วิธีการสัมภาษณ์

9 สุดยอดนายจ้างปี′56 9 สุดยอดนายจ้างปี′56 "ทรัพยากรบุคคลคือความท้าทายหลัก"

จากการประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2556 โดยการสำรวจของบริษัท เออน ฮิววิท ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 9 อง…

ทั้งหมด 1 หน้า :