การลงทุน-หุ้น

CENTEL - Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL

CENTEL - Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL

Market Trend Analytics : 26/10/2016

Market Trend Analytics : 26/10/2016

PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

DELTA - บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - DELTA

DELTA - บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - DELTA

NIGHT REPORT GOLD INVESTMENT : 26/10/2016

NIGHT REPORT GOLD INVESTMENT : 26/10/2016

WIIK - Buy : บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) - WIIK

WIIK - Buy : บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) - WIIK

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 26 ตุลาคม 2559

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 26 ตุลาคม 2559

หยิบเงินหยิบทอง - Afternoon Note : 26/10/2016

หยิบเงินหยิบทอง - Afternoon Note : 26/10/2016

DERIVATIVES FOCUS Afternoon : 26/10/2016

DERIVATIVES FOCUS Afternoon : 26/10/2016

Daily Trading Strategy PM : 26/10/2016

Daily Trading Strategy PM : 26/10/2016

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 26 ต.ค. 2016

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 26 ต.ค. 2016

Equity Play of the day : 26/10/2016

Equity Play of the day : 26/10/2016

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Value Exchange
graph SET 1492.12 -14.35
graph SET100 2113.13 -23.78
graph SET50 938.42 -10.74
graph SETHD 1129.71 -10.65
* Delayed by 15 minutes
Mkt Status Closed Gainers 314
Value (M) 46,358.16 Unchanges 297
Volume(*000) 10,753,234.00 Losers 862

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,130.48 4,732.11 -1,601.63
ต่างชาติ 10,077.23 11,145.55 -1,068.32
ในประเทศ 29,114.99 26,461.80 2,653.19
บัญชีบล. 4,035.46 4,018.71 16.75
มูลค่าการซื้อขายรวม : 46,358.16 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SQ 4.30 1.10 34.38
BCPG 14.00 0.00 0.00
CPF 32.00 0.00 0.00
KBANK 174.50 -0.50 -0.29
PTTEP 83.25 -1.00 -1.19
BANPU 18.90 0.10 0.53
ESSO 8.40 0.15 1.82
PTT 352.00 -2.00 -0.56
BJC 52.00 0.00 0.00
THAI 27.25 0.00 0.00
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SQ 4.30 1.10 34.38
U 0.03 0.00 0.00
MAX 0.15 0.01 7.14
SUPER 1.63 0.03 1.88
TGPRO 0.27 0.00 0.00
PF 1.03 0.01 0.98
BWG 2.32 0.00 0.00
TRC 1.64 0.00 0.00
AJD 2.22 0.04 1.83
BCPG 14.00 0.00 0.00
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SQ 4.30 1.10 34.38
MAX 0.15 0.01 7.14
TEAM 1.28 0.04 3.23
PE 0.85 0.02 2.41
NEP 0.43 0.01 2.38
JMT 15.00 0.30 2.04
SUPER 1.63 0.03 1.88
AJD 2.22 0.04 1.83
ESSO 8.40 0.15 1.82
PAF 2.32 0.04 1.75
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
RICH 0.29 -0.01 -3.33
SPC 45.50 -1.50 -3.19
VPO 1.25 -0.03 -2.34
PLE 0.91 -0.02 -2.15
JTS 2.16 -0.04 -1.82
NMG 1.12 -0.02 -1.75
NPP 1.17 -0.02 -1.68
CCP 0.59 -0.01 -1.67
IT 2.44 -0.04 -1.61
HANA 32.25 -0.50 -1.53

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Mkt Status Closed Gainers 33
Value (M) 2,977.97 Unchanges 29
Volume(*000) 1,093,022.00 Losers 106

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 476.22 127.55 348.67
ต่างชาติ 49.51 74.36 -24.85
ในประเทศ 2,442.75 2,758.21 -315.46
บัญชีบล. 9.49 17.85 -8.36
มูลค่าการซื้อขายรวม : 2,977.97 ล้านบาท

การจัดลำดับ

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SQ 4.28 1.08 33.75
BCPG 14.00 0.00 0.00
CPF 32.00 0.00 0.00
KBANK 174.50 -0.50 -0.29
PTTEP 83.25 -1.00 -1.19
BANPU 18.90 0.10 0.53
ESSO 8.40 0.15 1.82
PTT 352.00 -2.00 -0.56
BJC 52.00 0.00 0.00
THAI 27.25 0.00 0.00
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SQ 4.28 1.08 33.75
U 0.03 0.00 0.00
MAX 0.15 0.01 7.14
SUPER 1.63 0.03 1.88
TGPRO 0.27 0.00 0.00
PF 1.03 0.01 0.98
BWG 2.32 0.00 0.00
TRC 1.64 0.00 0.00
AJD 2.22 0.04 1.83
BCPG 14.00 0.00 0.00
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
SQ 4.28 1.08 33.75
MAX 0.15 0.01 7.14
TEAM 1.29 0.05 4.03
PE 0.85 0.02 2.41
NEP 0.43 0.01 2.38
JMT 15.00 0.30 2.04
SUPER 1.63 0.03 1.88
AJD 2.22 0.04 1.83
ESSO 8.40 0.15 1.82
PAF 2.32 0.04 1.75
หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
RICH 0.29 -0.01 -3.33
SPC 45.50 -1.50 -3.19
VPO 1.25 -0.03 -2.34
PLE 0.91 -0.02 -2.15
JTS 2.16 -0.04 -1.82
NMG 1.12 -0.02 -1.75
NPP 1.17 -0.02 -1.68
CCP 0.59 -0.01 -1.67
IT 2.44 -0.04 -1.61
HANA 32.25 -0.50 -1.53

สรุปภาวะตลาดหุ้น

Volume OI*
Total Market 210,743 1,971,127
Total Futures 209,309 1,948,458
  SET50 Index 95,811 328,645
  Sector Index - -
  Single Stock 107,802 1,565,350
  Precious Metal 5,203 34,892
  GF10 4,570 30,248
  GF50 633 4,644
  Currency 493 19,489
  Interest Rate - -
  Agriculture - 82
Volume OI*
Total Options 1,434 22,669
  SET50 Index 1,434 22,669
  Call 487 8,911
  Put 947 13,758
  Put/Call 1.945 1.544
*OI(Open Interest) ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ 25 ต.ค. 59

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 80,925.00 121,658.00 -40,733.00
ต่างชาติ 16,749.00 15,890.00 859.00
ในประเทศ 144,595.00 104,721.00 39,874.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 110.00 172.00 -62.00
ต่างชาติ 0.00 0.00 0.00
ในประเทศ 447.00 385.00 62.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 317.00 231.00 86.00
ต่างชาติ 2.00 3.00 -1.00
ในประเทศ 309.00 394.00 -85.00
  • - หน่วย : จำนวนสัญญา
  • - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
  • - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
ราคารับซื้อ ราคาขาย
ทองคำแท่ง 21,000.00 21,100.00
ทองรูปพรรณ 20,617.60 21,600.00
ราคา บาท / ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 25.58
แก๊สโซฮอล์ 95 25.85
แก๊สโซฮอล์ E20 23.34
แก๊สโซฮอล์ E85 18.59

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาซื้อ ราคาขาย
USD United State of America 33.84 35.19
EUR Euro Zone 37.47 38.71
GBP United Kingdom 41.69 44.01
CNY China 4.86 5.37
JPY Japan (:100) 32.9 34.44
HKD Hong Kong 4.41 4.59