''กษิต -สุขุมพันธุ์ ''ควงแขนพ้นดาบกกต. หลังพบภรรยาถือหุ้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

''กษิต -สุขุมพันธุ์ ''ควงแขนพ้นดาบกกต. หลังพบภรรยาถือหุ้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

กกต. มีมติยกคำร้องกรณีมีผู้ร้องเรียน กษิต ที่อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากภรรยาถือครองหุ้น บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ซึ่งได้รับสัมปทานจากภาครัฐ ด้าน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ รอดด้วยชี้เพราะหมดสภาพจากการเป็น ส.ส. ก่อนภรรยาถือหุ้น

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกกต. กรณีนางจินตนา ภิรมย์ ภรรยานายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือหุ้นของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(บมจ.) ประเภทหุ้นกู้ 100 หุ้นจำนวน 100,000 บาท มีลักษณะเป็นตราสารหนี้เพื่อกู้ยืมเงิน โดยมีกำหนดระยะเวลาคืนเงินชัดเจน ซึ่งไม่ถือว่ามีอำนาจเข้ามาแทรกแซงในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ในลักษณะต้องห้าม จึงให้ยกคำร้อง

ส่วนของกรณี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)คนปัจจุบัน ซึ่งถูกยื่นคำร้องให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นโดยนางสาวิตร บริพัตร ภรรยา ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ นั้น กกต.มีความเห็นว่า ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณา กกต.จึงมีมติยกคำร้องเช่นกัน

นางจินตนา ภิรมย์ ภรรยานายกษิต เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทหุ้นกู้ร้อยหุ้น มูลค่า 100,000 บาท จากการตรวจสอบ หุ้นกู้เป็นหุ้นที่บริษัทออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อนำเงินมาลงทุน สถานะของผู้ถือหุ้นกู้จึงเป็นเจ้าหนี้ ได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ย เมื่อมีสถานะเป็นเจ้าหนี้จึงไม่มีอำนาจเข้าไปแทรกแซงการบริหาร ดังนั้น การถือหุ้นดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นในสัมปทานรัฐ กกต.จึงมีมติให้ยกคำร้อง เลขาธิการ กกต.กล่าว

หากย้อนกลับไปลำดับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ กรณีดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 โดยนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหาได้ส่งหนังสือถึงประธานกกต. คือ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ขอให้ตรวจสอบนายกษิต พร้อมด้วย หมายเหตุประกอบงบการเงิน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ ปี 2551 และบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกษิตว่า มีการกระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 ประกอบมาตรา 265 วรรคหนึ่ง(2) และมาตรา 265 วรรคสาม ว่าด้วยการห้ามรัฐมนตรี รวมถึงคู่สมรส เข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ต่อ ป.ป.ช.พบว่า นายกษิต ได้แจ้งว่า มีเงินลงทุนลำดับที่ 10 ที่เป็นส่วนของคู่สมรสเป็นหุ้นของ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ หมายเลข 000355 มูลค่าตามตราสาร 100,000 บาท โดยนายเรืองไกร กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูล บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ ในเว็บไซต์www.set.or.th ในงบการเงินล่าสุดงบปี 2551 ซึ่งมีหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ในหัวข้อ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท มีการระบุว่า

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และส่วนต่อขยายต่างๆรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 2 กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2533 และสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสิทธิตามข้อตกลงที่จะขยายกำหนดเวลาของสัญญาออกไปได้อีก 2 ช่วงช่วงละ 10 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย

ทำให้เข้าใจได้ว่า บริษัทนี้เป็นบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นสัญญากับรัฐ ดังนั้น การถือครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวของภรรยานายกษิตจึงเข้าข่ายกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 265 วรรคหนึ่ง(2) และมาตรา 265 วรรคสาม อาจทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 182 (7) เพราะมาตรานี้กินความรวมถึงคู่สมรสด้วย จึงขอให้กกต.ตรวจสอบเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายกษิตถูกโจมตีในข้อหา ก่อการร้าย จากผลการสำรวจความคิดเห็นเอแบคโพลล์ ได้สะท้อนความคิดของประชาชน เกินกว่าครึ่งต้องการให้นายกษิต สละเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อแสดงสปิริต หรือแสดงความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว

ส่วนในกรณีของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.คนปัจจุบัน โดยซึ่งนางสาวิตร บริพัตร (ภรรยา)ถือหุ้นหลังจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณา กกต. จึงมีมติยกคำร้องเช่นกัน

Advertisement Replay Ad
ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

'เยาวราช 4.0' เผยภาพสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ตกแต่งสไตล์จีน-ยุโรป

'เยาวราช 4.0' เผยภาพสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ตกแต่งสไตล์จีน-ยุโรป

'ราคาทองคำ' ช่วงตรุษจีนปรับลดลง

'ราคาทองคำ' ช่วงตรุษจีนปรับลดลง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์