การลงทุน-หุ้น

Dual Momentum Model : 08/12/2017

Dual Momentum Model : 08/12/2017

หุ้นปิดบวก 3.15 จุดเพิ่มขึ้น 680 หลักทรัพย์

หุ้นปิดบวก 3.15 จุดเพิ่มขึ้น 680 หลักทรัพย์

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 3.15 จุด แตะ 1,706.52 จุด มูลค่าซื้อขาย 55,822.13 ล้านบาท

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 08 ธันวาคม 2560

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 08 ธันวาคม 2560

Market Talks : 08/12/2017

Market Talks : 08/12/2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 8 ธ.ค. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 8 ธ.ค. 2017

Stock calendar & Change of Management holdings report : 08/12/2017

Stock calendar & Change of Management holdings report : 08/12/2017

TTA - Buy - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA

TTA - Buy - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA

Daily Market Monitor : 08/12/2017

Daily Market Monitor : 08/12/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 08/12/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 08/12/2017

CBG - Buy - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - CBG

CBG - Buy - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - CBG

TCJ - Buy - บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) - TCJ

TCJ - Buy - บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) - TCJ

SMART PICK : 08/12/2017

SMART PICK : 08/12/2017

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Value Exchange
graph SET 1706.52 3.15
graph SET100 2467.12 5.41
graph SET50 1100.68 2.60
graph SETHD 1264.37 3.00
* Delayed by 15 minutes
Mkt Status Closed Gainers 680
Value (M) 55,822.13 Unchanges 449
Volume(*000) 10,678,015.00 Losers 629

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2560

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,912.61 4,573.65 2,338.96
ต่างชาติ 17,766.31 18,606.24 -839.93
ในประเทศ 25,094.17 27,375.22 -2,281.05
บัญชีบล. 6,049.05 5,267.03 782.02
มูลค่าการซื้อขายรวม : 55,822.13 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
GULF 54.75 3.75 7.35
HUMAN 8.05 4.05 101.25
IVL 52.50 0.25 0.48
SQ 5.45 -1.80 -24.83
AOT 62.50 -0.50 -0.79
PTT 422.00 2.00 0.48
PTTGC 82.25 1.25 1.54
IRPC 6.45 0.15 2.38
BEAUTY 20.00 -0.80 -3.85
SCB 151.00 -0.50 -0.33
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
U 0.03 0.00 0.00
MAX 0.03 0.00 0.00
SQ 5.45 -1.80 -24.83
HUMAN 8.05 4.05 101.25
CHG 2.10 -0.14 -6.25
IRPC 6.45 0.15 2.38
TMB 2.94 -0.04 -1.34
SIRI 2.18 0.06 2.83
EIC 0.05 0.00 0.00
SUPER 1.17 0.02 1.74
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
HUMAN 8.05 4.05 101.25
URBNPF 5.95 0.60 11.21
PCSGH 9.30 0.90 10.71
GPSC 60.00 4.75 8.60
RCL 9.60 0.75 8.47
PACE 0.54 0.04 8.00
TBSP 16.00 1.10 7.38
GULF 54.75 3.75 7.35
KTC 175.00 10.50 6.38
SENA 4.10 0.24 6.22
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SQ 5.45 -1.80 -24.83
AQ 0.04 -0.01 -20.00
BTC 0.97 -0.19 -16.38
THG 33.50 -3.25 -8.84
KSL 4.46 -0.32 -6.69
CHG 2.10 -0.14 -6.25
MCS 13.40 -0.80 -5.63
PRINC 4.66 -0.26 -5.28
INOX 1.32 -0.07 -5.04
MANRIN 38.00 -2.00 -5.00

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Mkt Status Closed Gainers 56
Value (M) 2,332.10 Unchanges 48
Volume(*000) 810,478.00 Losers 89

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2560

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 131.61 74.33 57.28
ต่างชาติ 80.03 72.46 7.57
ในประเทศ 2,117.47 2,178.49 -61.02
บัญชีบล. 2.99 6.83 -3.84
มูลค่าการซื้อขายรวม : 2,332.10 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
GULF 54.75 3.75 7.35
HUMAN 8.05 4.05 101.25
IVL 52.50 0.25 0.48
SQ 5.45 -1.80 -24.83
AOT 62.50 -0.50 -0.79
PTT 422.00 2.00 0.48
PTTGC 82.25 1.25 1.54
IRPC 6.45 0.15 2.38
BEAUTY 20.00 -0.80 -3.85
SCB 151.00 -0.50 -0.33
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
U 0.03 0.00 0.00
MAX 0.03 0.00 0.00
SQ 5.45 -1.80 -24.83
HUMAN 8.05 4.05 101.25
CHG 2.10 -0.14 -6.25
IRPC 6.45 0.15 2.38
TMB 2.94 -0.04 -1.34
SIRI 2.18 0.06 2.83
EIC 0.05 0.00 0.00
SUPER 1.17 0.02 1.74
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
HUMAN 8.05 4.05 101.25
URBNPF 5.95 0.60 11.21
PCSGH 9.30 0.90 10.71
GPSC 60.00 4.75 8.60
RCL 9.60 0.75 8.47
PACE 0.54 0.04 8.00
TBSP 16.00 1.10 7.38
GULF 54.75 3.75 7.35
KTC 175.00 10.50 6.38
SENA 4.10 0.24 6.22
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SQ 5.45 -1.80 -24.83
AQ 0.04 -0.01 -20.00
BTC 0.97 -0.19 -16.38
THG 33.50 -3.25 -8.84
KSL 4.46 -0.32 -6.69
CHG 2.10 -0.14 -6.25
MCS 13.40 -0.80 -5.63
PRINC 4.66 -0.26 -5.28
INOX 1.32 -0.07 -5.04
MANRIN 38.00 -2.00 -5.00

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Volume OI*
Total Market 11,745 2,792,324
Total Futures 11,745 2,683,715
  SET50 Index - 366,840
  Sector Index - -
  Single Stock - 2,221,369
  Precious Metal 11,340 65,781
  GF10 11,023 61,749
  GF50 317 4,032
  Deferred Precious Metal 405 2,137
  - -
  - -
  - -
  - -
  Currency - 27,058
  Interest Rate - -
  Agriculture - 530
Volume OI*
Total Options - 108,609
  SET50 Index - 108,609
  Call - 49,527
  Put - 59,082
  Put/Call - 1.193
*OI(Open Interest) ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ 8 ธ.ค. 60

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 126,681.00 125,131.00 1,550.00
ต่างชาติ 37,472.00 26,236.00 11,236.00
ในประเทศ 167,489.00 180,275.00 -12,786.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 1,350.00 588.00 762.00
ต่างชาติ 1.00 122.00 -121.00
ในประเทศ 1,801.00 2,442.00 -641.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 656.00 584.00 72.00
ต่างชาติ 1.00 0.00 1.00
ในประเทศ 1,723.00 1,796.00 -73.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
ราคารับซื้อ ราคาขาย
ทองคำแท่ง 19,250.00 19,350.00
ทองรูปพรรณ 18,904.52 19,850.00
ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58
แก๊สโซฮอล์ 95 27.85
แก๊สโซฮอล์ E20 25.34
แก๊สโซฮอล์ E85 20.64

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาซื้อ ราคาขาย
USD United State of America 31.48 32.83
EUR Euro Zone 37.78 38.95
GBP United Kingdom 43.18 45.16
CNY China 4.66 5.03
JPY Japan (:100) 28.24 29.41
HKD Hong Kong 4.08 4.24

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด