอาเงินที่ไหนมาดูแล เงินเราน้อย ต้องไหว้ศาลเจ้าทุกวันว่า ขออย่าให้เกิดสึนามิ มิเช่นนั้น บ้านเมืองก็มีเงินไม่พอในการดูแลประชาชน

ทั้งนี้ หากพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน พบว่ามี 6 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลดลงจากปีงบประมาณ 2550 ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี ลดลง 5.67% กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดลง 5.10% กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดลง 14.83% กระทรวงคมนาคม ลดลง 6.90% รัฐวิสาหกิจลดลง 30.51% และกองทุนและเงินหมุนเวียน ลดลง 5.51%

สำหรับการประชุมคณะ กมธ. งบประมาณ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ กมธ.ส่วนใหญ่ตั้งข้อซักถามถึงงบที่ตั้งไว้สำหรับดูแลราคาสินค้า โดยเฉพาะโครงการธงฟ้าว่า ลงในจังหวัดใดบ้าง อย่างไร มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา รวมถึงการรับจำนำพืชผลทางการเกษตรต่างๆนั้นทำอย่างไร

นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่ฟันธงว่าระหว่างการประกันราคากับการรับจำนำอะไรจะดีกว่ากัน เปรียบเทียบกับภริยากับน้องภริยาว่าใครจะดีกว่า ซึ่งแรกๆภริยาก็ดีกว่า แต่ตอนหลังน้องภริยาคงดีกว่าแน่ ซึ่งการชี้แจงดังกล่าวทำให้นางผุสดี ตามไท ส.ส.สัดส่วน กมธ. จากพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวตำหนิว่า ไม่ชอบเลยที่เอาเพศแม่มาเปรียบเทียบเล่น ทั้งๆที่สังคมกำลังมีปัญหานี้อยู่

ขณะที่นางฐิติมา ฉายแสง ส.ส. ฉะเชิงเทรา กมธ.จากพรรคเพื่อไทย ได้ขอแขวนงบธงฟ้าจำนวน 85 ล้านบาทไว้ก่อน โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่มีการเสนอแผนงานที่ชัดเจนว่าจะจัดในที่ใด และอย่างไรบ้าง โดยที่ประชุมได้มีมติให้แขวนงบโครงการธงฟ้าไปก่อน เพื่อให้คณะอนุกมธ.ไปพิจารณารายละเอียดโดยให้กรมการค้าภายในนำเสนอแผนงานที่ชัดเจนก่อน

ส่วนนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส. อุทัยธานี กมธ.จากพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ซักถามถึงตัวเลขการรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีตัวเลขเกินจริง จนทำให้มีการลักลอบนำข้าวโพดจากต่างประเทศเข้ามาแฝงเพื่อสวมสิทธิ์ ซึ่งนายยรรยง ชี้แจงว่า กรมการค้าภายในได้จำกัดการขนย้ายข้าวโพดในปริมาณที่เกิน 1,000 กิโลกรัม จะเข้า-ออกประเทศต้องได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้น ซึ่งก็ได้ผลในการสกัดกั้นพอสมควร แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมามีการนำข้าวโพดจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์จริง ซึ่งรัฐกำลังพยายามสกัดกั้นอยู่

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์