ราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้

( 24 กันยายน 59 เวลา 09.46 น. )
*ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ (บาทละ) ราคาขาย (บาทละ)  

ทองคำแท่ง

21,850.00 21,950.00 ราคาทองคงที่

ทองรูปพรรณ

21,451.40 22,450.00

ราคาทองย้อนหลัง

( ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ, ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ )
เลือกดูตามช่วงเวลา จากวันที่
ถึงวันที่
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ  
รับซื้อ ขาย รับซื้อ ขาย
19,850.00 19,950.00 19,556.40 20,350.00 ราคาทองปรับตัวลง
19,900.00 20,000.00 19,617.04 20,400.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
19,850.00 19,950.00 19,556.40 20,350.00 ราคาทองปรับตัวลง
19,900.00 20,000.00 19,617.04 20,400.00 ราคาทองปรับตัวลง
19,950.00 20,050.00 19,660.73 20,450.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,000.00 20,100.00 19,710.00 20,500.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,050.00 20,150.00 19,759.28 20,550.00 ราคาทองคงที่
อ่านทั้งหมด