การลงทุน-หุ้น

Dual Momentum Model : 21/07/2017

Dual Momentum Model : 21/07/2017

เงินบาทปิดที่ระดับ33.45/46บาท/ดอลลาร์

เงินบาทปิดที่ระดับ33.45/46บาท/ดอลลาร์

นักบริหารเงินจากธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทปิ

KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK

KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK

BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB

KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB

Tiger Intrend Afternoon : 21/07/2017

Tiger Intrend Afternoon : 21/07/2017

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 21 กรกฏาคม 2560

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 21 กรกฏาคม 2560

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 21 ก.ค. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 21 ก.ค. 2017

Daily Trading Strategy PM : 21/07/2017

Daily Trading Strategy PM : 21/07/2017

KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB

KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB

BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Value Exchange
graph SET 1573.51 -1.77
graph SET100 2241.75 -1.68
graph SET50 998.19 -0.40
graph SETHD 1186.48 -3.59
* Delayed by 15 minutes
Mkt Status Closed Gainers 428
Value (M) 43,902.02 Unchanges 412
Volume(*000) 9,030,889.00 Losers 725

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,335.23 4,784.52 -449.29
ต่างชาติ 14,882.59 15,430.66 -548.07
ในประเทศ 20,793.48 19,109.79 1,683.69
บัญชีบล. 3,890.72 4,577.04 -686.32
มูลค่าการซื้อขายรวม : 43,902.02 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BGRIM 18.10 0.10 0.56
BBL 181.50 -1.00 -0.55
BANPU 16.80 0.30 1.82
BAT-3K 267.00 18.00 7.23
AOT 50.75 0.25 0.50
BDMS 19.10 -0.20 -1.04
TPIPP 7.40 0.00 0.00
SCB 152.50 0.50 0.33
KTB 18.10 0.00 0.00
KTC 114.00 0.00 0.00
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
U 0.03 0.00 0.00
BGRIM 18.10 0.10 0.56
TPIPP 7.40 0.00 0.00
BANPU 16.80 0.30 1.82
SUPER 1.27 0.01 0.79
MAX 0.04 0.00 0.00
BDMS 19.10 -0.20 -1.04
TMB 2.34 0.04 1.74
GJS 0.47 0.01 2.17
IRPC 5.25 0.05 0.96
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BTC 0.07 0.01 16.67
BAT-3K 267.00 18.00 7.23
EVER 0.56 0.02 3.70
AMANAH 1.70 0.05 3.03
NPP 0.68 0.02 3.03
COL 51.75 1.50 2.99
TFG 5.30 0.15 2.91
GSTEL 0.37 0.01 2.78
SEAFCO 15.20 0.40 2.70
VNG 12.10 0.30 2.54
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
TGPRO 0.17 -0.01 -5.56
SVI 5.60 -0.30 -5.08
EIC 0.19 -0.01 -5.00
TWZ 0.26 -0.01 -3.70
NCH 1.15 -0.03 -2.54
GEL 0.46 -0.01 -2.13
DTC 12.10 -0.20 -1.63
RPC 0.71 -0.01 -1.39
PF 0.86 -0.01 -1.15
BDMS 19.10 -0.20 -1.04

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Mkt Status Closed Gainers 42
Value (M) 1,862.80 Unchanges 49
Volume(*000) 1,815,936.00 Losers 93

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5.51 16.31 -10.79
ต่างชาติ 28.03 31.19 -3.17
ในประเทศ 1,823.65 1,813.11 10.54
บัญชีบล. 5.61 2.18 3.42
มูลค่าการซื้อขายรวม : 1,862.80 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BGRIM 18.10 0.10 0.56
BBL 181.50 -1.00 -0.55
BANPU 16.90 0.40 2.42
BAT-3K 268.00 19.00 7.63
AOT 50.75 0.25 0.50
BDMS 19.10 -0.20 -1.04
TPIPP 7.40 0.00 0.00
SCB 152.50 0.50 0.33
KTB 18.20 0.10 0.55
KTC 114.00 0.00 0.00
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
U 0.03 0.00 0.00
BGRIM 18.10 0.10 0.56
TPIPP 7.40 0.00 0.00
BANPU 16.90 0.40 2.42
SUPER 1.27 0.01 0.79
MAX 0.04 0.00 0.00
BDMS 19.10 -0.20 -1.04
TMB 2.34 0.04 1.74
GJS 0.47 0.01 2.17
SVI 5.60 -0.30 -5.08
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BTC 0.07 0.01 16.67
BAT-3K 268.00 19.00 7.63
EVER 0.56 0.02 3.70
AMANAH 1.70 0.05 3.03
NPP 0.68 0.02 3.03
COL 51.75 1.50 2.99
TFG 5.30 0.15 2.91
GSTEL 0.37 0.01 2.78
SEAFCO 15.20 0.40 2.70
VNG 12.10 0.30 2.54
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
TGPRO 0.17 -0.01 -5.56
SVI 5.60 -0.30 -5.08
EIC 0.19 -0.01 -5.00
TWZ 0.26 -0.01 -3.70
NCH 1.15 -0.03 -2.54
GEL 0.46 -0.01 -2.13
DTC 12.10 -0.20 -1.63
RPC 0.71 -0.01 -1.39
PF 0.86 -0.01 -1.15
BDMS 19.10 -0.20 -1.04

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Volume OI*
Total Market 5,284 53,165
Total Futures 5,284 53,165
  - -
  - -
  - -
  - -
  - -
Volume OI*
Total Options - 0
 
*OI(Open Interest) ณ วันที่ 21 ก.ค. 60

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ 21 ก.ค. 60

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 89,314.00 53,418.00 35,896.00
ต่างชาติ 19,365.00 17,115.00 2,250.00
ในประเทศ 83,065.00 121,211.00 -38,146.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 57.00 53.00 4.00
ต่างชาติ 434.00 0.00 434.00
ในประเทศ 183.00 621.00 -438.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 79.00 59.00 20.00
ต่างชาติ 699.00 1.00 698.00
ในประเทศ 375.00 1,093.00 -718.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
ราคารับซื้อ ราคาขาย
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00
ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 25.78
แก๊สโซฮอล์ 95 26.05
แก๊สโซฮอล์ E20 23.54
แก๊สโซฮอล์ E85 19.54

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาซื้อ ราคาขาย
USD United State of America 32.33 33.68
EUR Euro Zone 38.43 39.6
GBP United Kingdom 42.72 44.69
CNY China 4.69 5.07
JPY Japan (:100) 29.34 30.81
HKD Hong Kong 4.18 4.34

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด