แท็ก

ฉลองวันแรงงาน

ฉลองเมย์เดย์! ชงเสนอขอขึ้นค่าจ้าง 360 บาทต่อวัน

ฉลองเมย์เดย์! ชงเสนอขอขึ้นค่าจ้าง 360 บาทต่อวัน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เตรียมข้อเรียกร้องยื่นต่อนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 360 บาท วันที่ 1 พฤษภาคมนี้