ราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้

( 22 กรกฎาคม 60 เวลา 09.28 น. )
*ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ (บาทละ) ราคาขาย (บาทละ)  

ทองคำแท่ง

19,750.00 19,850.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น

ทองรูปพรรณ

19,389.64 20,350.00

ราคาทองย้อนหลัง

( ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ, ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ )
เลือกดูตามช่วงเวลา จากวันที่
ถึงวันที่
วันที่ เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ  
รับซื้อ ขาย รับซื้อ ขาย
19,750.00 19,850.00 19,389.64 20,350.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
19,700.00 19,800.00 19,344.16 20,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
19,650.00 19,750.00 19,298.68 20,250.00 ราคาทองปรับตัวลง
19,700.00 19,800.00 19,298.68 20,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
19,600.00 19,700.00 19,253.20 20,200.00 ราคาทองคงที่
19,600.00 19,700.00 19,253.20 20,200.00 ราคาทองคงที่
อ่านทั้งหมด