ราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้

( 28 กันยายน 59 เวลา 09.28 น. )
*ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ (บาทละ) ราคาขาย (บาทละ)  

ทองคำแท่ง

21,650.00 21,750.00 ราคาทองปรับตัวลง

ทองรูปพรรณ

21,254.32 22,250.00

ราคาทองย้อนหลัง

( ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ, ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ )
เลือกดูตามช่วงเวลา จากวันที่
ถึงวันที่
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ  
รับซื้อ ขาย รับซื้อ ขาย
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,800.00 21,900.00 21,405.92 22,400.00 ราคาทองคงที่
21,800.00 21,900.00 21,405.92 22,400.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,850.00 21,950.00 21,451.40 22,450.00 ราคาทองคงที่
21,850.00 21,950.00 21,451.40 22,450.00 ราคาทองคงที่
21,850.00 21,950.00 21,451.40 22,450.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,800.00 21,900.00 21,405.92 22,400.00 ราคาทองคงที่
21,800.00 21,900.00 21,405.92 22,400.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,700.00 21,800.00 21,314.96 22,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,600.00 21,700.00 21,208.84 22,200.00 ราคาทองคงที่
21,600.00 21,700.00 21,208.84 22,200.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองคงที่
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองคงที่
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองคงที่
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,600.00 21,700.00 21,208.84 22,200.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,750.00 21,850.00 21,360.44 22,350.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,800.00 21,900.00 21,405.92 22,400.00 ราคาทองคงที่
21,800.00 21,900.00 21,405.92 22,400.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,750.00 21,850.00 21,360.44 22,350.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,800.00 21,900.00 21,405.92 22,400.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,850.00 21,950.00 21,451.40 22,450.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,900.00 22,000.00 21,451.40 22,500.00 ราคาทองคงที่
21,900.00 22,000.00 21,451.40 22,500.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,850.00 21,950.00 21,451.40 22,450.00 ราคาทองคงที่
21,850.00 21,950.00 21,451.40 22,450.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,900.00 22,000.00 21,512.04 22,500.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,950.00 22,050.00 21,557.52 22,550.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,000.00 22,100.00 21,603.00 22,600.00 ราคาทองคงที่
22,000.00 22,100.00 21,603.00 22,600.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,950.00 22,050.00 21,557.52 22,550.00 ราคาทองปรับตัวลง
22,000.00 22,100.00 21,063.00 22,600.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,750.00 21,850.00 21,360.44 22,150.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,700.00 21,800.00 21,314.96 22,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,650.00 21,750.00 21,254.32 22,250.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
21,400.00 21,500.00 21,011.76 22,000.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 ราคาทองคงที่
21,350.00 21,450.00 20,966.28 21,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,400.00 21,500.00 21,011.76 22,000.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,450.00 21,550.00 21,057.24 22,050.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,500.00 21,600.00 21,117.88 22,100.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,550.00 21,650.00 21,163.36 22,150.00 ราคาทองปรับตัวลง
21,600.00 21,700.00 21,208.84 22,200.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
อ่านทั้งหมด