แท็ก

หักเงิน

กยศ.เชิญนายจ้าง ยินยอมให้ลูกจ้างหักเงินชำระหนี้

กยศ.เชิญนายจ้าง ยินยอมให้ลูกจ้างหักเงินชำระหนี้

กยศ.ออกโครงการ กยศ. กรอ.เพื่อชาติ เชิญชวนนายจ้าง ทำบันทึกข้อตกลง ให้บุคลากรที่เป็นลูกจ้าง ชำระคืนหนี้ให้กับ กยศ.