แท็ก

ปัญหาหนี้เกษตรกร

ธ.ก.ส.เร่งเดินหน้าแก้หนี้เกษตรกร เยียวยาลูกค้ากว่า 8 แสนราย วงเงิน 116,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส.เร่งเดินหน้าแก้หนี้เกษตรกร เยียวยาลูกค้ากว่า 8 แสนราย วงเงิน 116,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส.ลุยแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้ากว่า 818,000 ราย มูลหนี้ 116,000 ล้านบาท