อธิบดีกรมอุทยาน ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 44 แห่ง ทั่วประเทศ

อธิบดีกรมอุทยาน ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 44 แห่ง ทั่วประเทศ

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งว่า ขณะนี้กรมอุทยานฯได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการเข้ามาพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศรวม 44 แห่ง เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติได้มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ และเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวในแหล่งอื่นๆ บ้าง อีกทั้งในช่วงนี้อุทยานแห่งชาติหลายแห่งมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อาจจะไม่ปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรม

สำหรับอุทยานฯที่จะปิดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิวผาเดียวดาย ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนนี้

2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด บริเวณเกาะทะลุและเกาะกุฎี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายนนี้

3. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บริเวณบ้านกร่างและเขาพะเนินทุ่ง และเส้นทางชมบัวผุด กม.111 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม-31 ตุลาคมนี้

4. อุทยานแห่งชาติเขาสก บริเวณน้ำตกสิบเอ็ดชั้น น้ำตกบางเลียบน้ำ น้ำตกโตนกลอย น้ำตกธารสวรรค์ ถ้ำน้ำทะลุ ถ้ำสี่รู ถ้ค้างคาว ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-14 ธันวาคมนี้

5. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 1 พฤศจิกายน-23 ธันวาคมนี้

6. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาหนองสันเย็น น้ำตกทุกแห่ง ตั้งแต่ 15 สิงหาคม-30 พฤศจิกายนนี้

7. อุทยานแห่งชาติคลองพนม เส้นทางชมบัวผุด ถึง 31 ตุลาคมนี้

8. อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง กิจกรรมท่องเที่ยวลำน้ำคลองยัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-25 ธันวาคมนี้

9. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 1 ตุลาคม-25 ธันวาคม นี้

10. อุทยานแห่งชาติแหลมสน หมู่เกาะกำ ตั้งแต่พฤษภาคม-15 พฤศจิกายนนี้

11. อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน น้ำตกธารเสด็จ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-23 ธันวาคมนี้

12. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม อ่าวไข่เต่า เกาะช้าง ตั้งแต่ 16 พฤษาคม-15 พฤศจิกายนนี้

13. อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตั้งแต่ มิถุนายน-31 ตุลาคมนี้

14. อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง-ราวี พฤษภาคม-15 พฤศจิกายนนี้

15. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะรอก หินแดง-หินม่วง เกาะตุกนลิมา พฤษภาคม-31 ตุลาคมนี้

16. อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ กิจกรรมล่องเรือ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน-31 มกราคม 2553

17. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก ตั้งแต่พฤษภาคม-15 พฤศจิกายนนี้

18. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 16 พฤษภาคม-15 พฤศจิกายนนี้

19. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 16 พฤษภาคม-15 พฤศจิกายนนี้

20. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตั้งแต่ 1พฤษภาคม-31 ตุลาคม

21. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา น้ำตกตำหนัง น้ำตกโตนอู และน้ำตกโดนเด้ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนนี้---

22. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา พฤษภาคม-31 ตุลาคมนี้

23. อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า บริเวณน้ำตกเหรียงทอง น้ำตกหนานปลิว น้ำตกควนประ น้ำตกปากแจ่ม น้ำตกปลิว น้ำตกธาราวารินทร์ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน-15 ธันวาคมนี้

24. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนนี้

25. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม บริเวณป่าดงนาทาม ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนนี้

26. อุทยานแห่งชาติคลองตรอน บริเวณน้ำตกคลองตรอน ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ตุลาคมนี้

27. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทุ่งโนนสน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม-30 กันยายนนี้ ส่วนน้ำตกแก่งโสภา ถ้ำเดือน ถ้ำวังพระแดง สะพานสลิง ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ตุลาคมนี้

28. อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ น้ำตกผาจาน ผาแดง ผากระดานเลข ตั้งแต่ 1 กันยายน-30 กันยายนนี้

29. อุทยานแห่งชาติตาดหมอก บริเวณน้ำตกตาดหมอก น้ำตกสองนาง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายนนี้

30. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ บริเวณยอดเขาโมโกจู น้ำตกแม่ระสา น้ำตกแม่เรวา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายนนี้

31. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน บริเวณถ้ำละโอ่ง น้ำตกผาแดง น้ำตกขุนสี น้ำตกตาคลี น้ำตก น้ำลี หลวง ดอยธง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายนนี้

32. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ลำน้ำว้าตอนบน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายนนี้

33. อุทยานแห่งชาติแม่ยม แก่งเสือเต้น ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนนี้

34. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย น้ำตกแม่เกิ่งหลวง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายนนี้

35. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บริเวณเดินป่าท่องธรรมชาติ เที่ยวน้ำตก เที่ยวถ้ำ และกิจกรรมล่องแก่ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนนี้

36. อุทยานแห่งชาติแม่เมย บริเวณถ้ำแม่อุสุ

37. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย น้ำตกตาดดาว ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-31 ตุลาคมนี้

38. อุทยานแห่งชาติขุนแจ ถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้

39. อุทยานแห่งชาติภูซาง บริเวณภูชมดาว ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายนนี้

40. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกปูแดง น้ำตกวังแก้ว น้ำตกจำปาทอง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนนี้

41. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา น้ำตกม่อนหินไหล น้ำตกป่าพลู ตั้งแต่ 1 สิงหาคม-31 ตุลาคมนี้

42. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เส้นทางเดินป่า ล่องแพ ลำน้ำแม่แตง วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายนนี้

43. อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก 1 กรกฎาคม-30 กันยายน

44. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่ พฤษภาคม-30 กันยายนนี้

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ หลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้ลดค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมอุทยานฯจำนวน 50% เป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ด้วย

Advertisement Replay Ad
มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์