จับตา 6 เดือนหลัง รัฐบาลอภิสิทธิ์ฝ่าคลื่นเศรษฐกิจ

จับตา 6 เดือนหลัง รัฐบาลอภิสิทธิ์ฝ่าคลื่นเศรษฐกิจ

หลังการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ต่อรัฐสภา ของรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 นับถึงวันนี้ รัฐบาลใช้เวลาบริหารประเทศไปแล้วครึ่งปี ซึ่งผลการบริหารงานในรอบ 6 เดือนแรก นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะช่วยลดตัวเลขการติดลบทางเศรษฐกิจของรัฐบาลลงได้ โดยมั่นใจว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจจะกลับเป็นบวกในไตรมาส 4 ของปีนี้

ส่วนแผนงานและโครงการสำคัญใน 6 เดือนหลัง นายกรัฐมนตรี จะแถลงอย่างเป็นทางการวันที่ 3 สิงหาคม นี้ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 45 ปี ของนายกรัฐมนตรีพอดี

+ อภิสิทธิ์ยันเห็นสัญญาณฟื้นเศรษฐกิจ

ยืนยันว่าสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่า เศรษฐกิจที่จะติดลบในไตรมาสแรก น่าจะกลับมาเป็นบวกได้ในไตรมาสที่ 4 ขณะนี้การประมาณการของหน่วยงานต่างๆก็ยังเป็นไปตามแนวทางนี้ เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรี ที่กล่าวในรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ปัจจัยที่ทำให้นายกรัฐมนตรี แสดงความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจไทยจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะผลงานเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มแข็งแรงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ขณะที่ประเทศไทยตัวเลขทางเศรษฐกิจเดือนต่อเดือนติดลบมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดวิกฤติการเมืองเมื่อปลายปี 2551 แต่เมื่อมาถึงเดือนมิถุนายน ตัวเลขต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม เริ่มเป็นบวกทั้งดัชนีการบริโภคดัชนีการลงทุน การส่งออก เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนถือว่าเป็นบวก

สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก แต่ขณะนี้ชัดเจนว่า เศรษฐกิจไม่น่าจะตกต่ำไปกว่านี้ และเริ่มที่จะทรงตัวและขยับตัวดีขึ้น โดยอัตราการว่างงาน เมื่อเดือนมกราคม 2552 มีจำนวน 878,900 คน ขณะที่เดือนมิถุนายน 2552 มีอัตราการว่างงานลดลง อยู่ที่ 655,600 คน

+ โพลล์หนุนเบี้ยยังชีพคนแก่

การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตรงข้ามกับการวิเคราะห์ของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งสะท้อนภาวะเศรษฐกิจโลกขณะนี้ถือว่ายังไม่ฟื้นตัว เพียงแต่เศรษฐกิจไหลลงในอัตราที่ลดลง ขณะที่เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมยังไม่ฟื้นจริง

อย่างไรก็ตาม หม่อมอุ๋ย มองว่า สิ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นคือ งบไทยเข้มแข็ง 1.43 ล้านล้านบาท ครึ่งหนึ่ง หรือ 8 แสนล้านบาท เป็นงบลงทุนในโครงการพื้นฐาน ทั้งถนน โรงเรียน จะส่งผลให้ธุรกิจรับเหมา และธุรกิจก่อสร้างในต่างจังหวัดกระเตื้องขึ้น

การที่รัฐบาลไทย ผลักดันงบไทยเข้มแข็ง เหมือนต้องการทำให้เหมือนประเทศจีน คือ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค หากจัดการอย่างสัมฤทธิผลเชื่อว่า จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทย ฟันธงว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว

สำหรับโครงการไทยเข้มแข็ง แบ่งออกเป็น ระยะที่ 1 ( 2552-2553 ) วงเงิน 289,070 ล้านบาท ระยะที่ 2 ปี 2554 ใช้งบประมาณ 206,926 ล้านบาท และระยะที่ 3 ปี 2552 ใช้งบประมาณ 207,951 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 703,947 ล้านบาท

ต่อมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ให้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงิน 2,459 ล้านบาท และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นในส่วนของการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก ของกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 1,950 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 4,409 ล้านบาท โดยให้บรรจุในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ทั้งนี้ โครงการไทยเข้มแข็ง ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้าง โครงการประมูล และโครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ โครงการขนส่ง ทำถนน สะพาน ระบบรถไฟฟ้า โครงการขนส่งทางอากาศ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในส่วนภูมิภาค

นอกจากนั้น มีโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ( ต้นกล้าอาชีพ) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงาน

+3 ส.ค.แถลงผลงาน 6เดือน

จากผลการดำเนินงานของรัฐบาล มีเสียงสะท้อนจากการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระบุว่า การประเมินผลงานรัฐบาลอภิสิทธิ์ ในรอบ 6 เดือนแรก ประชาชนพึงพอใจมาตรการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล 84.71 คะแนน โดยมาตรการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 500 บาทต่อเดือน ร้อยละ 60.2 รองลงมาเป็นเบี้ยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 600บาทต่อเดือน ร้อยละ 48.6 และโครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน การลดค่าครองชีพของประชาชน ร้อยละ 44.6 ส่วนสิ่งที่ประชาชนไม่พอใจคือ การดูแลราคาน้ำมัน ร้อยละ 67.4 การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร

สำหรับการแถลงผลงานรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม นี้ ภายใต้สโลแกน 6 เดือน 100 มาตรการ 10 ล้านความสุข นายกรัฐมนตรี จะชูนโยบายหลักที่มีการกล่าวขวัญถึงมากที่สุด และผ่านการทำโพลล์มาคือ นโยบาย ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อให้การศึกษาฟรี 15 ปี โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ 500 บาทต่อเดือน ซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว 67 % วงเงิน 6,010 ล้านบาท เบี้ยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวม 984,810 คน วงเงิน 590.88 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะมีการจัดทำเป็นรูปเล่มแจกให้ ส.ส. ส.ว. และประชาชนทั่วไปด้วย

อีก 6 เดือนหลังจากนี้ รัฐบาลอภิสิทธิ์ จะฟันฝ่าคลื่นมรสุมไปถึงฝั่งหรือไม่ ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

Advertisement Replay Ad
เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์