ธ.กรุงเทพ-ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัล Bank of The Year จากวารสารการเงินธนาคาร

ธ.กรุงเทพ-ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัล Bank of The Year จากวารสารการเงินธนาคาร

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2009 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานดังกล่าว ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลธนาคารแห่งปี 2552 ธนาคารกสิกรไทยรั้งธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2552 ด้าน ปตท.สผ. แชมป์บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2552 พร้อมด้วย 13 สถาบันครองรางวัลบูทสวยงาม Money Expo 2009

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานและบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคารจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2009 ขึ้นในปีนี้เป็นปีที่สอง เพื่อยกย่องธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมาและงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 9 Money Expo 2009 ประกอบด้วย 4 สาขารางวัล ดังนี้

1. รางวัลธนาคารแห่งปี 2552 (Bank of The Year 2009) เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในรอบปี และสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจได้อย่างน่าภาคภูมิ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในผลประกอบการและการบริหารจัดการ ซึ่งมีธนาคารที่ได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2552 ในปีนี้จำนวน 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2552 (Best Retail Bank of The Year 2009) เป็นรางวัลจากการสำรวจผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 9 Money Expo 2009 ที่ แสดงความชื่นชอบและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจสูงสุดในกริการจากธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2552 (Best Public Companies of The Year 2009) เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการของบริษัทในภาพรวม ได้แก่ บริษัท ปตท. ผลิตและสำรวจปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

4. รางวัลบูธสวยงาม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 9 Money Expo 2009 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 9 ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจาก แนวความคิดรวบยอดและความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและศิลปกรรม ประโยชน์ใช้สอย และการนำเสนอ ประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด รางวัลดีเด่น ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทพื้นที่ขนาดเล็ก รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รางวัลดีเด่น ได้แก่ กรมสรรพากร, ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ปเภทจำกัดความสูงรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลดีเด่น ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายสันติกล่าวว่า รางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2009 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความสำเร็จของธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวนอกจากจะเป็นการให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนภาคการเงินและภาคธุรกิจของไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

Advertisement Replay Ad
เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์