เงินเดือนไม่พอยาไส้-ข้าราชการหนี้ท่วม จี้รัฐเพิ่มสวัสดิการ-นักวิชาการค้านแจกเบี้ยคนชรา

เงินเดือนไม่พอยาไส้-ข้าราชการหนี้ท่วม จี้รัฐเพิ่มสวัสดิการ-นักวิชาการค้านแจกเบี้ยคนชรา

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการประจำปี51 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการ ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ โดยเก็บข้อมูลจากข้าราชการ 12,945 ราย พบว่า 84% ของครอบครัวข้าราชการทั่วประเทศมีหนี้สิน โดยมีหนี้สินเฉลี่ยครอบครัวละ 749,771 บาท ขณะที่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 41,139 บาท โดยข้าราชการระดับ 3-5 เป็นผู้มีหนี้มากที่สุดถึง 85.8% คิดเป็นหนี้สินเฉลี่ย 614,109 บาท อันดับ 2 คือ ระดับ 6-8 อันดับ 3 คือ ระดับ 1-2 ส่วนระดับ 9-11 เป็นข้าราชการที่มีหนี้สินน้อยที่สุด แต่มีจำนวนหนี้สินเฉลี่ยสูงถึง 1.46 ล้านบาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัย 56.3% รองลงมา คือ หนี้สินเพื่อซื้อหรือซ่อมแซมพาหนะ 16.7% หนี้เพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 12.4% หนี้ลงทุนในธุรกิจของครอบครัว 6.3% ขณะที่หนี้เพื่อการศึกษามีเพียง 3.7% เท่านั้น

ส่วนค่าใช้จ่ายของข้าราชการเฉลี่ยเดือนละ 32,411 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 24.4% รองลงมา เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพาหนะ การเดินทาง และการสื่อสาร 19.3% ขณะที่รายได้ของข้าราชการเฉลี่ยเดือนละ 41,139 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นประจำจากการทำงาน เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ รองลงมา เป็นรายได้ที่รับเป็นครั้งคราว เช่น เบี้ยประชุม โบนัส ค่าล่วงเวลา

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ของครอบครัวราชการตั้งแต่ปี47-51 พบว่า ข้าราชการมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าใช้จ่าย และพบว่ารายได้และค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือรายได้เพิ่มจาก 29,231 บาทในปี47 เป็น 41,139 บาทในปี51 และค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก 24,970 บาท เป็น 32,411 บาท ส่วนหนี้สินต่อรายได้ของครอบครัวราชการพบว่าเพิ่มขึ้นจาก 16.8 เท่าในปี47 เป็น 18.2 เท่าในปี51 รัฐบาลจึงควรหาแนวทางช่วยเหลือข้าราชการ ทั้งการปรับเงินเดือน การเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อให้ดำรงชีพได้เหมาะสมกับค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป

นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงการที่รัฐมีนโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 500 บาท รวม 6 เดือน ว่า เป็นนโยบายที่มีความเสี่ยงสูง เพราะต้องใช้เงินมหาศาล ไม่มีประเทศไหนที่เก็บภาษีถูกแล้วให้รัฐบาลดูแลจนถึงสิ้นอายุขัย การจ่ายทุกคนหากเป็นการหาเสียงดี แต่ไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้น สุดท้ายอาจจะล้ม เพราะรัฐจะหาเงินมาจากไหนที่จะจ่ายอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประเทศกำลังมีผู้สูงอายุมากขึ้น รัฐบาลต้องจ่ายให้เฉพาะคนที่เดือดร้อน และสนับสนุนระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็ง ทำให้เป็นระบบวงจรที่เชื่อมโยง จะทำให้รัฐบาลจ่ายเงินน้อยลง เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว แต่การดำเนินการต้องอาศัยความกล้าหาญ เพราะอาจจะเห็นผลช้ากว่าการแจกอย่างเดียว แต่ผลที่ได้รับจะส่งถึงลูกหลานและตัวเอง

Advertisement Replay Ad
แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

สรุปยอดใช้จ่ายช็อปช่วยชาติวันสุดท้าย

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

คลังพึงพอใจนโยบาย 'ช็อปช่วยชาติ' ได้ผลตอบรับดี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์