ราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้

( 22 กุมภาพันธ์ 60 เวลา 09.29 น. )
*ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ (บาทละ) ราคาขาย (บาทละ)  

ทองคำแท่ง

20,400.00 20,500.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น

ทองรูปพรรณ

20,026.36 21,000.00

ราคาทองย้อนหลัง

( ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ, ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ )
เลือกดูตามช่วงเวลา จากวันที่
ถึงวันที่
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ  
รับซื้อ ขาย รับซื้อ ขาย
20,350.00 20,450.00 19,980.88 20,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,400.00 20,500.00 20,026.36 21,000.00 ราคาทองคงที่
20,400.00 20,500.00 20,026.36 21,000.00 ราคาทองคงที่
20,400.00 20,500.00 20,026.36 21,000.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,450.00 20,550.00 20,087.00 21,050.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,400.00 20,500.00 20,026.36 21,000.00 ราคาทองคงที่
20,400.00 20,500.00 20,026.36 21,000.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,350.00 20,450.00 18,995.48 20,950.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,400.00 20,500.00 20,026.36 21,000.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
20,250.00 20,350.00 19,889.92 20,850.00 ราคาทองปรับตัวลง
20,300.00 20,400.00 19,935.40 20,900.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
ราคาทองเปิดตลาดไม่เปลี่บนแปลง ทองรูปพรรณขายออก 21,000 บาท

ราคาทองเปิดตลาดไม่เปลี่บนแปลง ทองรูปพรรณขายออก 21,000 บาท

เปิดตลาดทองคำเช้าวันจันทร์ 20 ก.พ. 60 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง โดย ทองรูปพรรณยังขายออกที่ 21,000 บาท

ราคาทองปรับครั้งที่ 2 ขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,700 บาท

ราคาทองปรับครั้งที่ 2 ขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,700 บาท

ประกาศราคาทองคำครั้งที่ 2 ขึ้นมา 50 บาท หลังครั้งแรกไม่เปลี่ยนแปลง ส่งราคาทองรูปพรรณขายออก 20,700 บาท

อ่านทั้งหมด