จี้รัฐปรับขึ้นค่าออกแบบราชการ สถาปนิกโวยราคาถูกสุดในโลก

จี้รัฐปรับขึ้นค่าออกแบบราชการ สถาปนิกโวยราคาถูกสุดในโลก

สถาปนิกกระทุ้งรัฐบาลขอปรับค่าออกแบบงานราชการเผย 30 ปีไม่เคยเปลี่ยนทำให้ราคาถูกที่สุดในโลก จากอัตราคงที่ 1.75% ของมูลค่าโครงการ ส่วนสูตรใหม่คิดแบบอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 1.5-8.5% ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานและแบ่งตามมูลค่าโครงการเริ่มต้นต่ำกว่า 50 ล้าน จนถึง เมกะโปรเจ็กต์เกิน 5 พันล้าน แฉยิ่งมูลค่าสูงยิ่งถูกลง

นายทวีจิตร จันทร์สาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจ ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ยื่นหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อเสนอให้รัฐบาลปรับอัตราค่าบริการงานออกแบบงานราชการใหม่จากอัตราคงที่อัตราเดียวหรือคงที่มาเป็นอัตราก้าวหน้า

หรือผันแปรตามมูลค่าการก่อสร้างโครงการซึ่งเดิมนั้นอัตราค่าธรรมเนียมในการออกแบบคิดได้เพียง 1.75% ของมูลค่าโครงการแม้ว่ามูลค่าในการก่อสร้างจะสูงมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็คิดในอัตรานี้อัตราเดียวเท่านั้นทำให้เกิดความไม่ธรรม และได้งานที่มีคุณภาพมากสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

อัตราดังกล่าวถือว่าใช้มานานกว่า 30 ปีและเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเรื่องนี้ทางสมาคมได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาอัตราค่าออกแบบที่เหมาะสม ซึ่งผลสรุปออกมาว่าเป็น 3 รูปแบบคือ การออกแบบที่ซับซ้อนมาก เช่นโรงพยาบาล การออกแบบที่ซับซ้อนปานกลางและการออกแบบที่ซ้ำซ้อนต่ำ เช่นโกดัง เป็นต้น

นายกสมาคมสถาปนิกฯกล่าวอีกว่า อัตราใหม่จะคิดแบบที่ซ้ำซ้อนสูง จะคิดแพงถ้าซับซ้อนน้อยจะคิดต่ำตามแต่ละกลุ่มงานที่จัดอันดับเอาไว้ และถ้าโครงการมูลค่าสูงอัตราการคิดจะต่ำเช่นหมื่นล้านคิดแค่ 1.5% แต่ถ้ามีมูลค่าต่ำแต่ซับซ้อนก็จะคิดแพง โดยเฉลี่ยอยู่ในอัตราการ 1.5-8.5%ตามความซับซ้อนของงานออกแบบ ซึ่งเป็นการคิดในอัตราก้าวหน้า

ทั้งนี้มีพยายามเสนอมาหลายรัฐบาลแต่ไม่สำเร็จ ครั้งนี้เมื่อเสนอผ่านกรมบัญชีกลาง ผ่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล และจะผลักดันในระดับรัฐบาลโดยเตรียมเสนอต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยตรงอีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีความตกลงร่วมกันระหว่าง 4 สมาคมวิชาชีพ

คือสมาคมสถาปนิกสยามฯ สมาคมวิศวกรรมสถาน สมาคมอุตสาหกรรมรับเหมาไทยและสมาคมวิศวกรรมที่ปรึกษา ที่จะเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้แสดงวิสัยทัศน์ถึงแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมรับเหมาไทย ซึ่งได้ประสานความร่วมมือที่จะเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นพูดในหัวข้อ ทิศทางของรัฐบาลในการให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในเดือนกันยายน โดยจะเชิญสมาชิกของทั้ง 4 สมาคมราว 500 คนเข้าร่วมงานด้วย

ด้านแหล่งข่าวจาก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ศึกษารายละเอียดเปิด

เผยว่าผลการศึกษาอัตราค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรมได้แบ่งตามขนาดและความซับซ้อน

ของโครงการพิจารณาจากวงเงินงบประมาณก่อสร้าง และความซับซ้อนในการประมวลข้อมูลรายละเอียดในการออกแบบ การจัดแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอย ระบบประกอบอาคาร ความวิจิตร เอกลักษณ์ ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการใช้อาคาร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท

คือ 1. อาคารลักษณะซับซ้อนมาก หมายถึง พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศาลากลางจังหวัด อาคารวิจิตรแสดงเอกลักษณ์ โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ อาคารที่มีความสลับซับซ้อน อาคารเก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ

2. อาคารลักษณะซับซ้อนปานกลางหมายถึง มหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารที่ทำการ อาคารสำนักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และ

3. อาคารลักษณะไม่ซับซ้อนหมายถึง โรงเก็บพัสดุ คลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด อาคารขนาดเล็ก การออกแบบที่ใช้เป็นมาตรฐาน ประเภทบ้านอยู่อาศัย

ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมออกแบบนั้น ได้แบ่งตามขนาดวงเงินงบประมาณ โดยแบ่งออกเป็น 6 ขนาด ตามมูลค่าโครงการ อาทิเช่น ขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท ถ้าเป็นประเภทงานซับซ้อนมากจะคิดในอัตรา 8.5% ซับซ้อนปานกลาง 6.5% ไม่ซับซ้อน 4.5% งานขนาดกลางวงเงิน 50-250 ล้านบาท ซับซ้อนมาก คิด 7%ซับซ้อนปานกลาง 5.25% ไม่ซับซ้อน 4%

งานขนาดใหญ่งบประมาณพิเศษ งบประมาณ 750-2,500 ล้านบาท ซับซ้อนมากคิด 4% ซับซ้อนปานกลาง 3. 5% ไม่ซับซ้อน 3% หรืองานเมกะโปรเจ็กต์ มูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ถ้าเป็นประเภทงานซับซ้อนมาก คิด 3% ซับซ้อนปานกลาง 2.5% และไม่ซับซ้อนคิด 1.5%

Advertisement Replay Ad
สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์