แท็ก

การลงทุนตลาดหุ้น

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปรับลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 53 ให้อยู่ที่ไม่เกิน 2% จากปัจจุบัน NPL อยู่ที่ประมาณ 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านบาท โดยมองแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 52) ธนาคารสามารถลด NPL ลงไปได้เดือนละ กว่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากธนาคารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนเกณฑ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย 'NPL น่าจะลดลงเรื่อยๆ เพราะปีนี้ที่มาลดแรงช่วง 2 เดือน เดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าลดไม่ได้ตามเป้า เพราะเราอยากให้เหลือพอร์ตแค่ประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ยังทำไม่ได้ ส่วนเป้าปีหน้าลดให้ต่ำกว่า 2% ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจในโซนยุโรปมากนัก'นายเวทย์ กล่าวทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้ดีขึ้นจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 51 ซึ่งในปีหน้าคาดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ของรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยสำหรับธุรกิจที่มีความน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แม้ว่ายอดจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศยังน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แก่ กลุ่มธรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่    

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd ( Luannan ) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัท Luannan เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท Luannan มิได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัท Luannan ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด  

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปรับลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 53 ให้อยู่ที่ไม่เกิน 2% จากปัจจุบัน NPL อยู่ที่ประมาณ 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านบาท โดยมองแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 52) ธนาคารสามารถลด NPL ลงไปได้เดือนละ กว่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากธนาคารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนเกณฑ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย 'NPL น่าจะลดลงเรื่อยๆ เพราะปีนี้ที่มาลดแรงช่วง 2 เดือน เดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าลดไม่ได้ตามเป้า เพราะเราอยากให้เหลือพอร์ตแค่ประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ยังทำไม่ได้ ส่วนเป้าปีหน้าลดให้ต่ำกว่า 2% ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจในโซนยุโรปมากนัก'นายเวทย์ กล่าวทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้ดีขึ้นจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 51 ซึ่งในปีหน้าคาดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ของรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยสำหรับธุรกิจที่มีความน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แม้ว่ายอดจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศยังน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แก่ กลุ่มธรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่    

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd ( Luannan ) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัท Luannan เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท Luannan มิได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัท Luannan ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด  

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปรับลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 53 ให้อยู่ที่ไม่เกิน 2% จากปัจจุบัน NPL อยู่ที่ประมาณ 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านบาท โดยมองแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 52) ธนาคารสามารถลด NPL ลงไปได้เดือนละ กว่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากธนาคารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนเกณฑ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย 'NPL น่าจะลดลงเรื่อยๆ เพราะปีนี้ที่มาลดแรงช่วง 2 เดือน เดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าลดไม่ได้ตามเป้า เพราะเราอยากให้เหลือพอร์ตแค่ประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ยังทำไม่ได้ ส่วนเป้าปีหน้าลดให้ต่ำกว่า 2% ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจในโซนยุโรปมากนัก'นายเวทย์ กล่าวทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้ดีขึ้นจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 51 ซึ่งในปีหน้าคาดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ของรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยสำหรับธุรกิจที่มีความน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แม้ว่ายอดจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศยังน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แก่ กลุ่มธรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่    

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd ( Luannan ) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัท Luannan เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท Luannan มิได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัท Luannan ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด  

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปรับลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 53 ให้อยู่ที่ไม่เกิน 2% จากปัจจุบัน NPL อยู่ที่ประมาณ 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านบาท โดยมองแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 52) ธนาคารสามารถลด NPL ลงไปได้เดือนละ กว่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากธนาคารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนเกณฑ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย 'NPL น่าจะลดลงเรื่อยๆ เพราะปีนี้ที่มาลดแรงช่วง 2 เดือน เดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าลดไม่ได้ตามเป้า เพราะเราอยากให้เหลือพอร์ตแค่ประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ยังทำไม่ได้ ส่วนเป้าปีหน้าลดให้ต่ำกว่า 2% ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจในโซนยุโรปมากนัก'นายเวทย์ กล่าวทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้ดีขึ้นจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 51 ซึ่งในปีหน้าคาดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ของรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยสำหรับธุรกิจที่มีความน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แม้ว่ายอดจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศยังน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แก่ กลุ่มธรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่    

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd ( Luannan ) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัท Luannan เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท Luannan มิได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัท Luannan ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด  

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปรับลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 53 ให้อยู่ที่ไม่เกิน 2% จากปัจจุบัน NPL อยู่ที่ประมาณ 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านบาท โดยมองแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 52) ธนาคารสามารถลด NPL ลงไปได้เดือนละ กว่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากธนาคารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนเกณฑ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย 'NPL น่าจะลดลงเรื่อยๆ เพราะปีนี้ที่มาลดแรงช่วง 2 เดือน เดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าลดไม่ได้ตามเป้า เพราะเราอยากให้เหลือพอร์ตแค่ประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ยังทำไม่ได้ ส่วนเป้าปีหน้าลดให้ต่ำกว่า 2% ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจในโซนยุโรปมากนัก'นายเวทย์ กล่าวทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้ดีขึ้นจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 51 ซึ่งในปีหน้าคาดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ของรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยสำหรับธุรกิจที่มีความน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แม้ว่ายอดจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศยังน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แก่ กลุ่มธรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่    

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd ( Luannan ) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัท Luannan เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท Luannan มิได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัท Luannan ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด  

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปรับลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 53 ให้อยู่ที่ไม่เกิน 2% จากปัจจุบัน NPL อยู่ที่ประมาณ 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านบาท โดยมองแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 52) ธนาคารสามารถลด NPL ลงไปได้เดือนละ กว่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากธนาคารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนเกณฑ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย 'NPL น่าจะลดลงเรื่อยๆ เพราะปีนี้ที่มาลดแรงช่วง 2 เดือน เดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าลดไม่ได้ตามเป้า เพราะเราอยากให้เหลือพอร์ตแค่ประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ยังทำไม่ได้ ส่วนเป้าปีหน้าลดให้ต่ำกว่า 2% ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจในโซนยุโรปมากนัก'นายเวทย์ กล่าวทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้ดีขึ้นจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 51 ซึ่งในปีหน้าคาดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ของรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยสำหรับธุรกิจที่มีความน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แม้ว่ายอดจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศยังน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แก่ กลุ่มธรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่    

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd ( Luannan ) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัท Luannan เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท Luannan มิได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัท Luannan ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด  

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปรับลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 53 ให้อยู่ที่ไม่เกิน 2% จากปัจจุบัน NPL อยู่ที่ประมาณ 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านบาท โดยมองแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 52) ธนาคารสามารถลด NPL ลงไปได้เดือนละ กว่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากธนาคารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนเกณฑ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย 'NPL น่าจะลดลงเรื่อยๆ เพราะปีนี้ที่มาลดแรงช่วง 2 เดือน เดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าลดไม่ได้ตามเป้า เพราะเราอยากให้เหลือพอร์ตแค่ประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ยังทำไม่ได้ ส่วนเป้าปีหน้าลดให้ต่ำกว่า 2% ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจในโซนยุโรปมากนัก'นายเวทย์ กล่าวทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้ดีขึ้นจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 51 ซึ่งในปีหน้าคาดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ของรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยสำหรับธุรกิจที่มีความน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แม้ว่ายอดจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศยังน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แก่ กลุ่มธรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่    

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd ( Luannan ) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัท Luannan เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท Luannan มิได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัท Luannan ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด  

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปรับลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 53 ให้อยู่ที่ไม่เกิน 2% จากปัจจุบัน NPL อยู่ที่ประมาณ 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านบาท โดยมองแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 52) ธนาคารสามารถลด NPL ลงไปได้เดือนละ กว่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากธนาคารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนเกณฑ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย 'NPL น่าจะลดลงเรื่อยๆ เพราะปีนี้ที่มาลดแรงช่วง 2 เดือน เดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าลดไม่ได้ตามเป้า เพราะเราอยากให้เหลือพอร์ตแค่ประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ยังทำไม่ได้ ส่วนเป้าปีหน้าลดให้ต่ำกว่า 2% ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจในโซนยุโรปมากนัก'นายเวทย์ กล่าวทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้ดีขึ้นจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 51 ซึ่งในปีหน้าคาดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ของรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยสำหรับธุรกิจที่มีความน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แม้ว่ายอดจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศยังน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แก่ กลุ่มธรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่    

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd ( Luannan ) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัท Luannan เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท Luannan มิได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัท Luannan ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด  

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปรับลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 53 ให้อยู่ที่ไม่เกิน 2% จากปัจจุบัน NPL อยู่ที่ประมาณ 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านบาท โดยมองแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 52) ธนาคารสามารถลด NPL ลงไปได้เดือนละ กว่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากธนาคารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนเกณฑ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย 'NPL น่าจะลดลงเรื่อยๆ เพราะปีนี้ที่มาลดแรงช่วง 2 เดือน เดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าลดไม่ได้ตามเป้า เพราะเราอยากให้เหลือพอร์ตแค่ประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ยังทำไม่ได้ ส่วนเป้าปีหน้าลดให้ต่ำกว่า 2% ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจในโซนยุโรปมากนัก'นายเวทย์ กล่าวทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้ดีขึ้นจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 51 ซึ่งในปีหน้าคาดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ของรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยสำหรับธุรกิจที่มีความน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แม้ว่ายอดจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศยังน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แก่ กลุ่มธรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่    

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd ( Luannan ) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัท Luannan เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท Luannan มิได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัท Luannan ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด  

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

KTB ชี้ NPLปี53 ไม่ถึง 2%หลังสัญญาณ ต.ค.-พ.ย.ดี

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าปรับลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 53 ให้อยู่ที่ไม่เกิน 2% จากปัจจุบัน NPL อยู่ที่ประมาณ 3% หรือคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านบาท โดยมองแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 52) ธนาคารสามารถลด NPL ลงไปได้เดือนละ กว่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากธนาคารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนเกณฑ์ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย 'NPL น่าจะลดลงเรื่อยๆ เพราะปีนี้ที่มาลดแรงช่วง 2 เดือน เดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าลดไม่ได้ตามเป้า เพราะเราอยากให้เหลือพอร์ตแค่ประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ยังทำไม่ได้ ส่วนเป้าปีหน้าลดให้ต่ำกว่า 2% ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจในโซนยุโรปมากนัก'นายเวทย์ กล่าวทั้งนี้ มองว่าภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้ดีขึ้นจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำ แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับปี 51 ซึ่งในปีหน้าคาดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (SP2) ของรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกด้วยสำหรับธุรกิจที่มีความน่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แม้ว่ายอดจองห้องพักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศยังน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แก่ กลุ่มธรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่    

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

BANPU เผยเลิกกิจการ Luannan แล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd ( Luannan ) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์ (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัท Luannan เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท Luannan มิได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว ดังนั้น การเลิกบริษัท Luannan ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด