ราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้

( 24 มิถุนายน 59 เวลา 16.34 น. )
*ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ (บาทละ) ราคาขาย (บาทละ)  

ทองคำแท่ง

21,850.00 21,950.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น

ทองรูปพรรณ

21,451.40 22,450.00

ราคาทองย้อนหลัง

( ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ, ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ )
เลือกดูตามช่วงเวลา จากวันที่
ถึงวันที่
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ  
รับซื้อ ขาย รับซื้อ ขาย
21,850.00 21,950.00 21,451.40 22,450.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,750.00 21,850.00 21,360.44 22,350.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,800.00 21,900.00 21,405.92 22,400.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,850.00 21,950.00 21,451.40 22,450.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,900.00 22,000.00 21,512.04 22,500.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,950.00 22,050.00 21,557.52 22,550.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,850.00 21,950.00 21,451.40 22,450.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,950.00 22,050.00 21,557.52 22,550.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,050.00 22,150.00 21,648.48 22,650.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,950.00 22,050.00 21,557.52 22,550.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,000.00 22,100.00 21,603.00 22,600.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,900.00 22,000.00 21,512.04 22,500.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,000.00 22,100.00 21,603.00 22,600.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,950.00 22,050.00 21,557.52 22,550.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,100.00 22,200.00 21,709.12 22,700.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,150.00 22,250.00 21,754.60 22,750.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
22,050.00 22,150.00 21,648.48 22,650.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,100.00 22,200.00 21,709.12 22,700.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
22,000.00 22,100.00 21,603.00 22,600.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,050.00 22,150.00 21,648.48 22,650.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,200.00 22,300.00 21,800.08 22,800.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,300.00 22,400.00 21,891.04 22,900.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,400.00 22,500.00 21,997.16 23,000.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
22,200.00 22,300.00 21,800.08 22,800.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
22,000.00 22,100.00 21,603.00 22,600.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,900.00 22,000.00 21,512.04 22,500.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,750.00 21,850.00 21,360.44 22,350.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,700.00 21,800.00 21,314.96 22,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,600.00 21,700.00 21,208.84 22,200.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,300.00 21,400.00 20,920.80 21,900.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,000.00 21,100.00 20,617.60 21,600.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,100.00 21,200.00 20,723.72 21,700.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,300.00 21,400.00 20,920.80 21,900.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,400.00 21,500.00 21,011.76 22,000.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,300.00 21,400.00 20,920.80 21,900.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,400.00 21,500.00 21,011.76 22,000.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,300.00 21,400.00 20,920.80 21,900.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,300.00 21,400.00 20,920.80 21,900.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,500.00 21,600.00 21,117.88 22,100.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,400.00 21,500.00 21,011.76 22,000.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,700.00 21,800.00 21,314.96 22,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,600.00 21,700.00 21,208.84 22,200.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,550.00 21,650.00 21,163.36 22,150.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,300.00 21,400.00 20,920.80 21,900.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,400.00 21,500.00 21,011.76 22,000.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,250.00 21,350.00 20,860.16 21,850.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,200.00 21,300.00 20,814.68 21,800.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,250.00 21,350.00 20,860.16 21,850.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,250.00 21,350.00 20,860.16 21,850.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,200.00 21,300.00 20,814.68 21,800.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,150.00 21,250.00 20,769.20 21,750.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,100.00 21,200.00 20,723.72 21,700.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,050.00 21,150.00 20,678.24 21,650.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,900.00 21,000.00 20,526.64 21,500.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,850.00 20,950.00 20,481.16 21,450.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,750.00 20,850.00 20,375.04 21,350.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,700.00 20,800.00 20,329.56 21,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,650.00 20,750.00 20,284.08 21,250.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,700.00 20,800.00 20,329.56 21,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,650.00 20,750.00 20,284.08 21,250.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,700.00 20,800.00 20,329.56 21,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,650.00 20,750.00 20,284.08 21,250.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,350.00 20,450.00 19,980.88 20,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,400.00 20,500.00 20,026.36 21,000.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,450.00 20,550.00 20,087.00 21,050.00 ราคาทองคงที่
20,450.00 20,550.00 20,087.00 21,050.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,500.00 20,600.00 20,132.48 21,100.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,400.00 20,500.00 20,026.36 21,000.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,450.00 20,550.00 20,087.00 21,050.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,350.00 20,450.00 19,980.88 20,950.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,300.00 20,400.00 19,935.40 20,900.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,350.00 20,450.00 19,980.88 20,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,450.00 20,550.00 20,087.00 21,050.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,500.00 20,600.00 20,132.48 21,100.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,550.00 20,650.00 20,177.96 21,150.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,500.00 20,600.00 20,132.48 21,100.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,450.00 20,550.00 20,087.00 21,050.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,400.00 20,500.00 20,026.36 21,000.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,450.00 20,550.00 20,087.00 21,050.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,650.00 20,750.00 20,284.08 21,250.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,700.00 20,800.00 20,329.56 21,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
ราคาทองสร้างประวัติศาสตร์วันเดียวปรับราคา 31 ครั้ง ขึ้น 800 บาท

ราคาทองสร้างประวัติศาสตร์วันเดียวปรับราคา 31 ครั้ง ขึ้น 800 บาท

ผลกระทบอังกฤษออกจากอียู คนแห่ซื้อทอง สร้างประวัติศาสตร์วันเดียวปรับราคา 31 ครั้ง ทุบสถิติ 9 ส.ค. 54 ที่ปรับราคารวม 19 ครั้ง

จิตติ ชี้ Brexit ทำราคาทองผันผวนระยะสั้น

จิตติ ชี้ Brexit ทำราคาทองผันผวนระยะสั้น

นายกสมาคมค้าทองคำ ระบุหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป จะทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น แต่ทั้งปีไม่เกินบาทละ 23,000 บาท

จับตาราคาทองเคลื่อนไหววันนี้เปิดตลาดปรับราคาแล้ว 3 ครั้ง

จับตาราคาทองเคลื่อนไหววันนี้เปิดตลาดปรับราคาแล้ว 3 ครั้ง

ราคาทองคำเช้าวันจันทร์ปรับราคาแล้ว 3 ครั้ง ล่าสุดทองรูปพรรณขายออก 21,950 บาท

ทอง ปรับราคาครั้งที่ 4 เพิ่มขึ้นแล้ว 400 บาท ทองรูปพรรณขายออก 22,300 บาท

ทอง ปรับราคาครั้งที่ 4 เพิ่มขึ้นแล้ว 400 บาท ทองรูปพรรณขายออก 22,300 บาท

ราคาทองปรับราคาครั้งที่ 4 เพิ่มขึ้นอีก 50 บาท รวมแล้วราคาเพิ่มขึ้น 400 บาท ส่งราคาทองรูปพรรณขายออก 22,300 บาท

อ่านทั้งหมด