การลงทุน-หุ้น

หยิบเงินหยิบทอง - Afternoon Note : 28/02/2017

หยิบเงินหยิบทอง - Afternoon Note : 28/02/2017

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 28 กุมภาพันธ์ 2560

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 28 กุมภาพันธ์ 2560

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 28 ก.พ. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 28 ก.พ. 2017

Daily Trading Strategy PM : 28/02/2017

Daily Trading Strategy PM : 28/02/2017

Equity Play of the day : 28/02/2017

Equity Play of the day : 28/02/2017

CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - CBG

CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - CBG

Commodities Update : 28/02/2017

Commodities Update : 28/02/2017

BWG - TBuy: บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) - BWG

BWG - TBuy: บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) - BWG

Thailand in focus : 28/02/2017

Thailand in focus : 28/02/2017

TVO - บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) - TVO

TVO - บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) - TVO

QH - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - QH

QH - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - QH

GUNKUL - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - GUNKUL

GUNKUL - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - GUNKUL

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Value Exchange
graph SET 1561.19 3.16
graph SET100 2209.91 7.82
graph SET50 979.36 3.30
graph SETHD 1207.83 5.14
* Delayed by 15 minutes
Mkt Status Open(II) Gainers 597
Value (M) 17,359.07 Unchanges 379
Volume(*000) 4,622,751.00 Losers 461

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,177.84 3,937.05 240.79
ต่างชาติ 11,010.31 11,717.27 -706.96
ในประเทศ 17,765.97 16,930.56 835.41
บัญชีบล. 4,193.62 4,562.86 -369.24
มูลค่าการซื้อขายรวม : 37,147.74 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
CPF 28.00 0.50 1.82
TKN 27.25 1.50 5.83
KTB 19.40 0.00 0.00
CBG 65.00 0.50 0.78
TVO 38.75 -1.25 -3.12
PERM 4.58 0.14 3.15
BANPU 19.70 0.10 0.51
RPH 5.65 0.15 2.73
ADVANC 169.50 0.50 0.30
SUPER 1.38 0.04 2.99
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SUPER 1.38 0.04 2.99
U 0.03 0.00 0.00
PERM 4.58 0.14 3.15
MAX 0.05 -0.01 -16.67
CPF 28.00 0.50 1.82
RPH 5.65 0.15 2.73
DCON 0.56 -0.01 -1.75
TRITN 0.33 0.00 0.00
BWG 2.14 0.02 0.94
GEL 0.50 0.00 0.00
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BTC 0.08 0.01 14.29
TKN 27.25 1.50 5.83
KCAR 14.40 0.70 5.11
TU-PF 2.10 0.08 3.96
PMTA 23.90 0.90 3.91
TSTE 7.65 0.25 3.38
NOBLE 18.50 0.60 3.35
PERM 4.58 0.14 3.15
SUPER 1.38 0.04 2.99
AJ 14.00 0.40 2.94
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
TOPP 178.00 -40.00 -18.35
MAX 0.05 -0.01 -16.67
SSF 10.50 -0.90 -7.89
MILL 1.55 -0.09 -5.49
MBKET 22.00 -1.20 -5.17
KBS 8.00 -0.30 -3.61
INET 4.58 -0.16 -3.38
TVO 38.75 -1.25 -3.12
PYLON 12.40 -0.40 -3.12
SPPT 6.55 -0.20 -2.96

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Mkt Status Open(II) Gainers 68
Value (M) 1,142.61 Unchanges 51
Volume(*000) 804,408.00 Losers 51

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 36.13 19.90 16.23
ต่างชาติ 62.33 55.57 6.77
ในประเทศ 1,957.69 1,981.65 -23.96
บัญชีบล. 1.21 0.24 0.96
มูลค่าการซื้อขายรวม : 2,057.36 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
CPF 28.00 0.50 1.82
TKN 27.25 1.50 5.83
KTB 19.40 0.00 0.00
CBG 65.00 0.50 0.78
TVO 38.75 -1.25 -3.12
PERM 4.58 0.14 3.15
BANPU 19.70 0.10 0.51
RPH 5.65 0.15 2.73
ADVANC 169.50 0.50 0.30
SUPER 1.38 0.04 2.99
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SUPER 1.38 0.04 2.99
U 0.03 0.00 0.00
PERM 4.58 0.14 3.15
MAX 0.05 -0.01 -16.67
CPF 28.00 0.50 1.82
RPH 5.65 0.15 2.73
DCON 0.56 -0.01 -1.75
TRITN 0.33 0.00 0.00
BWG 2.14 0.02 0.94
GEL 0.50 0.00 0.00
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
BTC 0.08 0.01 14.29
TKN 27.25 1.50 5.83
KCAR 14.40 0.70 5.11
TU-PF 2.10 0.08 3.96
PMTA 23.90 0.90 3.91
TSTE 7.65 0.25 3.38
NOBLE 18.50 0.60 3.35
PERM 4.58 0.14 3.15
SUPER 1.38 0.04 2.99
AJ 14.00 0.40 2.94
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
TOPP 178.00 -40.00 -18.35
MAX 0.05 -0.01 -16.67
SSF 10.50 -0.90 -7.89
MILL 1.55 -0.09 -5.49
MBKET 22.00 -1.20 -5.17
KBS 8.00 -0.30 -3.61
INET 4.58 -0.16 -3.38
TVO 38.75 -1.25 -3.12
PYLON 12.40 -0.40 -3.12
SPPT 6.55 -0.20 -2.96

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Volume OI*
Total Market 57,022 1,877,291
Total Futures 56,646 1,835,403
  SET50 Index 28,081 330,009
  Sector Index - -
  Single Stock 25,972 1,467,337
  Precious Metal 2,420 21,459
  GF10 2,225 18,754
  GF50 195 2,705
  Currency 163 16,529
  Interest Rate - -
  Agriculture 10 69
Volume OI*
Total Options 376 41,888
  SET50 Index 376 41,888
  Call 208 15,177
  Put 168 26,711
  Put/Call 0.808 1.760
*OI(Open Interest) ณ วันที่ 27 ก.พ. 60

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ 27 ก.พ. 60

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 102,941.00 81,209.00 21,732.00
ต่างชาติ 15,994.00 18,961.00 -2,967.00
ในประเทศ 116,588.00 135,353.00 -18,765.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 645.00 260.00 385.00
ต่างชาติ 4.00 0.00 4.00
ในประเทศ 640.00 1,029.00 -389.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 408.00 235.00 173.00
ต่างชาติ 7.00 4.00 3.00
ในประเทศ 836.00 1,012.00 -176.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
ราคารับซื้อ ราคาขาย
ทองคำแท่ง 20,600.00 20,700.00
ทองรูปพรรณ 20,223.44 21,200.00
ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 27.58
แก๊สโซฮอล์ 95 27.85
แก๊สโซฮอล์ E20 25.34
แก๊สโซฮอล์ E85 20.09

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาซื้อ ราคาขาย
USD United State of America 33.72 35.08
EUR Euro Zone 36.36 37.58
GBP United Kingdom 42.54 44.88
CNY China 4.79 5.3
JPY Japan (:100) 30.39 31.83
HKD Hong Kong 4.38 4.59

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด