แท็ก

ยั้งยืน

เกษตรสหรัฐฯ BTTR ฟาร์มเห็ดในเมือง

เกษตรสหรัฐฯ BTTR ฟาร์มเห็ดในเมือง

เหลือเชื่อ เพียง7ปี เบทเทอร์ หรือฟาร์มเห็ดในเมืองแบบยั่งยืนที่ปลูกเห็ดรสเลิศด้วยกากกาแฟ เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับรายได้ประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ