แก้ปม''อีลิท การ์ด'' รัฐบาลต้องมั่นใจ ได้มากกว่าเสีย

แก้ปม''อีลิท การ์ด'' รัฐบาลต้องมั่นใจ ได้มากกว่าเสีย

ไม่แปลกใจเลยสำหรับการไม่ออกมาฟันธงทางเลือกในการหาทางออกให้กับบัตรเทวดา อีลิท การ์ด ของบอร์ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท. เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา จริงอยู่แม้ททท.จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไทยแลนด์พริวิเลจ คาร์ด จำกัดหรือทีพีซี ผู้ดำเนินโครงการอีลิทการ์ด แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการนี้ก็เกิดจากนโยบายของรัฐบาลสมัยอดีตนายกฯทักษิณ

ดังนั้นหากรัฐบาลชุดนี้จะยุติโครงการดังกล่าว หรือจะให้มีทิศทางเดินอย่างไร รัฐบาลก็ต้องเป็นผู้ฟันธงในเรื่องนี้เอง เพราะต้องว่ากันไปในระดับนโยบาย ซึ่งลึกๆรัฐบาลก็คงอยากจะยกเลิก

ใจแทบขาด เห็นได้จากมติครม.เมื่อวันที่ 28 ม.ค.52 ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทางเลือกต่างๆพร้อมข้อมูลรายละเอียดประกอบในแต่ละทางเลือก ในกรณียุติโครงการอีลิทการ์ด แล้วให้นำเสนอครม.พิจารณาต่อไป

+++ช่องทางถอยยังตีบตัน

ถึงวันนี้ ทีพีซี และททท. ได้ร่วมกันหาบทสรุปในแต่ละทางเลือกต่างๆแล้วเสร็จก็ปาไปร่วม 6 เดือน ล่าช้ากว่ามติครม.ที่สั่งให้ทำรายละเอียดแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

จริงอยู่ที่ใครๆก็อยากให้ยุติโครงการนี้กันทั้งนั้น เพราะรู้แต่ต้นแล้วว่าแจ้งเกิดยาก แถมบริหารมาจนเข้าสู่ปีที่7 แล้ว แต่ผลประกอบการก็สะท้อนถึงการขาดทุนบักโกรกร่วม 1,412 ล้านบาท ปัญหาที่ทีพีซี ประสบอยู่ขณะนี้คือรายจ่ายของบริษัทสูงกว่ารายรับ ซึ่งส่วนสำคัญเกิดจากการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆที่มิใช่สิทธิประโยชน์หลักแก่สมาชิกฟรีโดยไม่จำกัดจำนวนการใช้ และไม่คำนึงถึงต้นทุนการให้บริการ มีผลทำให้บริษัทเกิดภาระในการชำระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น สนามกอล์ฟ สปา ห้องรับรองสมาชิก ลีมูซีน การประกันภัย การตรวจสุขภาพ และบิสิเนส คลับ

ทำให้ปัจจุบันทีพีซี มีต้นทุนการให้บริการสมาชิก 2,570 คน อยู่ประมาณ 95 ล้านคนต่อปี ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณ 240 ล้านบาทต่อปี ส่วนรายได้ค่าสมาชิกมีการทยอยรับรู้รายได้ 10 ปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยสอดคล้องกับประมวลรัษฎากร โดยยอดรับรู้รายได้ต่อปีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการขาดทุนสะสม

ความผิดพลาดในการบริหารงานที่สะท้อนผ่านผลประกอบการ ที่ผ่านมา แม้ผู้ถือหุ้นอย่างททท.จะไม่ได้เคยเข้ามาแตะต้องการบริหารงานในทีพีซีเท่าไหร่นัก แต่เมื่อเกิดปัญหาก็ไม่แคล้วที่ททท.จะเข้าดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งนับจากต้นปีที่ททท.เข้ามาบริหารงาน ก็ได้สั่งให้หยุดรับสมาชิก พร้อมทำการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น มีการกำหนดต้นทุนค่าบริการที่ทีพีซีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก การลดค่าใช้จ่ายทั้งในและนอกองค์กร จนลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้ในระดับหนึ่ง

+++อนาคตในอุ้งมือรัฐบาล

แต่อนาคตชะตาของอีลิทการ์ดจะเป็นอย่างไร ก็คงอยู่ที่อุ้งมือของรัฐบาล ที่ต้องพิจารณาทางเลือกใดจาก 4 แนวทาง ได้แก่ 1.การปิดบริษัท 2.ดำเนินโครงการต่อไป โดยร่วมทุนกับภาคเอกชน 3.การดำเนินโครงการต่อไป โดยปรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ4.โอนภารกิจให้ททท.ดำเนินการ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของบอร์ดทีพีซี ได้พิจารณาเห็นว่าทางเลือกน่าจะเป็นแนวทางที่ 1 คือการปิดบริษัททีพีซีฯและยุติโครงการโดยสิ้นเชิง หรือแนวทางที่ 4 คือการโอนภารกิจให้ททท.ดำเนินการต่อไป

การปิดบริษัทจริงอยู่ที่เป็นการปิดฉากการผูกพันของรัฐบาลในโครงการนี้ได้ในระยะยาว แต่กระทบมากเหลือล้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สูญเสียความเชื่อมั่นในการลงทุน เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่ายุคไหนก็ขึ้นชื่อว่านโยบายรัฐ ทั้งต้องควักจ่ายค่าเสียหาย 2.2 พันล้านบาทไม่รวมปัญหาถูกสมาชิก 2.5พันคนฟ้อง ที่ไม่สามารถประเมินความเสียหายได้

ส่วนถ้าจะให้โครงการดำเนินการอยู่ จะเดินอย่างไร ก็คงต้องว่ากัน แม้ททท.จะไม่อยากรับโอนงานมา แต่หากเพื่อประเทศชาติ ก็เป็นสิ่งที่ต้องจำใจรับ แต่จะให้หวังผลขยายงานเหมือนธุรกิจเต็มตัวก็คงไม่ใช่ หรือหากเอกชนมาร่วมทุน การจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นสิทธิของรัฐ เช่นการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่า ก็คงเป็นไปได้ยาก

+++เดินต่อได้แบบพอเพียง

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทีพีซี ก็ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานจากคณะทำงาน 3 ชุด ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการไทยแลนด์ อีลิท การ์ด และศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่างสะท้อนผลศึกษาไปในแนวทางเดียวกันว่าโครงการนี้ยังมีการดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุน แต่ต้องมีการปรับแผนให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจมากกว่าที่ผ่านมา

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแนวทางว่าจะให้อยู่แบบเฉพาะดูแลสมาชิกที่มีอยู่ ไม่มีการขยายโครงการ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่รัฐบาลในการยกเลิกโครงการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานะการเงินที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยไม่มีการเรียกทุนเพิ่มและไม่มีการปรับโครงสร้างต้นทุน จะสามารถดูแลสมาชิกปีอีก 70 เดือน

หรือหากจะขยายโครงการต่อ ก็ต้องปรับรูปแบบสินค้าใหม่สำหรับเสนอขายสมาชิกใหม่ เช่น การปรับลดระยะเวลาสมาชิก จากตลอดชีพเป็นเพียง20-30 ปี การคอมมิสชันการขาย 15 %สูงเกินไป การปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาผูกติดกับตัวแทนขายมากไป ทำให้มีต้นทุนการดำเนินการสูง ปรับเปลี่ยนบอร์ดบริษัทให้มืออาชีพมาบริหารโดยมีหน่วยงานรัฐเกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ การปรับค่าสมาชิกเพิ่มเป็น 1.8 ล้านบาท เพื่อบรรลุจุดคุ้มทุน

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต้องขบคิด หากรัฐบาลจะยังให้โครงการนี้คงอยู่ ก็ต้องเล็งเห็นว่าบริษัทต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ หรือจะล้มเลิกไป แนวทางไหนที่ได้คุ้มเสียมากที่สุด

Advertisement Replay Ad
ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์