เนื้อหาทั้งหมด

Trends & Turns : 27/04/2017

Trends & Turns : 27/04/2017

ทองขึ้น50บ.รูปพรรณขายออก21,200บาท

ทองขึ้น50บ.รูปพรรณขายออก21,200บาท

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อ-ขายทอง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.29 น. ซึ่งราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท

Traders Spectrum : 27/04/2017

Traders Spectrum : 27/04/2017

Signal : 27/04/2017

Signal : 27/04/2017

Market Outlook : 27/04/2017

Market Outlook : 27/04/2017

Stock Trading : 27/04/2017

Stock Trading : 27/04/2017