ซีพีเอฟแจงแผนปี 52บริหารต้นทุน ระมัดระวังการขยาย

ซีพีเอฟแจงแผนปี 52บริหารต้นทุน ระมัดระวังการขยาย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ "ซีพีเอฟ รายงานผลการดำเนินงานปี 2551 ของบริษัทและบริษัทย่อยด้วยยอดขายรวมจำนวน 156,238 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวมจำนวน 3,128 ล้านบาท เติบโต 16% และ 145% ตามลำดับ และประกาศจ่ายเงินปันผลของทั้งปี 2551 รวม 0.19 บาทต่อหุ้น

ซีพีเอฟรายงานยอดขายรวมของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 156,238 ล้านบาท เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเป็นยอดขายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและจำหน่ายในประเทศไทย 63% ธุรกิจส่งออก 16% และยอดขายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ 16% ซึ่งในทุกสายธุรกิจมีการเติบโตในอัตราที่น่าพอใจ โดยเฉพาะธุรกิจเนื้อสัตว์ในประเทศไทยที่พลิกกลับจากภาวะขาดทุนในปี 2550 มาสู่ภาวะการค้าปกติ อันเห็นได้จากการที่ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2550 บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 1,135 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะราคาของสินค้าเนื้อสัตว์ภายในประเทศที่ต่ำกว่าปกติ โดยสถานการณ์ดังกล่าวได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2551 เว้นแต่ไข่ไก่ซึ่งยังคงประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมานั้น เป็นปีที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น ินค้าโภคภัณฑ์อันรวมถึง น้ำมันและวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท มีความผันผวนค่อนข้างมาก ได้มีการปรับตัวสูงต่อเนื่อง และปรับตัวลงอย่างมากในช่วงปลายปี ซีพีเอฟได้มีการชะลอการลงทุนและขยายงาน พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการทำงาน เพื่อให้มีต้นทุนที่ลดลง

ในปี 2552 นี้ วิกฤตเศรษฐกิจโลกอาจจะยังถดถอยต่อเนื่องมาจากปลายปีที่ผ่านมา และยังไม่มีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ตัวเลขการว่างงานในแต่ละประเทศก็มีเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะกระทบต่ออัตราการบริโภคทั่วโลก ซีพีเอฟคงต้องดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการเงิน แต่จากการที่สินค้าของบริษัทเป็นสิ่งที่จำเป็น และจากการที่ซีพีเอฟปรับตัวในการขยายธุรกิจเข้าสู่สินค้าอาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้าซีพีมากขึ้น โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิต ประกอบกับการเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศรัสเซียในปี 2552 นี้ คาดว่าผลการดำเนินงานน่าจะดีขึ้นจากปี 2551 ที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 นั้น ซีพีเอฟได้ประการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 58 จากกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท โดยในครั้งแรกคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี 2551 จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในการนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

Advertisement Replay Ad
ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์