แท็ก

นายทุน

"ที่ดินจำนอง" 30ล.ไร่เสี่ยงหลุดมือชาวนา หนี้ท่วม-ราคาพืชร่วง-นายทุนแห่กว้านซื้อรับเมกะโปรเจ็กต์

"ที่ดินจำนอง" 30ล.ไร่เสี่ยงหลุดมือชาวนา หนี้ท่วม-ราคาพืชร่วง-นายทุนแห่กว้านซื้อรับเมกะโปรเจ็กต์

เสี่ยงสุด ๆ ที่ดินเกษตรกรติดจำนอง-ขายฝาก 30 ล้านไร่ จ่อหลุดมือไปเป็นของเจ้าหนี้นอกระบบ