แท็ก

นคร ศิลปอาชา

บอร์ดสปส.เห็นชอบนำเงินลงทุนบริษัทน้ำมัน

บอร์ดสปส.เห็นชอบนำเงินลงทุนบริษัทน้ำมัน

บอร์ดสปส.มีมติเห็นชอบให้นำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัทน้ำมันของไทย มั่นใจเป็นการลงทุนที่มั่นคงและคุ้มค่า