การลงทุน-หุ้น

ZOOM : 24/08/2017

ZOOM : 24/08/2017

Sector Update - PROPERTY : 24/08/2017

Sector Update - PROPERTY : 24/08/2017

BDMS - T-Buy : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) - BDMS

BDMS - T-Buy : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) - BDMS

SMART PICK : 24/08/2017

SMART PICK : 24/08/2017

JMT - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - JMT

JMT - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - JMT

CPN - Buy : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

CPN - Buy : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

Equity Play of the day : 24/08/2017

Equity Play of the day : 24/08/2017

TWPC - Buy : บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - TWPC

TWPC - Buy : บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - TWPC

M - Buy : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - M

M - Buy : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - M

PTTEP - Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP

PTTEP - Buy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP

Daily Market Monitor : 24/08/2017

Daily Market Monitor : 24/08/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 24/08/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 24/08/2017

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Value Exchange
graph SET 1573.29 -0.09
graph SET100 2247.24 1.18
graph SET50 1002.02 0.51
graph SETHD 1187.50 -0.08
* Delayed by 15 minutes
Mkt Status Open(I) Gainers 541
Value (M) 15,892.86 Unchanges 422
Volume(*000) 3,226,962.00 Losers 455

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 24 ส.ค. 2560

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,199.48 3,423.97 1,775.51
ต่างชาติ 11,931.06 13,964.08 -2,033.02
ในประเทศ 14,903.18 14,356.25 546.94
บัญชีบล. 3,700.40 3,989.83 -289.43
มูลค่าการซื้อขายรวม : 35,734.12 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SCB 146.00 1.50 1.04
SUPER 1.33 0.02 1.53
BANPU 17.10 0.10 0.59
SCC 490.00 0.00 0.00
AOT 52.00 0.00 0.00
PTT 395.00 1.00 0.25
BEAUTY 13.60 0.10 0.74
DTAC 53.00 -0.50 -0.93
CPF 26.00 0.00 0.00
BBL 184.00 0.50 0.27
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SUPER 1.33 0.02 1.53
U 0.03 0.00 0.00
PLE 1.49 0.03 2.05
SVOA 2.18 0.00 0.00
PE 0.76 0.01 1.33
MACO 1.79 0.02 1.13
BANPU 17.10 0.10 0.59
MAX 0.04 0.01 33.33
INGRS 1.39 0.01 0.72
BEAUTY 13.60 0.10 0.74
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
MAX 0.04 0.01 33.33
TGPRO 0.18 0.01 5.88
FER 0.39 0.01 2.63
GJS 0.40 0.01 2.56
AMANAH 0.96 0.02 2.13
PLE 1.49 0.03 2.05
EVER 0.50 0.01 2.04
ACC 0.51 0.01 2.00
TSI 0.53 0.01 1.92
DEMCO 5.80 0.10 1.75
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BTC 0.06 -0.01 -14.29
EIC 0.15 -0.01 -6.25
ASP 3.54 -0.12 -3.28
TLOGIS 10.40 -0.30 -2.80
TVO 29.25 -0.75 -2.50
AYUD 29.25 -0.75 -2.50
NUSA 0.40 -0.01 -2.44
SLP 1.31 -0.03 -2.24
TCCC 62.50 -1.25 -1.96
JMT 30.00 -0.50 -1.64

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Mkt Status Open(I) Gainers 78
Value (M) 697.37 Unchanges 58
Volume(*000) 436,000.00 Losers 43

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 24 ส.ค. 2560

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 1.56 30.80 -29.23
ต่างชาติ 131.08 122.83 8.25
ในประเทศ 1,896.41 1,874.97 21.43
บัญชีบล. 6.85 7.31 -0.45
มูลค่าการซื้อขายรวม : 2,035.90 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SCB 146.00 1.50 1.04
SUPER 1.33 0.02 1.53
BANPU 17.10 0.10 0.59
SCC 490.00 0.00 0.00
CPF 26.00 0.00 0.00
AOT 52.00 0.00 0.00
PTT 395.00 1.00 0.25
BEAUTY 13.60 0.10 0.74
DTAC 53.00 -0.50 -0.93
BBL 184.00 0.50 0.27
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SUPER 1.33 0.02 1.53
U 0.03 0.00 0.00
PLE 1.49 0.03 2.05
SVOA 2.18 0.00 0.00
MACO 1.80 0.03 1.69
PE 0.76 0.01 1.33
BANPU 17.10 0.10 0.59
MAX 0.04 0.01 33.33
INGRS 1.39 0.01 0.72
BEAUTY 13.60 0.10 0.74
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
MAX 0.04 0.01 33.33
TGPRO 0.18 0.01 5.88
FER 0.39 0.01 2.63
GJS 0.40 0.01 2.56
AMANAH 0.96 0.02 2.13
PLE 1.49 0.03 2.05
EVER 0.50 0.01 2.04
ACC 0.51 0.01 2.00
TSI 0.53 0.01 1.92
DEMCO 5.80 0.10 1.75
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BTC 0.06 -0.01 -14.29
EIC 0.15 -0.01 -6.25
ASP 3.54 -0.12 -3.28
TLOGIS 10.40 -0.30 -2.80
TVO 29.25 -0.75 -2.50
AYUD 29.25 -0.75 -2.50
NUSA 0.40 -0.01 -2.44
SLP 1.31 -0.03 -2.24
TCCC 62.50 -1.25 -1.96
JMT 30.00 -0.50 -1.64

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Volume OI*
Total Market 93,262 2,078,505
Total Futures 91,816 1,952,885
  SET50 Index 37,652 429,494
  Sector Index - -
  Single Stock 44,521 1,433,255
  Precious Metal 9,141 65,281
  GF10 8,897 61,542
  GF50 244 3,739
  Currency 454 24,687
  Interest Rate - -
  Agriculture 48 168
Volume OI*
Total Options 1,446 125,620
  SET50 Index 1,446 125,620
  Call 692 52,337
  Put 754 73,283
  Put/Call 1.090 1.400
*OI(Open Interest) ณ วันที่ 23 ส.ค. 60

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ 23 ส.ค. 60

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 56,025.00 55,903.00 122.00
ต่างชาติ 32,911.00 19,998.00 12,913.00
ในประเทศ 84,921.00 97,956.00 -13,035.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 430.00 251.00 179.00
ต่างชาติ 217.00 3.00 214.00
ในประเทศ 440.00 833.00 -393.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 391.00 226.00 165.00
ต่างชาติ 517.00 0.00 517.00
ในประเทศ 474.00 1,156.00 -682.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
ราคารับซื้อ ราคาขาย
ทองคำแท่ง 20,250.00 20,350.00
ทองรูปพรรณ 19,889.92 20,850.00
ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 26.38
แก๊สโซฮอล์ 95 26.65
แก๊สโซฮอล์ E20 24.14
แก๊สโซฮอล์ E85 19.94

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาซื้อ ราคาขาย
USD United State of America 32.19 33.54
EUR Euro Zone 38.75 39.92
GBP United Kingdom 41.91 43.87
CNY China 4.75 5.13
JPY Japan (:100) 29.89 31.38
HKD Hong Kong 4.16 4.32

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด