ขานรับเชียงใหม่นครแห่งไมซ์ สมาคมโรงแรมภาคเหนือโหมโปรโมตแจ้งเกิดศูนย์ประชุมนานาชาติ

ขานรับเชียงใหม่นครแห่งไมซ์ สมาคมโรงแรมภาคเหนือโหมโปรโมตแจ้งเกิดศูนย์ประชุมนานาชาติ

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ขานรับโครงการ เชียงใหม่ นครแห่งไมซ์ ชี้ช่วยสร้างความโดดเด่นด้านการจัดประชุมระดับนานาชาติ เสริมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รู้จักเชียงใหม่อยู่แล้ว โดยมุ่งโปรโมตตลาดไมซ์จากต่างประเทศ รับศูนย์ประชุมนานาชาติที่จะเปิดในปี 54 หลังล่าสุดอีเอ็มซี เพาเวอร์ไลน์ ชนะประมูล ด้านผู้ว่าฯเชียงใหม่ ชงแผนเมดิคัล ฮับ กว่า 3 พันล้านขอใช้งบไทยเข้มแข็ง หลังเนเธอร์แลนด์ให้งบมากว่า35%

นายกนก สุวรรณวิสูตร์ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจว่าที่ผ่านมา จ.เชียงใหม่ ในมุมการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นที่โดดเด่นและรับรู้ของตลาดท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยู่แล้ว แต่ในด้านของตลาดไมซ์ (การจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้า และการจัดนิทรรศการ) จ.เชียงใหม่ ยังไม่มีการสร้างความรับรู้ในความโดดเด่นนี้ต่อสายตาของต่างประเทศมากนัก ทั้งๆมีศักยภาพที่พร้อมรองรับอยู่แล้ว

ดังนั้นการที่สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในความร่วมมือ โครงการ เชียงใหม่ นครแห่งไมซ์ เมื่อเร็วๆ นี้ ก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ศักยภาพอุตสาหกรรม การประชุมและแสดงสินค้าให้กับเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม

เนื่องจากเมื่อมีการเดินทางมาประชุมสัมมนาก็จะมีการท่องเที่ยวร่วมด้วย ก่อให้เกิดการจับจ่ายสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้น เช่น การจัดการประชุมขององค์การเอ็นจีโอหรือมิชชันนารี ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ เดิมใช้ฟิลิปปินส์เป็นฐานในการจัดงาน เมื่อมีการประชาสัมพันธ์แสดงศักยภาพความโดดเด่นของพื้นที่ ทางกลุ่มมิชชันนารีนี้ก็ได้เลือกเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดประชุมสมาชิกกว่า 300-700 คน จัดประชุมสัมมนา 6-7 วัน มีการบุ๊กกิ้งห้องพักระหว่างการจัดประชุมถึง 7 ล้านบาท ก็จะสร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่อย่างมาก เป็นต้น

รวมทั้งทางจังหวัดยังจะร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมงานไมซ์ เพื่อการจัดโรดโชว์ไปยังประเทศต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ รวมถึงการปูทางให้กับความพร้อมด้านอื่นๆ เพื่อรองรับตลาดไมซ์ ทั้งการสร้างศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ เชียงใหม่ นอกจากนี้จะร่วมมือกับผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นนครแห่งไมซ์ ซึ่งทางจังหวัดจะรวบรวมรายละเอียดเพื่อนำเสนอและหารือกับหน่วยงานรับผิดชอบต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้เชียงใหม่จะมีศักยภาพความพร้อมรองรับการเป็นนครแห่งไมซ์แล้ว ทั้งทางด้านสถานที่จัดประชุมที่สามารถจุได้รวมกว่าหมื่นคน มีห้องพักรองรับกว่า 3.2 หมื่นห้อง แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่เชียงใหม่ก็ยังติดปัญหาการคมนาคมขนส่งที่ยังไม่เพียงพอ ทั้งการบริการของเครื่องบินตรง เครื่องบินเช่าเหมาลำ ระบบการขนส่งของจังหวัดที่เชื่อมต่อได้อย่างสะดวก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจัดงานประชุมสัมมนาในเชียงใหม่ที่ยังคงสูงมากคิดเป็น 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งหากจะให้ดีค่าใช้จ่ายเรื่องขนส่งน่าจะอยู่ที่ 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

โดยในเรื่องนี้ทางจังหวัดก็ได้นำเสนอต่อ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อครั้งเดินทางมาที่เชียงใหม่ ซึ่งทางรัฐมนตรีก็รับปากว่าจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางรัฐบาลมีโครงการที่ทำรถไฟสายเอเชียอยู่แล้วซึ่งเป็นรถไฟความเร็วที่วิ่งผ่านเวียดนาม ลาว พิษณุโลก ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาต่อขยายมาสู่เชียงใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เป็นเส้นทางคมนาคมรองรับตลาดไมซ์เชียงใหม่ด้วย

นอกจากนี้ก็ได้หารือกับสายการบินต่างๆ ที่เปิดบินเข้าเชียงใหม่ในการเพิ่มเที่ยวบิน การปรับลดราคากระตุ้นการเดินทาง รวมถึงกระตุ้นให้สายการบินใหม่บินเข้าเชียงใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เชียงใหม่ในปี 2553 จะมีสายการบินเปิดบินเข้าเชียงใหม่เพิ่ม 5-6 สายการบินรวมเป็น 12 สายการบิน ทำให้เกิดการบริการที่หลากหลาย สร้างความสะดวกและรวดเร็ว รองรับการเป็นเชียงใหม่นครแห่งไมซ์ได้

นายกนก กล่าวต่อว่า ในส่วนภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ว่าท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะสเปน โปรตุเกส อิตาลี เบลเยียม เดินทางมาเที่ยวยังเชียงใหม่ลดลงกว่า 40% จากสารพัดปัจจัยลบต่างๆที่เกิดขึ้น แต่ก็คาดว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซันนี้ กอปรกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจขณะนี้มีสัญญาณการฟื้นตัว และการมีหลินปิง ทำให้คนเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อชมหมีแพนด้า น่าจะทำให้โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยช่วงไฮซีซันนี้75% เพิ่มจากปัจจุบันที่อยู่ที่ราว 33%

ส่วนม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือสสปน.เปิดเผยว่า ล่าสุดทางสสปน.ได้ลงนามเอ็มโอยูกับจ.เชียงใหม่และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ทิก้า)เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมให้จ.เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในภูมิภาคภาคเหนือ ซึ่งการร่วมมือกันทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อโปรโมตตลาดไมซ์ล่วงหน้า ก่อนที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหม่จะแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการราวปี 2554 และสสปน.ยังได้จัดทำโครงการ Mice 4 Youth โดยจะเปิดอบรมความรู้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาในจ.เชียงใหม่ ที่จะเริ่มกับ 9 สถาบันการศึกษา ส่งเสริมตลาดไมซ์แก่เยาวชน

ขณะที่นายอมรพันธุ์ มินานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจ.เชียงใหม่จะสนับสนุนตลาดไมซ์อย่างจริงจัง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงใหม่นครแห่งไมซ์ เพื่อส่งเสริมตลาดไมซ์ เนื่องจากมีห้องพักถึง 3.2 หมื่นห้อง มี 6 สายการบินบินตรงมายังเชียงใหม่ และจะเพิ่มเป็น 12 สายการบินในปี 2553 อีกทั้งเชียงใหม่

อีกทั้งจ.เชียงใหม่ยังมีแผนจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการรักษาสุขภาพของภาคเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการก่อสร้างศูนย์บริการการแพทย์ ตรงพื้นที่กรมทางหลวงเก่าขนาดพื้นที่ 20 ไร่ โดยเบื้องต้นทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เสนองบประมาณให้เปล่าจำนวน 60 ล้านยูโร(เทียบอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเท่ากับ 48 บาท)ประมาณ2,880 ล้านบาท คิดเป็น 35% ของงบทั้งโครงการ 5,348 ล้านบาทเพื่อร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเมดิคัลฮับหรือศูนย์บริการการแพทย์นี้ แต่มีข้อแม้ว่ารัฐบาลไทย จะต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 65% ของงบก่อสร้างทั้งหมดเพิ่มเติมด้วย ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างยื่นของบไทยเข้มแข็งจากรัฐบาลมาดำเนินการ

นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาก่อสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ บริเวณ อ.กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นอำเภอใหม่ล่าสุดของจ.เชียงใหม่(อยู่ระหว่างรอพระราช

กฤษฎีกาประกาศใช้) ที่จะสร้างเป็นศูนย์การฝึกซ้อม เล่นกีฬา บนพื้นที่ 100 ไร่ คาดว่าใช้งบราว 200-30 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างคงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ

ด้านนางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคาจัดจ้างงานก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจ.เชียงใหม่ เผยว่าจากการเปิดประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ ด้วนระบบอี-ออกชัน บริษัทกิจการร่วมค้าอีเอ็มซี เพาเวอร์ไลน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูลด้วยการเสนอราคาค่าก่อสร้างที่ 1,867 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาต่ำที่สุดจากบริษัทที่สนใจเข้าประมูล 5 บริษัท โดยต่ำกว่าราคากลางถึง 1.84% สามารถประหยัดงบประมาณได้ 378 ล้านบาท จากราคากลางค่าก่อสร้างที่สำนักงบประมาณตั้งไว้ที่ 2,245 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงนามว่าจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2552 เริ่มลงมือก่อสร้างพร้อมวางศิลาฤกษ์ภายในเดือนธันวาคมนี้ ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2544 ซึ่งจะตรงกับปีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกอีกครั้งที่จ.เชียงใหม่ และการมีศูนย์ประชุมระดับนานาชาติเกิดขึ้น ที่จ.เชียงใหม่ ก็จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือให้เติบโตเพิ่มขึ้น เพราะไม่เพียงแต่เรื่องการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นเรื่องของตลาดไมซ์ที่จะดึงดูดภาคธุรกิจจากต่างประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านให้มาใช้บริการได้ สำหรับการรองรับการประชุมขนาดใหญ่
ชาวบ้านหนองทะเลหา 'หอยติบ' ปรุงเมนูเด็ด ขายสร้างรายได้เสริม ช่วงมรสุม

ชาวบ้านหนองทะเลหา 'หอยติบ' ปรุงเมนูเด็ด ขายสร้างรายได้เสริม ช่วงมรสุม

กสร.ปล่อยกู้สหกรณ์ 37ล้าน ปลดหนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง

กสร.ปล่อยกู้สหกรณ์ 37ล้าน ปลดหนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง

ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน เตรียมตั้งโรงงานที่ระยอง เเรงงานอเมริกันไม่พอใจ เหตุทำคนในประเทศตกงาน

ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน เตรียมตั้งโรงงานที่ระยอง เเรงงานอเมริกันไม่พอใจ เหตุทำคนในประเทศตกงาน

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายบวก 1.03 จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายบวก 1.03 จุด

ศก.ยังไม่ฟื้น! ไตรมาสแรก ตกงานพุ่ง 4.6 แสน

ศก.ยังไม่ฟื้น! ไตรมาสแรก ตกงานพุ่ง 4.6 แสน

ยอดขอส่งเสริมลงทุนEECปี58-59สูง2.87แสนล.

ยอดขอส่งเสริมลงทุนEECปี58-59สูง2.87แสนล.

สมคิดเร่งพณ.เดินหน้าขยายตลาดสินค้าชุมชน

สมคิดเร่งพณ.เดินหน้าขยายตลาดสินค้าชุมชน

EICมองครึ่งปีหลังราคาน้ำมันขึ้นหนุนส่งออก

EICมองครึ่งปีหลังราคาน้ำมันขึ้นหนุนส่งออก

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าบวก0.64จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าบวก0.64จุด

EECดึงธ.จีนลงนามสนับสนุนทุนผู้ประกอบการ

EECดึงธ.จีนลงนามสนับสนุนทุนผู้ประกอบการ

สศช.เผยQ1/60ตัวเลขจ้างงาน37.4ล้านคนลดลง0.6%

สศช.เผยQ1/60ตัวเลขจ้างงาน37.4ล้านคนลดลง0.6%

ก.แรงงานตั้งศูนย์ออกLicenseช่างไฟฟ้า

ก.แรงงานตั้งศูนย์ออกLicenseช่างไฟฟ้า

ซิมไฮเทค ! กสทช.นำร่องใช้ซิมสแกนลายนิ้วมือ 3 จว.ภาคใต้

ซิมไฮเทค ! กสทช.นำร่องใช้ซิมสแกนลายนิ้วมือ 3 จว.ภาคใต้

บล.ทิสโก้มองหุ้นไทยวันนี้ปรับฐานจากน้ำมัน

บล.ทิสโก้มองหุ้นไทยวันนี้ปรับฐานจากน้ำมัน

ราคาน้ำมันลดตลาดผิดหวังผลถกOPEC

ราคาน้ำมันลดตลาดผิดหวังผลถกOPEC

อัตราแลกเปลี่ยนขาย34.32บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนขาย34.32บ./ดอลลาร์

น้ำมันร่วง5%ผิดหวังผลประชุมOPEC

น้ำมันร่วง5%ผิดหวังผลประชุมOPEC

ดึง9ร้านอาหารโปรโมทข้าวไรซ์เบอรี่ในแคนาดา

ดึง9ร้านอาหารโปรโมทข้าวไรซ์เบอรี่ในแคนาดา

ไทยจัดงานสุดยอดแบรนด์ที่ลาว7-11มิ.ย.

ไทยจัดงานสุดยอดแบรนด์ที่ลาว7-11มิ.ย.

ธ.ออมสินคาดมิ.ย.แก้หนี้นอกระบบครบทั้งหมด

ธ.ออมสินคาดมิ.ย.แก้หนี้นอกระบบครบทั้งหมด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์