แท็ก

เปิดตำรา

Bar B Q Plaza เปิดตำรา ‘รีแบรนด์ดิ้ง’

Bar B Q Plaza เปิดตำรา ‘รีแบรนด์ดิ้ง’

เปิดสูตรสำเร็จของอาณาจักรปิ้งย่างยุคผลัดใบ เมื่อทายาทหนุ่มสาวเจเนอเรชั่นใหม่ ตัดสินใจ รีแบรนด์ดิ้งองค์กร ในรอบ 25 ปี!