วิธีปลูกพริก

ปลูกพริกดีกว่าทำนา ได้ 5 หมื่นบาทต่อไร่ ไม่ต้องม็อบปลูกพริกดีกว่าทำนา ได้ 5 หมื่นบาทต่อไร่ ไม่ต้องม็อบ

เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ เปลี่ยนจากการปลูกข้าว ไปปลูกพริกแทน เนื่องจากได้ราคาผลผลิตต่อไร่สูงถึง 5 หมื่นบาทและเก็บเกี่ยวได้ทุก 3 เดือน

ทั้งหมด 1 หน้า :